Patienter inom sjukhusvården (COVID-19)

Datainsamling har avslutats 31.12.2022. Denna sida uppdateras inte längre

 

Här beskrivs THL:s öppna material som beskriver antalet COVID-19-patienter i Finland som får sjukhusvård. Materialet publiceras via THL:s API för öppen data.

Uppgifterna kan även granskas direkt i statistiktabeller.  Tabellerna publiceras som statistikkuber som låter användaren själv välja material. 

API-adress: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/api/epirapo/covid19care.json

Materialets ämnesområde: epirapo

Materialets namn: covid19care

Beskrivning av THL:s API för öppen data (endast på finska)

Licens för THL:s öppna data (endast på finska)

Beskrivning av materialet

Materialet innehåller uppgifter om antalet COVID-19-pantietner inom sjukvården. Uppgifterna presenteras som daglig situation över COVID-19-patienter som får vård. Uppgifterna finns per specialupptagningsområde och som sammanräknade uppgifter för hela landet.

Uppgifterna baserar sig på uppgifter som sjukvårdsdistrikten anmält till THL om antalet patienter på avdelningar och inom intensivvården med COVID-19.

Insamlingscykeln för uppgifterna har varierat under epidemin. I början av epidemin samlades uppgifter varje dag. Sedan har uppgifterna samlats vardagar eller tre gånger i veckan (måndag, onsdag, fredag).

Insamlingscykeln har ändrats enligt epidemiläget. De dagar som saknas i materialet har beaktats per område så att uppgiften för föregående dag ersätter de kommande dagen. Uppgifterna för veckoslut är alltså i allmänhet identiska med uppgifterna från föregående fredag.
Indikatorer

Indikatorer

Mätare Mätarens kod Beskrivning Källa
Pågående vårdavdelnignsperioder (innan 7.12.2020). n_esh_inpatient

COVID-19-patienter som får vård på vårdavdelningar, dagens situation av patientantalet.

Täcker het de COVID-19-patienter som finns på vårdavdelningarna inom den specialiserade sjukvården men endast delvis COVID-19-patienterna på vårdavdelningar inom primärhälsovården.

Från 7.12.2020 har uppgifterna samlats in separat för primärhälsovårdens och den specialiserade sjukvårdens avdelningar.

Enkätblankett till sjukvårdsdistrikten
Pågående avdelningsperioder på avdelningar inom primärvården n_esh_inpatient_phc COVID-19-patienter som får vård på primärvårdens avdelningar, dagens situation av patientantalet. Enkätblankett till sjukvårdsdistrikten
Pågående avdelningsperioder på avdelningar inom den specialiserade sjukvården n_esh_inpatient_shc COVID-19-patienter som får vård på den specialiserade sjukvårdens avdelningar, dagens situation av patientantalet. Enkätblankett till sjukvårdsdistrikten
Pågående intensivvårdsperioder n_esh_ICU COVID-19-patienter som får vård på intensivvårdsavdelningar, dagens situation av patientantalet. Enkätblankett till sjukvårdsdistrikten
Invånarantal Befolkning Den färskaste informationen om invånarantalet Befolkningsdatasystemet

 

Dimensioner och mätare

Dimensionerna är de dimensioner i vilka materialet kan presenteras. Varje dimension delas in i en eller flera nivåer med hjälp av vilka man kan skapa tabeller med önskade vyer av materialet.

Dimensionerna och nivåerna som finns i kubens användargränssnitt och gränssnitt beskrivs i tabellen nedan. Tolkningen av dimensionen beror på vilken mätare som granskas. I tabellen beskrivs tolkningen av dimensionen för respektive mätare.

Dimension Dimensionens identifikation Nivå Nivåns identifikation Nodens identifikation (sid) Beskrivning när mätaren är: Pågående vårdavdelningsperioder (innan 7.12.2020), Pågående avdelningsperioder på avdelningar inom primärvården, Pågående avdelningsperioder på avdelningar inom den specialiserade sjukvården eller Pågående intensivvårdsperioder Beskrivning när mätaren är: Invånarantal Tilläggsanmärkningar
Tid dateweek20200101 dag date - Dagens situation eller föregående färskaste uppgifter Inte tillgänglig -
- - vecka week - Inte tillgänglig, ej tillämplig Inte tillgänglig -
- - alla tider root 509030 Färskaste situation Färskaste uppgifter om befolkningsantalet utifrån befolkningsdatasystemet -
Område erva specialupptagningsområde erva - Vårdplatsens område Härleds utifrån hem-/boendekommunen enligt Statistikcentralens områdesfördelning ÅUCS specialupptagningsområde omfattar även Åland
- - alla regioner root 456367 Alla områden totalt Alla områden totalt -

 

Exempel på typiska materialsökningar

Obs! Adresserna till kubanvändargränssnittet och -gränssnittet är identiska, med undantag av slutdelen .json före ?-tecknet i adressen till kubgränssnittet. Användargränssnittet är därmed ett bra verktyg för att skapa sökningar.

Du kan läsa mer om användningen av kubanvändargränssnittet i den allmänna anvisningen.  
Anvisningar för statistikkuben

Kontaktuppgifter

Kontakt och förfrågningar om öppna data om COVID-19:
epidemia.avoindata(at)thl.fi

Respons om THL:s kubanvändargränssnitt och API för öppna data:
tietojarjestelmat(at)thl.fi

Kontaktuppgifter till andra av THL:s öppna material