Vanhuspalvelujen tila 2023

Kotihoidon asiakkaille suunniteltu palvelutuntien määrä toteutuu puolessa yksiköistä

Kerran vuodessa julkaistavassa tilastoraportissa tarkastellaan ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon yksiköitä, henkilöstörakennetta ja -mitoitusta, ammattiryhmien välittömän asiakastyön ja asiakasajan osuutta työajasta, ja kotihoidon suunnitellun palvelutuntimäärän toteutumista.

Kotihoitoa tuottavista yksiköistä 53 prosenttia toteutti asiakkailleen vähintään asiakassuunnitelman mukaisen määrän palvelutunteja lokakuussa 2023. Mukana ovat ne yksiköt, joilla on hyvinvointialueen palvelupäätöksen saaneita iäkkäitä asiakkaita. Yksiköistä 22 prosenttia ilmoitti, että suunnitelluista tunneista alle 90 prosenttia toteutui. Alueiden välillä oli suurta vaihtelua siinä, kuinka suuri osuus yksiköistä toteutti vähintään suunnitellun määrän tunteja (kuvio 1). Heikoin tilanne oli Helsingissä, jossa 14 prosenttia yksiköistä toteutti suunnitelman mukaisen tuntimäärän. Keski-Suomessa suunniteltu tuntimäärä toteutui 84 prosentissa yksiköistä.

Kotihoitoa tuottavissa yksiköissä toimi noin 19 000* työntekijää  lokakuussa 2023. Henkilöstöstä 71 prosenttia oli lähi- ja perushoitajia. Lähi- ja perushoitajien työajasta keskimäärin 54 prosenttia toteutui asiakkaan kanssa kasvotusten tai etäyhteydellä, ja osuudessa oli lähes 20 prosenttiyksikön vaihtelu hyvinvointialueiden välillä. 

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin on saatu yli 2 500 uutta työntekijää vajaan vuoden aikana. Työntekijöitä oli yhteensä noin 41 000** lokakuussa 2023. Uusista työntekijöistä reilu kolmannes on hoitajia, reilu kolmannes hoiva-avustajia ja vajaa kolmannes muita henkilöstömitoitukseen laskettavia työntekijöitä. Hoiva-avustajat ovat nousseet toiseksi suurimmaksi ammattiryhmäksi lähihoitajien jälkeen. 

Ympärivuorokautisen hoivan lakisääteinen henkilöstömitoitus on vähintään 0,65 välitöntä asiakastyötä tekevää työntekijää asiakasta kohti. Lokakuussa 2023 yksiköistä 94 prosenttia täytti tämän vaatimuksen. Vuodesta 2028 alkaen henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,7 välitöntä asiakastyötä tekevää työntekijää asiakasta kohti. Tulossa oleva vaatimus täyttyi 43 prosentissa yksiköistä jo lokakuussa 2023, ja osuus on noussut (2022; 32 %).

*Laskennallinen henkilöstömäärä kotihoidossa: Seurantajakson 28 ensimmäisen päivän aikana toteutuneet kotihoidon palvelujen toteuttamiseen osallistuneen henkilöstön kokonaistyöajan tunnit jaettuna yhden henkilön laskennallisella neljän viikon työajalla 153 h.
**Laskennallinen henkilöstömäärä ympärivuorokautisessa hoivassa: Seurantajakson aikana toteutuneet tunnit jaettuna yhden henkilön laskennallisella kolmen viikon työajalla 114,75 h.

Lataa koko tilastoraportti

Yksiköiden osuus oli alle 20 prosenttia Helsingissä ja Vantaan ja Keravan alueella. Yksiköiden osuus oli 39–49 prosenttia Etelä-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä, Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Yksiköiden osuus oli 50–61 prosenttia Itä-Uudellamaalla, Pohjois-Savossa, Satakuntassa, Länsi-Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Keski-Uudellamaalla, Kainuussa ja Etelä-Karjalassa. Yksiköiden osuus oli yli 70 prosenttia Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Kanta-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa.
Kotihoidon palvelutunteja toteutui vähintään asiakassuunnitelman mukainen määrä, osuus alueen yksiköistä lokakuussa 2023.

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Vanhuspalvelujen tila -tilasto tuotettiin ensimmäisen kerran vuodelta 2022, jolloin mukana oli vain ympärivuorokautinen hoito. Vuoden 2023 tilasto sisältää Vanhuspalvelujen tila -seurannan osana toteutettavassa henkilöstömitoituksen seurannassa kerätyt tiedot marraskuulta 2020, marraskuulta 2021, marraskuulta 2022 ja lokakuulta 2023. Tilasto sisältää Vanhuspalvelujen tila -seurannan osana toteutettavassa kotihoidon seurannassa kerätyt tiedot lokakuulta 2023. 

Toimintayksiköt ovat toimittaneet tiedot sähköisellä lomakkeella THL:n lomakepalvelun kautta. THL ei tee annettuihin tietoihin muutoksia. Seurannan piiriin kuuluvat yksiköt on kuvattu Vanhuspalvelujen tila -seurannan hankesivulla.
Vanhuspalvelujen tila -seurantaan kuuluvat yksiköt

Vanhuspalvelujen tila -tilasto sisältää tietoja ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon yksiköistä, henkilöstörakenteesta ja -mitoituksesta, ammattiryhmien välittömän asiakastyön ja asiakasajan osuudesta, ja kotihoidon suunnitellun palvelutuntimäärän toteutumisesta.

Tilasto on tarkoitettu toiminnan seurannan, arvioinnin, johtamisen, valvonnan ja ohjauksen tueksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon palvelutuotannosta Suomessa. Tilaston pohjana olevaa seurantaa ja julkaisuja kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa.

Lähde

Vanhuspalvelujen tila 2023: Kotihoidon asiakkaille suunniteltu palvelutuntien määrä toteutuu puolessa yksiköistä. Tilastoraportti 16/2024. THL.

Lisätietoja

Saana Saske
sähköposti: [email protected]

Kim Josefsson
sähköposti: [email protected]

Timo Karttunen
sähköposti: [email protected]

Jesse Sorvali
sähköposti: [email protected]