Tapaturmien hoito erikoissairaanhoidossa 2022

Yhä vähemmän tapaturmia vuodeosastoilla

Noin 49 000 henkilöä sai hoitoa tapaturman vuoksi erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla vuonna 2022. (Kuvio 1). Tämä tarkoitti noin 70 000 erillistä sairaalahoitojaksoa. Vuodesta 2021 tapaturmapotilaiden määrä laski yhdeksän prosenttia ja hoitojaksojen määrä kymmen prosenttia. Vuodeosastoilla hoidetuista naisia oli 26 000 (53 %) ja miehiä 23 000 (47 %).

Erikoissairaanhoidon avohoidossa tapaturmat aiheuttivat käyntejä 271 000 henkilölle. Yhteensä tapaturmista aiheutui 455 000 erikoissairaanhoidon käyntiä.

Vuodeosastohoitoon johtaneet tapaturmat tapahtuivat useimmiten kotona (38 %), vapaa-ajalla (21 %) tai liikenteessä (7 %). Lisäksi työtapaturmia oli kolme prosenttia. Viidennes tapaturmista tapahtui määrittämättömässä ympäristössä. Avohoidon käyntiin johtaneiden tapaturmien tavallisin ympäristö oli vapaa-aika, koti, työ ja liikunta.

Eniten tapaturman aiheuttamia hoitojaksoja oli Pirkanmaalla (4 682 henkilöä) ja käyntejä Helsingissä (42 012 henkilöä). Väestöön suhteutettuna hoitojaksoja oli eniten Etelä-Karjalan (132 / 10 000 as.) ja vähiten Vantaan ja Keravan (61/10 000 as.) hyvinvointialueilla. Käyntejä oli väestöön suhteutettuna eniten Helsingissä (633/10 000 as.) ja vähiten Keski-Suomen (155/10 000 as.) hyvinvointialueella.

Lataa koko tilastoraportti

Tapaturmien vuoksi erikoissairaanhoidossa hoidetut henkilöt 2000-2022.
Kuvio 1. Tapaturman takia erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hoidetut henkilöt 2000–2022.

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tapaturmat erikoissairaanhoidossa perustuu hoitoilmoitusrekisterin tietoihin. Hoitoilmoitusrekisteri sisältää tietoja diagnoosista, tapaturman aiheuttaneesta syystä (ulkoinen syy) tapaturman olosuhteista (tapaturmatyyppi), potilaasta (esim. ikä, sukupuoli ja kotikunta), hoitoon tulon ja lähdön ajankohdista, hoidon syistä sekä tehdyistä toimenpiteistä.

Raportti tarkastelee tapaturmien hoitoa, jonka diagnoosina on vamma tai myrkytys, tai jossa tapaturman aiheuttanut ulkoinen syy on kirjattu.

Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 1969 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 alusta.

Tilastoraportit julkistetaan vuosittain hoitoilmoitusrekisterin tilastoinnin ollessa riittävän tarkka.

Lähde

Tapaturmien hoito erikoissairaanhoidossa 2022
Tilastoraportti 57/2023, 12.10.2023. THL.

Lisätietoja

Antti Impinen
erikoistutkija
puh. 029 524 7308
sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Anna palautetta sivuista