Digitaalinen palvelutarjotin

Hyte-palvelukonsepti -hanketyössä jokaisen hyvinvointialueen tulee ottaa käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä digitaalinen palvelutarjotin, joka kokoaa tiedot alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista. Palvelutarjottimelta asukkaat ja ammattilaiset voivat löytää muun muassa liikunta-, luonto- ja kulttuuripalveluja. Kehitystyön pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä sekä vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta.

Digitaalinen palvelutarjotin on verkkopalvelu, joka kokoaa tiedot kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueiden palveluista ja toiminnasta yhteen paikkaan. Asukas voi itsenäisesti etsiä ja hyödyntää hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja sekä itse- ja omahoidon työvälineitä. Palveluja voi myös etsiä ammattilaisen tuella osana asiakas- ja palveluohjausta. Samaan verkkopalveluun voidaan koota myös muita ammattilaisten asiakas- ja palveluohjausta tukevia työvälineitä, kuten hyvinvoinnin arvioinnin työvälineitä.

Digitaalisten palvelutarjottimen kehittäminen ja käyttöönotto hyvinvointialueilla

Hyvinvointialue voi ottaa käyttöön DigiFinland Oy:n kehittämän kansallisen Tarmoa-palvelun tai jatkokehittää omaa digitaalista palvelutarjotintaan.

Digitaalisten palvelutarjottimien kehitystä ohjaa julkaisu, jossa määritellään digitaalisen palvelutarjottimen minimikriteerit. THL tukee alueiden kehitystyötä Suomen kestävän kasvun ohjelman puitteissa.
Lue lisää: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti (Julkari)

Palvelutarjottimen sisällöissä on huomioitu STM:n Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisarkkitehtuuri, jossa tarkastelun lähtökohtana on Stiglitzin komission hyvinvoinnin osa-alueita kuvaava malli.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisarkkitehtuuri (pdf, STM)

Kansallisen Tarmoa-palvelun kehittäminen

Hyte-palvelukonsepti -hanketyössä kansallisen verkkopalvelun kehittämisestä vastaa DigiFinland Oy. Verkkopalvelu on nimeltään Tarmoa ja se sisältää alueellisesti räätälöidyn digitaalisen palvelutarjottimen. Tarmoa-palvelun kehittämistä tehdään yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Tarmoa-palvelun kehittämistyössä huomioidaan hyte-palvelukonseptin kuvauksessa (THL 2023) määritellyt digitaalisen palvelutarjottimen minimikriteerit. Tarmoa hyödyntää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Palvelutietovarantoa (PTV) sekä muita kansallisia koontipalveluita, joiden avulla tiedot palveluista ja toiminnasta nousevat palvelutarjottimelle.

Tarmoan ensimmäiset käyttöliittymäprototyypit ovat valmistuneet keväällä 2023 ja pilotointi alkaa vuoden 2024 alussa.
Lue lisää Tarmoa-palvelun kehittämistyöstä (DigiFinland)

Hyte-palvelut kuvataan Palvelutietovarantoon

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto palvelutietojen kuvaamiseen, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen rajapintojen kautta. Palvelua ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto. Palvelutietovarannon sisältö on luotu rakenteisesti ja se on käytettävissä avoimen rajapinnan kautta esimerkiksi verkkosivuilla, verkkopalveluissa, chatboteissa ja karttapalveluissa.

Jotta palvelutiedot olisivat hyödynnettävissä digitaalisilla palvelutarjottimilla, tulisi hyte-palveluja järjestävien varmistaa, että ajantasaiset palvelukuvaukset ja asiointikanavat löytyvät Palvelutietovarannosta vuoden 2024 loppuun mennessä. Julkisilla toimijoilla eli kunnilla ja hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvoite kuvata palvelut Palvelutietovarantoon.
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016 (Finlex)

Järjestöt ja muut toimijat voivat valita kuvaavatko tietonsa Palvelutietovarantoon vai Lähellä.fi-palveluun. Palvelutietoja siirtyy Lähellä.fi-palvelusta integraation avulla Palvelutietovarantoon. Palvelutietovaranto on kaikille toimijoille maksuton palvelu.

Hyte-palvelua tarjoava organisaatio vastaa itse palvelutietojensa ylläpidosta ja päivittämisestä. DVV ja alueelliset hankkeet tarjoavat koulutuksia ja tukea Palvelutietovarannon käyttöönottoon.

Lue lisää Palvelutietovarannosta Digi- ja väestötietoviraston verkkosivulta. 
Palvelutietovarannon hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digipalveluissa (Digi- ja väestötietovirasto) 

Lisätietoa

Yhteystiedot

Pia Hakamäki
projektipäällikkö
[email protected]

DigiFinland Oy
Hanna Vainio
koordinoiva projektipäällikkö
[email protected]

Digi- ja väestötietovirasto
Miia Pauna
erityisasiantuntija
[email protected]