Lait ja linjaukset

Alkoholilaki (1102/2017)

Tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Laki koskee alkoholipitoisia aineita, niiden valmistusta, maahantuontia, maastavientiä, myyntiä ja muuta luovutusta, käyttöä, hallussapitoa ja kuljetusta sekä alkoholijuomien mainontaa.
Alkoholilaki (Finlex)

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015)

Valtiolla ja kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön tekemisen. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ohjaa ehkäisevän päihdetyön toteuttamista Suomessa.
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (Finlex)