Oletko huolissasi päihteiden käytöstäsi?

Tällä sivulla on kuvattu päihdeongelmaisille tarkoitettuja palveluja yleisellä tasolla.

Missä tahansa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä voidaan ottaa puheeksi ja tunnistaa päihdeongelmien varhaisvaiheen pulmia ja antaa tukea siihen, että ongelmat saadaan ratkaistua omin voimin.

  • Päihdeongelmiin voit saada apua ja katkaisuhoitoa hyvinvointialueesi terveyskeskuksesta. 
  • Päihteiden käytöstä johtuvien sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen saat tukea hyvinvointialueesi sosiaalitoimistosta. 
  • Päihteisiin liittyviin tapaturmiin tai akuutteihin sairauksiin saa apua terveydenhuollon päivystyksestä.
  • Hätä- ja kriisitilanteissa, kuten päihteiden käyttöön liittyvissä lähisuhdeväkivaltatilanteissa tai kiireellisessä lastensuojelun tarpeessa auttaa sosiaalipäivystys. Sosiaalipäivystystä on saatavilla laajan päivystyksen yksiköissä sekä keskussairaaloiden yhteydessä.

Matalan kynnyksen päihdehoitoa ja päihdehaittojen vähentämistä

Terveyskeskuksista ja sosiaalitoimistoista saat tietoa päihdeongelmien hoitoon tarkoitetuista päihdehoitoyksiköistä kotikunnassasi sekä muusta saatavilla olevasta tuesta, kuten vertaisryhmistä.

A-klinikoille ja vastaaviin avomuotoisiin päihdehoitoyksiköihin voi ottaa myös itse suoraan yhteyttä. Niistä ohjataan tarvittaessa myös ympärivuorokautiseen hoitoon tai kuntoutukseen.

Apua päihdeongelmista selviytymiseen tai päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseen voi saada monen tyyppisissä päihdeongelmaisille tarkoitetuissa matalan kynnyksen palveluissa, joita ovat

  • huumeiden käyttäjille tarkoitetut sosiaali- ja terveysneuvontapisteet
  • päihdeongelmaisten päivä- tai palvelukeskukset
  • lyhytaikaista apua antavat yksiköt, kuten yökahvilat

Asuminen ja palvelut asumisen tueksi

Asumispalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaisesti joko tukiasunnossa tai palveluasunnossa. 

Tukiasunto voi olla yksittäinen asunto tai asuntoryhmään kuuluva asunto. Annettavan tuen määrä ja muoto voivat vaihdella. 

Palveluasunto on asumisyksikön asunto, johon on järjestetty päivittäistä tukea, apua ja palveluita omatoimisen suoriutumisen mahdollistamiseksi. Palveluasumisessa henkilöstöä on paikalla päivisin ja tehostetussa palveluasumisessa ympärivuorokautisesti. Osa asumisyksiköistä voi edellyttää päihteettömyyttä, mutta vuosien 2008–2019 aikana toteutettujen asunnottomuusohjelmien yhteydessä kehitettiin päihteiden käytön sallivia asumismuotoja Asunto ensin -periaatteella. 
Asunnottomuusohjelmien arviointi. Ohjelmista asunnottomuustyön vakiinnuttamiseen 

Vertaistukea päihdeongelmiin

Monille vertaistuella, kuten AA-ryhmillä tai muilla 12 askeleen ohjelmaan ja vertaistukeen perustuvilla hoitomuodoilla, voi olla suuri merkitys vaikeasta päihderiippuvuudesta irrottautumisessa.

Vertaistukea voidaan hyödyntää ammatillisen hoidon ja kuntoutuksen osana, sen rinnalla tai siitä kokonaan riippumattomasti.