Sosiaalihuollon päihde- ja riippuvuustyö

Päihteet ja riippuvuudet aiheuttavat eri tasoisia haasteita ja katkoksia arjen hallintaan ja sujuvuuteen. Riippuvuudet kytkeytyvät eriarvoisuuteen, köyhyyteen ja osattomuuteen monin tavoin.  Sosiaalihuollon päihde- ja riippuvuustyöllä on tärkeä tehtävä päihde- tai riippuvuusongelman vuoksi apua ja tukea tarvitsevan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin, turvallisuuden ja arjen sujuvuuden tukemisessa sekä ongelmia ylläpitävien rakenteiden purkamisessa.

Sosiaalihuollon päihde- ja riippuvuustyöhön kuuluvat

  • Ohjaus ja neuvonta
  • Yleisinä sosiaalipalveluina tuen tarpeeseen vastaavat sosiaalipalvelut
  • Päihde- ja riippuvuustyön erityisinä palveluina sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus ja asumispalvelut
  • Lisäksi päihdetyön kohdennettuna palveluna päiväkeskuspalvelu, jossa perustarpeisiin vastaamisen lisäksi tarjotaan sosiaaliohjausta. Palvelu on myös päihtyneille ja palvelussa on oikeus asioida nimettömänä.