Opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen

Opioidikorvaushoito auttaa huumeiden käyttäjää pääsemään irti huumealakulttuurista ja kiinnittymään takaisin yhteiskuntaan. Korvaushoidon tavoite on estää tai vähentää laittomien opioidien käyttöä, huumeiden pistämiseen ja yliannostuksiin liittyviä haittoja sekä mahdollistaa huumeiden käyttäjän kuntoutuminen.

Jotta korvaushoito onnistuisi, hoitoa saavat tarvitsevat myös parempia valmiuksia opiskella ja päästä kiinni työelämään. Korvaushoitoa saavien sosiaalista osallisuutta yhteiskunnassa pyrittiin vahvistamaan valtakunnallisella OK-hankkeella, joka toteutettiin vuosina 2016-2019. OK-hankkeessa kehitettiin työelämävalmiuksia sekä osallisuutta parantavia toimintamalleja yhteistyössä korvaushoitoa saavien ihmisten kanssa.
OK-hanke