Palvelujärjestelmän ohjaus ja kehittäminen

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma vuoteen 2025 ohjaa ehkäisevän päihdetyön kehittämistä. Muita informaatio-ohjauksen välineitä ovat Lääkäriseura Duodecimin julkaisemat Käypä hoito -suositukset ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suositukset. 

Päihdepalveluiden kehittämisessä on viime vuosina painottunut päihdepalveluiden arvioinnin kehittäminen osana koko sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellisen arvioinnin sekä rekisteri- ja tietojärjestelmien kehittämistä. Omana kokonaisuutenaan on jatkunut opioidikorvaushoidon ja sen seurannan kehittäminen.