Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy ja rokotukset

Tämä suositus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille. Siihen on koottu infektioiden torjuntaan sekä rokotuksiin liittyvää tietoa ja toimintaohjeita. 

Ukrainasta saapuvien henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja niiden järjestämisestä voi lukea sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfosta. Siinä on kuvattu myös näiden palveluiden järjestämisen säädöspohja ja järjestämisvastuut.
Kuntainfo: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille 

Ukrainasta saapuvien henkilöiden infektiotautien seulonta ja torjunta  

Tuhkarokko, vesirokko, virusvälitteiset hengitystieinfektiot ja suolistoinfektiot leviävät helposti väkijoukoissa, jos hygieeniset olot ovat puutteelliset. Lasten riski sairastua infektiotauteihin on samanlainen kuin muilla lapsilla Suomessa. Osa Ukrainasta tulleista lapsista on kuitenkin erityisen alttiita infektiotaudeille esimerkiksi puutteellisen rokotussuojan takia. 

Puutteellinen hygienia ja altistuneiden kartoitus sekä hoidon viivästyminen edistävät myös meningokokin leviämistä; meningokokkitartunnan voi saada myös oireettomalta taudinkantajalta. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää yleisvaarallisten tartuntatautien, kuten tuberkuloosin, tuhkarokon, polion ja kurkkumädän (difteria) mahdollisuuteen ja leviämisen ehkäisemiseen.

Alkuhaastattelu ja alkuterveystarkastus 

Ukrainasta saapuville voidaan tarjota mahdollisuutta terveydentilaa kartoittavaan alkuterveystarkastukseen, seulontatutkimuksiin sekä rokotuksiin. Haastattelun tukena voidaan käyttää turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastusmallia.

Tartuntatautien seulontatutkimuksia voidaan tarjota myös, kun henkilö hakeutuu muusta syystä terveydenhuoltoon. Tutkimukset ovat vapaaehtoisia. 

Kiireellistä hoitoa vaativat terveysongelmat on tärkeää tunnistaa ja hoitaa viiveettä. Pitkäaikaissairauksien hoidon jatkuvuus on myös tärkeää turvata.

Akuutilla kriisillä on laajoja vaikutuksia psyykkiseen vointiin ja mielenterveyteen. Tilanteen kartoittaminen ja perustarpeiden turvaaminen on tällöin tärkeää. 

Alkuterveystarkastuksessa käydään tartuntatautien osalta läpi muun muassa seuraavia asioita: 

 1. oleskelualueet ja olosuhteet ennen muuttoa, pakolaisleiri 
 2. nykyoireet, erityisesti yskä, yskökset, veriyskä, kivut, laihtuminen, kuumeilu, ruokahaluttomuus, ripuli, yöhikoilu  
 3. rokotushistoria, alle 7-vuotiailta mahdollinen BCG-rokotusarpi  
 4. aiemmat sairaudet ja hoidot, muun muassa tuhkarokko, tuberkuloosi, hiv, syfilis ja muut jatkuvaa lääkehoitoa tarvitsevat sairaudet
 5. mahdolliset altistukset tarttuville taudeille, esimerkiksi tuberkuloosia lähipiirissä, pistohuumeiden käyttö, suojaamaton seksi, vankilatausta, seksityö tai seksin ostaminen
 6. nykylääkitys  
 7. pituus ja paino lapsilta 

Lue lisää

Tietoa Ukrainasta saapuvien terveydestä, mielenterveydestä ja hyvinvoinnista koottuna:
Ukrainasta paenneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen

Infektiotautien seulonta 

Tuberkuloosin seulonta Ukrainasta saapuville

Ukraina on korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maa. WHO:n vuoden 2020 raportin mukaan ilmaantuvuus oli 73/100 000. Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti. Tämän lisäksi sekä MDR-TB että HIV-TB-yhteisinfektio ovat Ukrainassa yleisiä.

Suosittelemme, että kaikille Ukrainasta saapuville tarjotaan tuberkuloosin seulontaa THL:n ohjeen mukaisesti. 
Katso ohjeet Maahanmuuttaneet ja tartuntatautien seulonta -sivulta

Pikaisesti tutkimuksiin ja hoitoon ohjataan oireinen henkilö, jolla on oireena yskä, yskökset tai veriyskä. Thorax-kuvan lisäksi oireisille henkilöille tehdään myös muut tuberkuloosin toteamiseksi tarvittavat tutkimukset kuten yskösnäytteiden keräys.
Oireettomalle henkilölle thorax-röntgen tehdään alkuhaastattelun yhteydessä, tai hänen hakeutuessaan terveydenhuoltoon muusta syystä. 

Huom! Oireettomalle raskaana olevalle röntgenkuvaus tehdään vasta viimeisen raskauskolmanneksen aikana.

Tuberkuloosi- eli BCG-rokotus

Ukrainasta tulevalle alle 7-vuotiaalle lapselle tarjotaan myös BCG-rokotusta.
Lue lisää BCG-rokotuksesta

Seulottavalle tai hänen vanhemmilleen kerrotaan tuberkuloosista ja sen oireista. Erityisesti on mainittava tuberkuloosin oireiden kehittymisen mahdollisuus Suomessa oleskelun aikana. Seulontaan osallistuvaa kehotetaan hakeutumaan viipymättä lääkärin vastaanotolle, jos hänelle ilmaantuu mahdollisia tuberkuloosin oireita.  
Ohjeita tuberkuloosista eri kielillä, myös ukrainaksi (Tuberkuloosi.fi)

Laboratoriokokein seulottavat tartuntataudit

Seuraavia laboratoriokokeita suositellaan otettavaksi Ukrainasta saapuneilta henkilöiltä kolmen kuukauden sisällä Suomeen saapumisesta. Tutkimukset ovat vapaaehtoisia. 

 • HIV-AgAb
  Hiv-testauksen periaatteita (Julkari) 
 • HBsAg, hepatiitti B:n seulonta
  • Kaikilta HBsAg-positiivisilta henkilöiltä on suositeltavaa tutkia samasta verinäytteestä jatkotutkimuksina HBcAb, HBcAbM, HBeAg ja HBeAb. 
  • Jos henkilöllä todetaan hepatiiti B -kantajuus (HBsAg pos), saavat samassa taloudessa asuvat sekä seksikumppani hepatiitti B -rokotukset kansallisen rokotusohjelman mukaan maksutta. 
 • Trpa-Ab, kuppataudin seulontakoe  

Jos henkilöllä on akuuttiin infektioon viittaavia oireita, tehdään anamneesin perusteella myös muita tarvittavia tutkimuksia. Tarvittaessa konsultoidaan infektiolääkäriä. 

Moniresistentit mikrobit  

Sairaalahoitoon joutuvien ulkomailta saapuvien henkilöiden seulonta moniresistenttien mikrobien varalta toteutetaan THL:n sekä alueellisten tai paikallisten infektioiden torjunnan ammattilaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 
Ohje moniresistenttien mikrobien tartunnantorjunnasta (THL, Julkari) 

Infektioiden hoidon jatkuvuuden turvaaminen

Jos henkilöllä on jo todettu hoitoa vaativa infektio, on hoidon jatkuvuudesta tärkeä huolehtia. Esimerkiksi tuberkuloosin tai HIVin lääkehoidon keskeyttäminen saattaa vaarantaa potilaan terveyden, aikaansaada esimerkiksi hoitoon liittyviä resistenssiongelmia ja altistaa tartuntojen leviämiselle.

Ukrainasta saapuvien rokotukset

Tulijoiden rokotustarve on tärkeä arvioida alkuhaastattelun yhteydessä tai pian maahan saapumisen jälkeen. Tarvittaessa rokotussuoja tulisi täydentää.  
Katso ohjeet Rokotukset-sivulta

Taulukko 2. Huomioitavia tartuntatauteja
Tauti Mahdollisia oireita    Toimenpiteitä
Tuberkuloosi  Pitkittynyt yskä tai kuumeilu, veriyskökset, laihtuminen

Thx-kuva seulontana kaikilta, myös oireettomilta

Oireiset viiveettä tutkimuksiin ja hoitoon

Alle 7-vuotias voi tarvita BCG-rokotuksen, ks. erillinen ohje 

Tuhkarokko  Kuume, hengitystieoireet, ihottuma

Rokotussuojan tarkistus ja täydentäminen 

Tautitapausten nopea tunnistaminen

Polio

Kuume, väsymys, huonovointisuus, niskan/selän jäykkyys, raajakipu

Halvausoireet

Rokotussuojan tarkistus ja täydentäminen 

Mahdollisten tautitapausten nopea tunnistaminen

Kurkkumätä (difteria)

Kurkkukipu, nielemisvaikeus, huonovointisuus, lämpö

Ihotulehdus

Rokotussuojan tarkistus ja täydentäminen 

Mahdollisten tautitapausten nopea tunnistaminen

Meningokokki

Kuume, päänsärky, niskajäykkyys, silmien valonarkuus, nopeasti huononeva yleistila

Iholla näkyvät pistemäiset verenpurkaumat

Mahdollisten tautitapausten nopea tunnistaminen ja lähikontaktien kartoitus mahdollisen estolääkityksen aloittamiseksi

HIV

Hepatiitti B

Kuppa 

Katso oireet kunkin taudin verkkosivulta Seulontakokeiden tarjoaminen
COVID-19  Katso oireet taudin verkkosivulta Rokotusten tarjoaminen

 
Katso myös

Lisätietoa infektiotautien torjunnasta

Lisätietoa tuberkuloosista ja sen ehkäisystä