Rokotukset Ukrainasta saapuneille

Ukrainasta saapuvien rokotustarve on syytä arvioida alkuhaastattelun yhteydessä tai kun henkilö on hakeutunut terveydenhuoltoon muusta syystä. Tarvittaessa rokotussuoja täydennetään. Rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista. 

Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että henkilöllä olisi

 • joko sairastetun taudin tai rokotuksen antama suoja tuhkarokkoa vastaan
 • rokotus kurkkumätää vastaan 
 • poliosuoja
 • koronarokotukset.

Tällä sivulla:

Kenelle rokotuksia tarjotaan?

Kaikille Ukrainasta saapuneille henkilöille tarjotaan rokotuksia tuhkarokkoa, kurkkumätää ja poliota vastaan. Rokotuksilla pyritään ehkäisemään mahdollista tartuntatautiepidemiaa. Rokottamiseen voidaan käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista 149/2017 5 § (Finlex)

Epidemiariskin torjumiseksi hyvinvointialueiden on syytä tarjota kaikille Ukrainasta tulleille myös koronarokotuksia.

Tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakevat lapset ovat oikeutettuja kansallisen rokotusohjelman rokotuksiin. Tilapäisen suojeluun perustuvan oleskeluluvan tai turvapaikan saamisen jälkeen myös aikuinen on oikeutettu kaikkiin kansallisen rokotusohjelman mukaisiin rokotuksiin.

Tilapäistä suojelua saavat voivat hakea kotikuntaa, kun he ovat oleskelleet Suomessa vuoden. Kotikunnan saatuaan he siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden asiakkaiksi.

Kuntainfo: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille (STM)

Aikuisten rokotussuojan täydentäminen

Rokotussuojan täydentäminen

 • Jos henkilöllä on todistukset annetuista rokotuksista, täydennä puuttuvat rokotukset.
 • Jos henkilö kertoo saaneensa koti- ja lähtömaansa mukaiset rokotukset, mutta rokotustodistusta ei ole, anna yksi annos kutakin rokotetta.

Aloita rokotukset alusta taulukon mukaisesti, jos

 • henkilö ei ole saanut rokotuksia tai
 • ei muista saaneensa rokotuksia tai 
 • kertoo saaneensa joitain rokotuksia, mutta rokotussuoja vaikuttaa puutteelliselta.
Taulukko 1. Rokotusten aikataulu
Rokote dT
(kurkkumätä-jäykkäkouristus)
IPV (polio) MPR (tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko)
Aikataulu  0, 2 ja 6 kk   0, 2 ja 6 kk 0 ja 2 v

Lasten ja nuorten rokotukset

Myös lapsilta ja nuorilta  tulisi ensimmäiseksi tarkastaa suoja tuhkarokkoa, poliota ja kurkkumätää vastaan.

Tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakevalle lapselle ja nuorelle tarjotaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Jos hän kuuluu riskiryhmään, hänellä on oikeus myös riskiryhmien rokotuksiin.

Aloita rokotusohjelma alusta, jos 

 • perusrokotukset puuttuvat
 • vanhemmat eivät muista lapsen saaneen rokotuksia tai 
 • vanhemmat kertovat lapsen saaneen joitain rokotuksia, mutta eivät tiedä mitä ne olivat.

Täydennä puutteellinen rokotusohjelma, jos annetuista rokotteista on kirjalliset dokumentit, mutta rokotusohjelma on jäänyt kesken tai rokotuksia puuttuu.

Jos rokotustodistusta ei ole, mutta vanhemmat kertovat lapsen saaneen kaikki rokotusohjelman mukaiset rokotukset, tarkista, mitä rokotuksia Ukrainan rokotusohjelmaan kuuluu. Täydennä puuttuvat rokotukset Suomen kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Epävarmoissa tilanteissa voit antaa yhdet annokset kutakin lapselle iänmukaisesti annettavaa rokotetta. Tämän jälkeen rokotuksia jatketaan suomalaisen rokotusohjelman mukaan.

Ukrainan terveysministeriön sivuilta löytyy Ukrainan rokotusohjelma:
Vaccination (Ministry of Health of Ukraine)

Eri-ikäisten lasten rokotusten aikatauluttamisesta on laadittu ikäryhmäkohtaisia ohjeita. Voit käyttää sivuja apuna, kun täydennät puutteellisen rokotussuojan mahdollisimman nopeasti kuntoon.

Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokko- eli MPR-rokotukset

Kaikilla lapsilla ja aikuisilla on syytä olla joko sairastettujen tautien tai MPR-rokotusten tuottama suoja tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Jos tilanne on epäselvä, kannattaa antaa yksi MPR-rokotus. Ylimääräisestä annoksesta ei ole haittaa. 

Lapsille ensimmäinen MPR-rokotus annetaan 12 kuukauden iässä. Raskaana olevalle ei saa antaa MPR-rokotusta. Rokotukset annetaan synnytyksen jälkeen.

MPR eli tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote

Poliorokotukset

Ukraina on lokakuussa 2021 lisätty luetteloon korkean polioriskin maista.

Ukrainassa havaittu poliotartuntoja – maassa pidempään oleskelevat tai sieltä palaavat voivat tarvita tehosterokotteen (THL:n uutinen 4.11.2021)

Suosittelemme vahvasti poliorokotusta kaikille korkean polioriskin maista saapuville, jos edellisestä rokotuksesta on yli 12 kuukautta. Myös heidän kanssaan asuvien poliosuoja on tärkeää tarkastaa. 

Jos henkilö on aiemmin saanut täyden poliorokotussarjan, eli kolme annosta, annetaan nyt yksi tehosteannos. Myöhemmin tehosterokotuksia ei enää tarvita.

Suosittelemme myös kaikille Ukrainasta saapuville lapsille ja nuorille tehosteannosta, jos edellisestä poliorokotuksesta on kulunut yli 12 kuukautta.

Jos rokotukset on aloitettu alle vuoden iässä, rokotteita tarvitaan yhteensä neljä annosta. Näistä kaksi täytyy antaa yksivuotissyntymäpäivän jälkeen.

Jos rokotussarja aloitetaan vuoden iässä tai sitä myöhemmin, kolme rokoteannosta riittää aikavälillä 0, 2 ja 6 kuukautta.

Alle 14-vuotiaiden rokottamiseen käytetään nelos- ja viitosrokotteita (DTaP-IPV ja DTaP-IPV-Hib), jos lapsen rokotussuoja on puutteellinen myös muita nelos- ja viitosrokotteella ehkäistäviä tauteja vastaan. Kansallisen rokotusohjelman nelosrokotteita (DTaP-IPV) saa käyttää vain lasten ja nuorten rokotuksiin.

Suun kautta annettavan poliorokotteen (OPV) annokset huomioidaan aivan samoin kuin pistettävän poliorokotteen (IPV) annokset.

Kurkkumätä-jäykkäkouristus eli dT-rokotukset

14 vuotta täyttäneen ja sitä vanhemman henkilön perusrokotussuojan rakentamiseen ja täydentämiseen käytetään dT-rokotetta.

Jos henkilö on saanut aikaisemmin vähintään kolme annosta kurkkumätä-jäykkäkouristusrokotteita, hänelle annetaan tehosteannokset Suomen rokotusohjelman mukaisesti:

 • 14–15-vuotiaalle ja 25-vuotiaalle annetaan dtap-rokote
 • 45- ja 65-vuotiaalle annetaan dT-rokote
 • 65 ikävuoden jälkeen dT-rokotus annetaan 10 ikävuoden välein.

Jos henkilön edellisestä tehosteesta on kulunut 20 vuotta tai enemmän, anna dT-rokote, vaikka hän ei olisi vielä täyttänyt 45 tai 65 vuotta.

dT-rokote

Tuberkuloosi- eli BCG-rokotukset lapsille

Ukrainasta tulevalle alle 7-vuotiaalle lapselle tarjotaan BCG-rokotusta. Rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista.

Tarkista, onko lapsi saanut BCG-rokotuksen tai onko hänellä BCG-rokotusarpi. 

Varmista ennen rokottamista, ettei lapsella ole tuberkuloosia (latentti- tai aktiivituberkuloosi). Alle 7-vuotiaille, jotka eivät ole saaneet BCG-rokotusta tai joilla ei ole BCG-rokotusarpea, tehdään ensisijaisesti gammainterferonitesti (IGRA-testi TbIFNg) tai tuberkuliinikoe (Mantoux) alkuhaastattelun yhteydessä tai sen jälkeen.

BCG-rokotus annetaan vain, jos Mantoux- tai IGRA-kokeen tulos on negatiivinen. 

Tavallisesti alle kuuden kuukauden ikäinen lapsi voidaan rokottaa ilman ennakkoon tehtäviä tutkimuksia, jos hänen ei tiedetä altistuneen tuberkuloosille. Ukrainasta saapuneiden BCG-rokottamattomien lasten kohdalla suositellaan kuitenkin tutkimuksia myös kaikille alle kuuden kuukauden ikäisille, koska lapset ovat voineet altistua tuberkuloosille. Tutkimukset kannattaa tehdä noin 6 viikkoa viimeisen tartunnan mahdollisuuden jälkeen.

Lasten tuberkuloosirokotukset on hyvä keskittää lastenpoliklinikoille.

BCG- eli tuberkuloosirokote

Koronarokotukset

Täydennä, tehosta tai aloita koronarokotussarja. Myös lapsille tarjotaan koronarokotuksia Suomen kansallisten suositusten mukaisesti.

Ohjeita ulkomailla aloitetun koronarokotussarjan täydentämiseen löydät alla olevalta sivulta:
Koronarokotuksista kysyttyä

Lisätietoa koronarokotuksista:
Koronarokotteet 

Influenssarokotukset

Influenssarokotus tarjotaan niille, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä sekä kaikille vastaanottokeskuksissa asuville.
Influenssarokote

Katso myös