Työelämän rokotukset

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Tähän kuuluvat myös ne rokotukset, joita työntekijä tarvitsee työnsä vuoksi.

Työnantajan tulee tarkkailla ja arvioida työympäristön vaaroja ja haittoja ja ryhtyä toimiin niiden selvittämiseksi ja torjumiseksi. Tässä työnantajan on tarvittaessa käytettävä apuna työterveyshuollon ammattihenkilöitä.

Työntekijä saa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset omalta terveysasemaltaan. Työhön liittyvien vaarojen vuoksi annettavat kansallisen rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset kuuluvat työnantajan järjestämään työterveyshuoltoon (Tartuntatautilaki 1227/2016).

Rokotusohjelma lapsille ja aikuisille

Työelämän rokotusten kustannukset 

Työnantaja kustantaa työntekijöilleen ne rokotukset, joilla työntekijää suojataan työstä johtuvilta vaaroilta. 

Kansaneläkelaitos maksaa työnantajalle sairausvakuutuslain nojalla korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon kustannuksista. Näihin kustannuksiin kuuluvat muun muassa rokotukset, jotka työterveyshuolto arvioi tarpeellisiksi 

  • työperäisen altistuksen tai 
  • työmatkaan liittyvän riskin takia.

Työharjoitteluun menevien opiskelijoiden rokotuksista huolehtii opiskeluterveydenhuolto. 

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset 

Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa suojelemaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita ja asiakkaita (§ 48).
Tietoa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotuksista

Henkilökunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin työharjoitteluun menevien opiskelijoiden rokotukset ovat osa työ- ja potilasturvallisuutta ja laadukasta toimintaa.
Opiskelijoiden rokotukset

Muiden ammattiryhmien rokotukset

Useissa eri työtehtävissä on mahdollista altistua rokotuksilla ehkäistäville taudeille. 

Laboratoriotyöntekijät

Henkilö, joka käsittelee työssään tunnettuja taudinaiheuttajia sisältäviä näytteitä tai taudinaiheuttajia mahdollisesti sisältäviä näytteitä on suojattava rokotuksin silloin, kun tehokas ja turvallinen rokote on käytettävissä. 

Esimerkiksi kausi-influenssavirusta ja poliovirusta käsittelevät laboratoriotyöntekijät saavat tehosterokotukset työterveyshuollossa.

Päivähoidon työntekijät

Päivähoidon työntekijöille suositellaan influenssarokotusta, sillä pikkulapset sairastavat influenssaa enemmän kuin muut ikäryhmät. Rokotus suojaa työntekijää.

Työhöntulotarkastuksessa tulee ainakin alle 45-vuotiailta naisilta kysyä, ovatko he sairastaneet vesirokon. Jos henkilö ei ole sairastanut vesirokkoa tai ei tiedä sitä sairastaneensa, anna rokote. Tällä pyritään suojaamaan työntekijää raskaudenaikaiselta vesirokolta.

Koska päiväkodeissa hoidetaan lapsia, jotka eivät ole vielä saaneet MPR-rokotusta, tulee työntekijöiltä kysyä, ovatko he sairastaneet 

  • tuhkarokon
  • vihurirokon ja 
  • sikotaudin. 

Jos henkilö ei ole sairastanut MPR-tauteja tai hän ei ole saanut kahta annosta MPR-rokotetta, täydennä rokotussuoja. Rokottamalla suojataan sekä työntekijää että päivähoitoikäisiä lapsia.

Lisätietoa MPR-rokotusten antamisesta

Meningokokki- tai Hib-rokotus ei ole tarpeen.

Koulutyöntekijät

Työhöntulotarkastuksessa tulee ainakin alle 45-vuotiailta naisilta kysyä, ovatko he sairastaneet vesirokon. Jos henkilö ei ole sairastanut vesirokkoa tai ei tiedä sitä sairastaneensa, anna rokote. Tällä pyritään suojaamaan työntekijää raskaudenaikaiselta vesirokolta.

Jätehuollon työntekijät

Jätehuollon työntekijöille riittää yleensä tavanomainen aikuisten rokotussuoja. 

Hepatiitti A ja polio leviävät ulosteiden kautta. Rokotus voi olla aiheellinen, jos tiedetään, että näitä viruksia on jätevedessä paikallisesti esimerkiksi epidemian takia.

THL seuraa poliovirusten esiintyvyyttä jätevesissä tutkimalla jätevesinäytteitä kuukausittain. Jos henkilö on saanut kansallisen rokotusohjelman mukaiset poliorokotukset, suojaa ei tarvitse rutiinisti tehostaa. Rokotus on tarpeen vain, jos jätevesiseurannassa löytyy polioviruksia. THL tiedottaa tästä erikseen ja antaa ohjeita rokotuksista. 

Kansallisessa rokotusohjelmassa annettavien poliorokotusannosten määrä riippuu rokotettavan iästä. 

Poliorokote, annostus ja aikataulu

Vankilatyöntekijät ja poliisit

Vankilatyöntekijöille ja poliiseille suositellaan hepatiitti B -rokotetta. Erityisen tärkeää on rokottaa terveydenhuollon henkilökunta vankiloissa. Suojaa ei yleensä tarvitse tarkistaa vasta-ainemäärityksellä.
Lisätietoa Hepatiitti B -rokotesivulta

Työharjoittelun takia hepatiitti B -rokotuksen tarvitsevien opiskelijoiden rokotuksista huolehtii opiskeluterveydenhuolto.
Työharjoitteluun tulevien opiskelijoiden hepatiitti B -rokotuksista

Maastotyöntekijät

Ahvenanmaalla ja muualla Suomessa puutiaisaivotulehduksen esiintymisalueella voivat olla riskissä maastossa sulan maan aikana työskentelevät henkilöt, kuten

  • maanviljely- ja metsätyöntekijät
  • kalastajat
  • rakennustyöntekijät.

Heidän rokottamistaan kannattaa harkita.

Rokotusohjelman ulkopuoliset TBE-rokotukset