Influenssan seurantajärjestelmä

THL seuraa influenssaviruksen esiintyvyyttä ja muuntumista usealla eri tavalla, esimerkiksi

 • laboratoriopohjaisella otosseurannalla 
 • tartuntatautirekisterin avulla
 • seuraamalla influenssan kaltaisen taudin (ILI) vuoksi tehtyjä potilaskäyntejä perusterveydenhuollossa 
 • seuraamalla influenssakauden aikana esiintyvää ylikuolleisuutta.

Influenssavirusten jatkuva muuntuminen edellyttää, että influenssarokotteeseen kuuluvat virukset muutetaan vallitsevia muotoja vastaavaksi. Näin varmistetaan influenssarokotteen teho. 

THL seuraa influenssavirusten muuntumista tutkimalla hengitystie-eritenäytteitä, joita lähetetään perusterveydenhuollon anturipisteistä ja sairaaloiden tehohoitoyksiköistä.
Influenssakäynnit terveyskeskuksissa

Seurannan tavoitteet

 • Tunnistaa influenssaepidemian käynnistyminen ja saada ajantasaista tietoa epidemian etenemisestä.
 • Seurata epideemisten influenssavirusten geneettistä ja antigeenistä muuntumista verrattuna rokoteviruksiin.
 • Kerätä ja toimittaa epideemisiä influenssaviruksia Maailman terveysjärjestölle (WHO) käytettäväksi rokotteissa.
 • Seurata influenssavirusten lääkeaineresistenssin kehittymistä.
 • Tunnistaa epätavallisia, uusia influenssaviruksia ja niiden aiheuttamia epidemioita.
 • Seurata vakavia tehohoitoa vaativia influenssainfektioita sekä tunnistaa tekijöitä, jotka altistavat vakavalle taudille.
 • Arvioida influenssavirusinfektioiden tautitaakkaa eli sairastavuutta ja kuolleisuutta.
 • Arvioida influenssarokotteen tehoa.

Tarkempaa tietoa influenssavirusten seurannasta: 
Influenssavirusinfektioiden seurantakäsikirja

Lisätietoja

Niina Ikonen
Erityisasiantuntija
THL, Terveysturvallisuusosasto
Puh. 029 524 8413
[email protected]