Noroviruksen seurantajärjestelmä

THL:n Asiantuntijamikrobiologiayksikkö vastaa norovirusinfektioiden laboratorioseurannasta Suomessa.

Seurannan tarkoitus

  • Seurata norovirusten esiintyvyyttä Suomessa
  • Tunnistaa norovirusepidemiat
  • Tunnistaa uudet noroviruskannat 

Seurantamenetelmät

Katso myös

Lisätietoja

Haider Al-Hello
Erikoistutkija
Puh. 029 524 8369

Soile Blomqvist
Erikoistutkija
Puh. 029 524 8490