System för uppföljning av influensa

THL följer med förekomsten och förändringen av influensavirus på flera olika sätt, till exempel

 • genom laboratoriebaserad sampeluppföljning 
 • med hjälp av registret över smittsamma sjukdomar
 • genom att följa med patientbesök inom primärvården på grund av influensaliknande sjukdom (ILI) 
 • genom att följa med överdödlighet under influensasäsongen.

Den ständiga förändringen av influensavirusen förutsätter att de virus som ingår i influensavaccinet förändras så att de motsvarar de rådande formerna. På det sättet säkerställs influensavaccinens effekt. 

THL följer upp förändringen av influensavirus genom att undersöka prover av luftvägssekret som skickas från överenskomna ställen inom primärvården och sjukhusens intensivvårdsavdelningar.
Influensabesök på hälsovårdscentraler (på finska)

Mål med uppföljningen

 • Att identifiera början på en influensaepidemi och få uppdaterad information om hur epidemin fortskrider.
 • Följa upp genetisk och antigenisk förändring hos epidemiska influensavirus jämfört med vaccinvirusen.
 • Samla in och leverera epidemiska influensavirus till Världshälsoorganisationen (WHO) som ska användas i vaccin.
 • Följa med utvecklingen av influensavirusens läkemedelsresistens.
 • Identifiera ovanliga, nya influensavirus och de epidemier de orsakar.
 • Följa med allvarliga influensainfektioner som kräver intensivvård samt identifiera faktorer som gör personer mottagliga för allvarlig sjukdom.
 • Bedöma influensavirusinfektionernas sjukdomsbörda, det vill säga sjuklighet och dödlighet.
 • Bedöma influensavaccinets effekt.

Närmare information om uppföljningen av influensavirus: 
Handbok för uppföljning av influensavirusinfektioner (på finska)

Närmare upplysningar

Niina Ikonen
Specialist
THL, Avdelningen för hälsosäkerhet
Tfn 029 524 8413
[email protected]