Asylsökande

Vanliga hälsoproblem bland asylsökande är skador, psykiska trauman, infektionssjukdomar och kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och blodtryckssjukdomar, vilka ofta förvärras av avbruten vård. Även graviditetsuppföljning och andra frågor om sexuell och reproduktiv hälsa samt barns hälsa bör uppmärksammas.
Migration och migrationspolitik (Inrikesministeriet)
Migrationsverket

Sexuell och reproduktiv hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter omfattar alla invandrare, även asylsökande. De har rätt till brådskande vård och behandling av smittsamma sjukdomar, men även till nödvändig hälso- och sjukvård som till exempel mödravårdsrådgivning och behandling av kroniska sjukdomar. Minderåriga har rätt till all hälso- och sjukvård. Om de asylsökande kommer från områden där omskärelse av flickor och kvinnor kan tillhöra kulturen, tas frågan upp med paret som väntar barn och med föräldrarna till minderåriga flickor.
Sexuell och reproduktiv hälsa (på finska)
Social- och hälsovårdsministeriet 2012. Verksamhetsplan för att förebygga omskärelse av flickor och kvinnor 2012–2016 (FGM)

Infektionssjukdomar och vaccinationer

Asylsökande flyr från krig eller andra kriser i länder där smittläget kan vara dåligt eller där man inte har kunnat genomföra ett heltäckande vaccinationsprogram. Under flykten har de inte möjlighet till hygien, rent vatten och hälso- och sjukvård. Efter att asylsökande har registrerat sig får de göra en inledande intervju med en hälsovårdare. Man uppmärksammar särskilt symtomen hos personer som kommer från länder med hög tuberkulosincidens. Vid behov kompletteras de asylsökandes vaccinationsskydd.
Vaccination av invandrarna (Infektionssjukdomar och vaccinationer webbsidor) (på finska)

Tjänster

Enligt finsk lag har asylsökande rätt till inkvartering och social- och hälsovårdstjänster. Enligt lagen har de rätt till brådskande sjukvård och annan hälso- och sjukvård som bedöms vara nödvändig. Barn har rätt till all hälso- och sjukvård, inklusive rådgivningsbyråns tjänster och skolhälsovård. Asylsökande får primärvård på flyktingförläggningen. Brådskande vård ges på sjukhusen. Staten ersätter kommunernas kostnader. Rehabiliteringscentret för tortyroffer (Kidutettujen kuntoutuskeskus) i Helsingfors och Rehabiliteringstjänsten för tortyroffer (Kidutettujen kuntoutuspalvelu) i Uleåborg är specialiserade på vård av personer som har utsatts för tortyr.

En asylsökande som har ett giltigt resedokument som berättigar till gränsöverskridning får börja förvärvsarbeta i Finland utan uppehållstillstånd tre månader efter att asylansökan lämnades in. 

Social trygghet och tjänster för asylsökande i Finland (Social- och hälsovårdsministeriet)
Din guide i Finland (InfoFinland)