Tutkimukset ja aineistot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii kulttuurisesti moninaisen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Tietoa kerätään esimerkiksi väestökyselyillä. Tältä sivulta löydät tietoa aiheeseen liittyvistä tutkimuksistamme ja aineistoistamme.

Kulttuurinen moninaisuus väestötutkimuksissa

Tutkittua tietoa tarvitaan muun muassa yhdenvertaisemman palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

Tutkimuksia Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä

Ulkomaalaistaustaisen väestön terveyttä ja hyvinvointia on tutkittu THL:ssä vuodesta 2010. Pyrimme tuottamaan säännöllisesti tietoa muun muassa aikuisen ulkomailla syntyneen väestön terveydestä, hyvinvoinnista, työ- ja toimintakyvystä, syrjintäkokemuksista ja sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksista.

Seuraava MoniSuomi-tutkimuksen tiedonkeruu on suunnitteilla vuodelle 2026.

Tutustu tutkimuksiin niiden omilla tutkimussivuilla:

Tutkimus turvapaikanhakijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista

Tutkimus tuotti väestötasoista tietoa uusien turvapaikanhakijoiden terveyden ja hyvinvoinnin tilasta, terveyden riskitekijöistä ja palvelutarpeista vuonna 2018. Kohderyhmänä olivat kaikki maahan vasta saapuneet turvapaikanhakijat.
Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (TERTTU-tutkimus)

Tutkimus Suomen romaniväestöstä

Tutkimus tuotti väestötasoista tietoa aikuisen romaniväestön hyvinvoinnista, terveydestä, toiminta- ja työkyvystä sekä palvelujen käytöstä vuonna 2018.
Romanien hyvinvointitutkimus Roosa

Kulttuurinen moninaisuus lasten ja nuorten tutkimuksissa

Laadullinen tutkimus

THL:ssä on tehty yksittäisiä laadullisia tutkimuksia eri teemoista. Aiheina ovat olleet muun muassa pakolaistaustaisten ihmisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveys sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemukset.

Mistä löydän tutkimustuloksia?

Tutkimusten tuloksista kerrotaan tämän sivuston lisäksi erilaisissa tulosraporteissa, tulospalvelussa Terveytemme-palvelussa, tietokantaraporteissa.

Mistä saan lisätietoa tutkimusten aineistoista?

THL:n maahanmuuttoa ja kulttuurista moninaisuutta käsittelevistä aineistoista vastaa Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimissä toimiva aineistotiimi.
Jos sinulla on kysymyksiä esimerkiksi aineistojen saamisesta tutkimuskäyttöön, ota yhteyttä verkkosivujemme palautelomakkeen kautta.
Palautelomake (THL)