Mielentilatutkimukset

Mielentilatutkimus on tuomioistuimen määräämä tutkimus, jossa otetaan kantaa rikoksesta epäillyn, syytetyn tai tuomitun syyntakeisuuteen rikoksen tekohetkellä sekä hänen hoidon tarpeeseensa tutkimuksen päättyessä.

THL vastaanottaa tutkimuspyynnöt, päättää tutkimuspaikan, myöntää mahdollisen jatkoajan ja käsittelee lausunnot

Kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen mielentilatutkimukseen määräämisestä, se lähettää tutkimuspyynnön THL:lle. THL päättää mielentilatutkimuspaikan.

Mielentilatutkimus tehdään pääsääntöisesti sairaalassa. Se saa kestää korkeintaan kaksi kuukautta. Joissain erityistilanteissa THL voi myöntää tutkimukselle jatkoaikaa. Pääosa tutkimuksista suoritetaan valtion sairaaloissa, joita ovat Niuvanniemen sairaala Kuopiossa ja Vanhan Vaasan sairaala.
Niuvanniemen sairaala
Vanhan Vaasan sairaala

THL:n oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta käsittelee mielentilatutkimuksen perusteella tutkimusyksikössä laaditun lausunnon. Lautakunta antaa saamansa lausunnon perusteella tuomioistuimelle oman lausuntonsa epäillyn tai syytetyn mielentilasta ja määrää hänet tarvittaessa hoitoon tai kehitysvammaisten erityishuoltoon.
Lue lisää oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnasta

Mielentilatutkimus- ja vaarallisuusarvio-opas

Mielentilatutkimus- ja vaarallisuusarvio-opas on THL:n suositus mielentilatutkimuslausunnon ja vaarallisuusarvion laatimisesta. Opas sisältää runsaasti tietoa mielentilatutkimuksen suorittamisesta.

Mielentilatutkimus- ja vaarallisuusarvio-opas (pdf)