Oikeuspsykiatrinen hoito

THL tekee päätöksen hoitoon tai erityishuoltoon määräämisestä, hoidon lopettamisesta ja avohoitojaksoista

THL:n oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta päättää, määrätäänkö henkilö tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon tai kehitysvammaisten erityishuoltoon, jos edellytykset siihen mielentilatutkimuksen päättyessä täyttyvät. Lautakunta päättää myös hoidon lopettamisesta hoitavan sairaalan tai laitoksen esityksen perusteella.
Lue lisää oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnasta

Oikeuspsykiatrisen hoidon juridisiin erityispiirteisiin kuuluu muun muassa se, että hoitopäätös uusitaan viimeistään puolen vuoden kuluttua hoidon alkamisesta tai hoidon jatkamisesta. THL tekee päätökset siitä, voidaanko oikeuspsykiatrinen potilas siirtää sairaalahoidon vielä jatkuessa niin sanotulle valvonta-ajalle sairaanhoitopiirin toimintayksikön valvontaan puoleksi vuodeksi kerrallaan. Tällaisen valvotun avohoitojakson avulla on mahdollista arvioida potilaan selviytymistä sairaalahoidon ulkopuolella ennen päätöstä sairaalahoidon lopettamisesta.

Hoitoseuraamuksen siirtäminen kotimaahan

Hoitoseuraamuksen siirtäminen kotimaahan koskee rikosasiassa syyntakeettomaksi todettuja ja rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä, jotka määrätään tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon eli hoitoseuraamukseen kotimaansa ulkopuolella.

Lainsäädäntö mahdollistaa sen, että tällaisessa tapauksessa henkilölle määrätty sairaalahoito voidaan siirtää täytäntöönpantavaksi hoidon määränneestä valtiosta siihen valtioon, jonka kansalainen henkilö on tai jossa hänen kotipaikkansa on. 

Jos hoitoseuraamus halutaan siirtää Suomesta toiseen valtioon, siirtämisestä päättää oikeusministeriö THL:n esityksestä. Oikeusministeriö tekee päätökset myös niissä tapauksissa, joissa hoito halutaan siirtää vieraasta valtiosta Suomeen. Ennen päätöstä oikeusministeriö pyytää THL:ltä lausunnon hoitoseuraamuksen siirtämisen tarkoituksenmukaisuudesta.

Hoitoseuraamuksen siirtämistä koskevat lakimuutokset