Tautitaakka

Terveyshaittojen vertailu keskenään voi olla haastavaa. Kumpi on merkittävämpi terveyshaitta: jonkin kemikaalin aiheuttama ylimääräinen syöpätapaus vuodessa vai se, että 200 000 kärsii melun aiheuttamista unihäiriöistä joka yö? Tällä sivulla kerrotaan tautitaakasta erityisesti ympäristöaltisteiden näkökulmasta.

Lue lisää: Riskinarviointi

Tautitaakka on riskien vertailuun kehitetty laskennallinen arvo, jonka avulla voi vertailla haittavaikutuksia ja laskea niitä yhteen. Tautitaakka ottaa huomioon terveyshaitan yleisyyden lisäksi myös haitan keston ja vakavuuden.

Tautitaakka lasketaan koko väestölle, ja se tarkoittaa ympäristöaltisteiden takia menetettyä terveyttä ja menetettyjä elinvuosia koko väestössä. Tautitaakan yksikkö on haittapainotettu elinvuosi (disability-adjusted life year, DALY). Tautitaakka saadaan laskemalla yhteen ennenaikaisen kuoleman takia menetetyt elinvuodet (years lost due to mortality, YLL) ja sairastavuus, eli sairauden takia vajaakuntoisena eletyt elinvuodet (years lived with disability, YLD):

Tautitaakka = menetetyt elinvuodet + sairastavuus

Sairastavuus ottaa huomioon sairastapausten määrän, sairauden keston ja sairauskohtaisen haittapainokertoimen (disability weight, DW): 

Sairastavuus = määrä * kesto * haittapainokerroin

Tautitaakka-arvio antaa hieman erilaisen kuvan haittavaikutuksista kuin pelkät tautitapausmäärät. Ympäristöaltisteisiin liittyvän tautitaakka-arvion perusteella ulkohiukkaset, sisäilman radon, sisähiukkaset, ympäristömelu, auringon UV-säteily ja passiivinen tupakointi aiheuttavat merkittävimmät tautitaakat Suomessa.

Lue lisää: Ympäristöaltisteiden kansanterveysvaikutukset (Ympäristö ja Terveys -lehti 1/2020)

Kaksitoista suurinta terveyshaitan aiheuttajaa ympäristössä vuonna 2015 olivat suurimmasta pienimpään: ulkohiukkaset, sisäilman radon, sisähiukkaset, ympäristömelu, auringon UV-säteily, passiivitupakointi, typpidioksidi, muut ulkoilman saasteet, kotien kosteusvauriot, ulkoilman otsoni, metyylielohopea ja ympäristön lyijy.

 

Lisää ympäristön terveysriskeistä

Teoksessa Arsenikista öljyyn - 100 kysymystä ympäristöstä ja terveydestä. Jouko Tuomisto, 2020. Duodecim Terveyskirjasto.