Webbkurs i vård i livets slutskede

Sidans innehåll

Vad är Kompetenspass för vård i livets slutskede?

Kompetenspass för vård i livets slutskede är en fortbildningskurs på nätet, vilken kan avläggas i THL:s webbskolor. 

Kursen omfattar grunderna i palliativ vård och vård i livets slutskede. Kursen består av sju delar och en webbtentamen. 

Delar

  1. Begrepp
  2. Servicesystemet
  3. Möten och interaktion
  4. Omsorg och omvårdnad
  5. Behandling av symtom
  6. Genomförande av läkemedelsbehandling
  7. Döden och vård efter döden

Kursen motsvarar en studiepoäng. Du får ett intyg över avlagd kurs.

Kompetenspass för vård i livets slutskede är avgiftsfritt. Alla kan registrera sig till kursen.

Broschyr om kursen (pdf 2,8 Mt)

För vem är kursen avsedd?

Kursen är avsedd för yrkesutbildade inom social- och hälsovården som arbetar med palliativ vård på basnivå. Kursen lämpar sig också för studerande för grundexamen. Alla kan registrera sig till kursen.

Vad är kursens mål?

Målet med kursen är att stärka kompetensen hos personer som arbetar med palliativ vård på basnivå. 

Kursen är en fortbildning enligt rekommendationerna för palliativ vård. Målet är att säkerställa kompetensen på ett nationellt enhetligt sätt.

Hur deltar man i kursen?

Du registrerar dig som kursdeltagare i THL:s webbskola. Samma kod kan även användas för THL:s andra webbkurser. Webbkursen i vård i livets slutskede kräver ingen separat kursnyckel eller anmälan. Du kan avlägga kursen enligt din egen tidtabell.

Vanliga frågor

Hur omfattande är kursen?

Till sin omfattning motsvarar kursen en studiepoäng, vilket är 27 timmar. Kursens omfattning har fastställts av en multiprofessionell expertgrupp i palliativ vård, som även företräds av representanter för utbildningen. Det lönar sig att avlägga kursen i flera delar.

Bör kursen avläggas på en gång?

Kursen kan avläggas i flera delar och det lönar sig att göra det. Delta i tentamen då du avlagt alla delar.

Hur får jag veta om jag klarade tentamen?

Efter att du avlagt tentamen med godkänt vitsord, får du automatiskt ett intyg per e-post. Om du inte har fått något intyg, säkerställ att du har svarat på alla tentamensfrågor och klickat på sänd-knappen.

Varför fick jag inget intyg?

När du har svarat på alla tentamensfrågor, klicka på sänd-knappen. Tentamen är godkänd då 80 procent av svaren är korrekta. Intyget skickas automatiskt per e-post. 

Varför syns inte textens övre del?

Med webbläsaren Safari i MacBook Pro öppnas sidan tyvärr inte automatiskt uppifrån, utan först visas sidans mittdel. För Mac-användare rekommenderas Chrome eller Firefox som webbläsare. Sidan visas i sin helhet även i helskärmsläget, som kan väljas via ikonen uppe till höger på sidan.

Kompetenspass för vård i livets slutskede

Kontaktuppgifter: palliatiivinen(at)thl.fi