Arbetsverksamhet med låg tröskel, alltså social rehabilitering som en del av enhetens verksamhet

Lågtröskelarbete är en form av social rehabilitering relaterad till rehabilitering, vård och bostadsstöd som en del av enhetens verksamhet. Arbetsaktiviteter kan till exempel inkludera underhållsarbete, städning, miljöarbete eller handledning av andra patienter. Handledning av andra patienter kan till exempel inkludera att prata med kamrater, kaffeservering i  pausutrymmen, datorhjälp (t.ex. ansöka om förmåner) eller arbeta som arbetspar med professionella då personer som söker sig till vård är på infobesök. 

Patienter i enheten kan delta i lågtröskelarbete efter eget behov. Deltagarens funktionsduglighet i vardagen utvärderas individuellt och planeras som en del av behandlings- och rehabiliteringsplanen. Ett kontrakt sluts om lågtröskelarbete och den kan även inbegripa coaching för arbetslivscoaching.

Lågtröskelarbete erbjuder konkreta åtgärder i stället för missbruk och kan förhindra återkommande hemlöshet. Det kan också ge stöd för t.ex. arbetsprövning och rehabilitering eller studier och arbetsliv.

Lågtröskelarbete utförs i enlighet med egna resurser några timmar om dagen (1-4 timmar / dag), några dagar (1-5 x / vecka) i veckan. Uppgifterna är individuellt utformade.

Verksamheten bör samordnas och vårdenheten ska tillhandahålla behövlig arbetsutrustning, möjliga skyddskläder och nödvändigaförsäkringar.

Man kan också betala ett driftsbidrag eller ett arbetsbidrag i enlighet med inkomstskattelagen.

Utvecklare: Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Sovatek