Matalan kynnyksen työtoiminta

Matalan kynnyksen työtoiminta on kuntoutukseen, hoitoon ja asumisen tukeen liittyvää sosiaalista kuntoutusta osana yksikön toimintaa. Matalan kynnyksen työtoiminnalla voidaan edistää asiakkaan toimintakykyä ja arjen hallintaa. Se tarjoaa konkreettista tekemistä päihteiden käytön sijaan ja voi ehkäistä asunnottomuuden uusiutumista. Se voi antaa tukea myös jatkopolulle pääsyyn, kuten työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan tai opintoihin ja palkkatyöhön.

Työtoimintana toteutettavat tehtävät voivat olla esim. huoltotöitä, siivousta, ympäristötyötä tai muiden potilaiden ohjausta. Toisten potilaiden ohjaukseen liittyvinä työtehtävinä voi olla esimerkiksi vertaisten kanssa keskustelu, yksikön oleskelutiloissa kahvituksista huolehtiminen, avustaminen tietokoneen käytössä (esim. etuuksien hakeminen), tai ammattilaisten työparina työskentely hoitoon hakeutuvien infokäynneillä.

Matalan kynnyksen työtoimintaan voivat osallistua yksikössä hoidossa olevat potilaat kiinnostuksena mukaan. Osallistujan arjen toimintakyky arvioidaan yksilöllisesti ja toiminta suunnitellaan osaksi hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa. Matalan kynnyksen työtoiminnasta tehdään sopimus, ja siihen voi sisältyä myös työvalmennusta. 

Matalan kynnyksen työtoimintaa tehdään omien voimavarojen mukaan 1-4 tuntia päivässä, 1-5 päivänä viikossa. Työtehtävät suunnitellaan yksilöllisesti. Toimintaa tulee koordinoida ja hoitoyksikkö huolehtii tarvittavista työvälineistä sekä mahdollisista suojavaatteista sekä vakuutuksista.

Työtoiminnasta voidaan maksaa tuloverolain mukaista toiminta-avustusta tai ahkeruusrahaa.

Toimintamallin kehittäjät ovat: 

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Matalan kynnyksen työtoiminta osana opioidikorvaushoitoa ja asumisen tukea (Innokylä)

Sovatek. Liftillä duuniin – valmennusta työelämäpolulle (Innokylä)