Socialservice för barn, unga och familjer

Målet med socialservicen är att främja och upprätthålla barns, ungas och familjers funktionsförmåga, sociala välfärd, trygghet och delaktighet.

Socialservice för barn, unga och familjer är: 

  • Hemservice för barnfamiljer
  • Familjearbete
  • Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
  • Stödpersoner och stödfamiljer
  • Semesterservice och stöd för semesterarrangemang
  • Kamratgruppsverksamhet
  • Hjälp och stöd med att ordna bostad eller boende
  • Socialarbete och handledning för unga
  • Social rehabilitering 
  • Missbrukar- och mentalvårdsarbete som socialservice

Avsnittets innehåll