Barnets sömn

Babyn sover.

Tillräckligt med sömn är viktigt för att mindre och större barn ska må bra under dagen, och för att de ska växa och utvecklas. Barnets sömn kan emellertid lätt bli störd på grund av olika orsaker. Till exempel olika sjukdomar och deras symptom samt stimuli från omgivningen kan påverka och störa barnets sömn.

Barnets sömn är individuell

Alla barn är egna individer och de individuella skillnaderna syns också tidigt i barnens sömn. Vissa barn kan sova oavbrutet och regelbundet redan med start från de första levnadsmånaderna, medan andra lättare regerar på olika förändringar, och behöver aktivare stöd av föräldrarna för att hitta en lämplig sömn- och vakenhetsrytm. 

På dessa sidor hittar du information om hur barnets sömn förändras i takt med att barnet växer och utvecklas. På sidorna finns också tips och material med hjälp av vilka du kan uppskatta kvaliteten på barnets sömn och stödja barnets sömn i olika åldrar. Det är också bra att ta väl hand om den gravida mammans sömn, eftersom barnets sömnrytm börjar utvecklas redan innan födseln.

Avsnittets innehåll