Mer information om bredspektriga betalaktamaser

Bredspektriga β-laktamaser (ESBL, extended-spectrum β-lactamases) är β-laktamaser som kan hydrolysera tredje generationens cefalosporiner, till exempel cefotaxmin, och monobaktamer (aztreonam).

I allmänhet kan de också bryta ner penicilliner och första och andra generationens cefalosporiner. Bredspektriga β-laktamaser förekommer i alla kategorier av β-laktamaser.

Generna som kodar bredspektriga β-laktamaser förekommer i synnerhet i gramnegativa stavbakterier av stammen Enterobacteriaceae: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae och Salmonella spp. De förekommer också i andra gramnegativa stavbakterier.

ESBL-gener förekommer både i bakteriernas kromosomer och plasmider. Det har ofta skett horisontella överföringar över art- och släktgränserna bland β-laktamas- och ESBL-generna.

De viktigaste genfamiljerna heter

  • TEM
  • SHV
  • CTX-M.

De olika enzymerna numreras enligt familj, till exempel TEM-3.

I praktiken avser ESBL ofta bara bredspektriga β-laktamaser i kategori A som sprids i plasmider och som kan bryta ner tredje generationens cefalosporiner, men de är känsliga för så kallade β-laktamashämmare, såsom klavulansyra.

Till kategori A av β-laktamaserna hör bland annat β-laktamaserna i grupperna TEM, SHV och CTX-M.

TEM

TEM-1 är den äldsta av β-laktamaserna i TEM-gruppen.

Den har utvecklats genom punktmutation till en stor mängd olika bredspektriga TEM-β-laktamaser. Man har även hittat flera varianter som är resistenta mot β-laktamashämmare.

För tillfället känner man till totalt 205 olika TEM-varianter.

SHV

För tillfället hör 168 olika β-laktamaser till SHV-gruppen. Största delen av dem är bredspektriga.

CTX-M

Β-laktamasgruppen som hör till den tredje A-kategorin utgörs av β-laktamaser av typen CTX-M. Över 100 olika varianter av dem har hittats.

Alla β-laktamaser i gruppen CTX-M ses som bredspektriga, vilket innebär att de alla kan hydrolysera tredje generationens cefalosporiner.