Sjukdomar och sjukdomsalstrare A-Ö

I den här delen presenteras olika sjukdomar orsakade av  bakterier, virus, protozoer och andra sjukdomsalstrare.

För varje mikrob finns det grundläggande information om sjukdomen, vad som orsakar den och hur vanlig den är i Finland. För en del av sjukdomarna finns dessutom anvisningar till hälso- och sjukvårdspersonal om bekämpningen av sjukdomsfall och epidemier samt anvisningar om laboratorieundersökningar i anslutning till sjukdomarna. 

B | C | D | E | F | G | H | L | N | O | P | Q R | S | T | U | V | X | Y | ZÅÄÖ

A

Acinetobacter

Adenovirus

Aids (Hiv)

Anthrax (Mjältbrand)

Apkoppor

B

Bacillus anthracis (Mjältbrand)

Bordetella pertussis (Kikhosta)

Borrelia

Borrelios

Botulism

C

Candida auris 

Campylobacter

Campylobacter coli (Campylobacter)

Campylobacter jejuni (Campylobacter)

Chikungunya

Chlamydia pneumoniae (Lungklamydia, klamydiapneumoni)

Chlamydia trachomatis (Klamydia)

Chlamydophila psittaci (Papegojsjuka, psittakos)

Clostridium difficile

Clostridium tetani (Stelkramp)

Coronavirus

Coronaviruset COVID-19

Corynebacterium diphtheriae (Difteri)

Coxiella burnetii (Q-feber)

CPE

Cryptosporidium (Cryptosporidios)

Cryptosporidios (Cryptosporidium)

D

Dengueinfektion 

Difteri

E

E. coli

Ebola

EHEC (Enterohemorragisk Escherichia coli)

Enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC)

Enterovirus

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

Escherichia coli, enterohemorragisk (EHEC)

F

Fågelinfluensa

Fästingburen hjärninflammation

G

GAS (Grupp A streptokock, Streptococcus pyogenes)

GBS (Grupp B streptokock, Streptokocker agalactiae)

Gonokock (Gonorré)

Gonorré (Neisseria gonorrhoeae)

Grupp A streptokock (GAS, Streptococcus pyogenes)

Grupp B streptokock (GBS, Streptococcus agalactiae)

Gula febern – länk till Matkailijan terveysopas (hälsoguide för resenärer, på finska)

H

Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Harpest (Tularemi)

Hemorragisk feber, viral

Hepatit A

Hepatit B

Hepatit C

Hepatit E

Hib (Haemophilus influenzae typ b)

Hiv

HPV, Humant papillomvirus 

I

Influensa

J

Japansk encefalit – länk till Matkailijan terveysopas (hälsoguide för resenärer, på finska)

K

Karbapenemresistens

Kikhosta (Pertussis)

Klamydia (Chlamydia trachomatis)

Kolera – länk till Matkailijan terveysopas (hälsoguide för resenärer, på finska)

L

Legionella

Leverinflammation (se Hepatit A, B, C)

Listeria (Listeria monocytogenes)

Listeria monocytogenes (Listeria)

Listerios

Lungklamydia (klamydiapneumoni)

Lymes sjukdom, Borrelios

M

Malaria 

MERS

MERS-coronavirus

Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)

Mjältbrand (Anthrax)

Morbilli (Mässling)

MRSA

Mycobacterium tuberculosis (Tuberkulos)

Mycoplasma pneumoniae (Mykoplasma)

Mykobakterier

Mykoplasma (Mycoplasma pneumoniae)

Mässling (Morbilli)

N

Neisseria gonorrhoeae (Gonorré)

Neisseria meningitidis (Meningokock)

Norovirus

O

P

Papegojsjuka (Psittakos)

Papillomvirusinfektion

Parainfluensavirus

Parotit (Påssjuka)

Pertussis (Kikhosta)

Pneumokock (Streptococcus pneumoniae)

Pogosta (Sindbisvirus)

Polio

Pontiacfeber (Legionella)

Psittakos (Papegojsjuka)

Puumala-virus (Sorkfeber)

Påssjuka (Parotit)

Q

Q-feber (Coxiella burnetii)

R

Rabies

Respiratory syncytial virus, RSV

Rhinovirus

Rotavirus

RSV (Respiratory syncytial virus)

Rubella (Röda hund)

Röda hund (Rubella)

S

Salmonella

Shigella, rödsot

Shigella dysenteriae (Shigella)

Shigella flexneri (Shigella)

Shigella sonnei (Shigella)

Sindbisvirus (Pogosta)

Skabb (ingen infektionssjukdom)

Smittkoppor

Sorkfeber (Puumalavirus)

Springmask

Staphylococcus aureus, meticillinresistent (MRSA)

Stelkramp (Tetanus)

Streptococcus agalactiae (Grupp B streptokock, GBS)

Streptococcus pyogenes (Grupp A streptokock, GAS)

Streptococcus pneumoniae (Pneumokock)

Syfilis (Treponema pallidum)

Säsongsinfluensa, se Influensa

T

TBE, Tick borne encephalitis (Fästingburen encefalit)

Tetanus (Stelkramp)

Tick borne encephalitis (TBE, Fästingburen encefalit)

Treponema pallidum (Syfilis)

Tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis)

Tularemi (Harpest)

Tyfoidfeber – länk till Matkailijan terveysopas (hälsoguide för resenärer, på finska)

U

V

Vankomycinresistent enterkock (VRE)

Varicella zoster (Vattkoppor)

Vattkoppor (Varicella zoster)

Vibrios

VRE (Vankomycinresistent enterokock)

X

Y

Yersinia

Yersinia enterocolitica (Yersinia)

Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia)

ZÅÄÖ

Zikavirus