Undersökningar av antikroppar

Laboratoriet för vaccinimmunologi gör avgiftsbelagda bestämningar av halterna av antikroppar i serumprover. Det går att välja mellan fem olika bestämningar som mäter halten antikroppar för pneumokockpolysackarid-, pneumokockkonjugat-, stelkramps-, difteri- och Hib-vaccinerna.

Mätning av vaccinsvaret för difteri-, stelkramps- och pneumokockpolysackaridvacciner används i immunbristdiagnostiken. För att undersöka vaccinsvaret bestäms mängden IgG-antikroppar i ett serumprov före och efter vaccinationen.

En multiplex immunologisk metod baserad på fluorescerande pärlor (FMIA) används för bestämning av antikroppar. Från ett prov kan halten antikroppar för flera olika antigener mätas samtidigt.

Avsnittets innehåll 

Undersökningar som erbjuds 

6297 S-SpnAbVT-undersökning

 • I undersökningen bestäms antikroppar mot serotyperna 1, 4, 5, 7F, 6B, 9V, 14, 18C, 19F och 23F för Streptococcus pneumoniae
 • De här serotyper ingår både i konjugatvaccin (Prevenar, Synflorix) och i polysackaridvaccin (Pneumovax)
 • Lämpar sig för mätning av svar på polysackaridvaccin (Pneumovax) när den undersökta har fått polysackaridvaccin (Pneumovax), men inte konjugatvaccin (Prevenar, Synflorix)
 • Lämpar sig också för mätning av svar på konjugatvaccin
 • Ackrediterad testmetod
 • Pris 101,86 euro (exkl. moms)

6296 S-SpnAbNV-undersökning

 • I undersökningen bestäms antikroppar mot serotyperna 2, 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 17F, 20 och 33F av Streptococcus pneumoniae
 • De här serotyper ingår bara i polysackaridvaccin (Pneumovax). 
 • Lämpar sig för mätning av svar på polysackaridvaccin (Pneumovax) när den undersökta tidigare har fått konjugatvaccin (Prevenar, Synflorix).
 • Ackrediterad testmetod
 • Pris 100,92 euro (exkl. moms)

3585 S-HibAb-undersökning

 • I undersökningen bestäms antikroppar mot polysackarider för bakterien Haemophilus influenzae typ b.
 • Lämpar sig för mätning av svar när den undersökta har fått Hib-vaccin eller femvalent vaccin (DTaP-IPV-Hib).
 • Ackrediterad testmetod
 • Pris 71,96 euro (exkl. moms)

1253 S-CodiAb-undersökning

 • I undersökningen bestäms antikroppar mot difteritoxoider för bakterien Corynebacterium diphtheriae.
 • Lämpar sig för mätning av svar när den undersökta har fått dT-, dtap-, DTaP-IPV- eller DTaP-IPV-Hib-vaccin.
 • Ackrediterad testmetod
 • Pris 29,46 euro (exkl. moms)

2738 S-ClteAb-undersökning

 • I undersökningen bestäms antikroppar mot tetanusoxoider för bakterien Clostridium tetani.
 • Lämpar sig för mätning av svar när den undersökta har fått dT-, dtap-, DTaP-IPV- eller DTaP-IPV-Hib-vaccin.
 • Ackrediterad testmetod
 • Pris 29,46 euro (exkl. moms)

Övriga undersökningstjänster vid laboratoriet för vaccinimmunologi

Laboratoriet för vaccinimmunologi genomför undersökningar av antikroppsmedierad och cellmedierad immunitet även genom forskningssamarbete med universitetens forskningsgrupper och företag. 

Frågor om forskningssamarbetet:
Laboratoriernas telefonrådgivning och kontaktuppgifter

De viktigaste metoderna som används för undersökning av immunitet

Bestämningar av halten av antikroppar

 • Streptococcus pneumoniae kapselpolysackaridantikroppar för serotyperna 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 23F, 33F [1].
 • Haemophilus influenzae typ b kapselpolysackaridantikroppar
 • Corynebacterium diphtheriae toxoidantikroppar
 • Clostridium tetani toxoidantikroppar
 • Vi kan även utveckla andra metoder för antikroppsanalys för forskningsändamål [2]

Mätning av antikroppars funktion

 • Mätning av opsonofagosytosaktivitet i serum mot bakterien Streptococcus pneumoniae med multiplex opsonofagosytisk metod (MOPA) [3]
 • Undersökningar av cellmedierat immunsvar
 • Cellisolering från färska blodprov: separation av mononukleära vita blodkroppar från perifert blod, separation av T-celler.
 • Stimulering av celler och mätning av cytokinsvar [4]

Referenser

 1. Timby N, Hernell O, Vaarala O, Melin M, Lönnerdal B, Domellöf M. Infections in infants fed formula supplemented with bovine milk fat globule membranes. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 Mar;60(3):384–9. 
Infections in infants fed formula supplemented with bovine milk fat globule membranes (PubMed)
 
2. Andrade DC, Borges IC, Laitinen H, Ekström N, Adrian PV, Meinke A, Barral A, Nascimento-Carvalho CM, Käyhty H.  A fluorescent multiplexed bead-based immunoassay (FMIA) for quantitation of IgG against Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis protein antigens. J Immunol Methods. 2014 Mar;405:130–43.
A fluorescent multiplexed bead-based immunoassay (FMIA) for quantitation of IgG against Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis protein antigens (PubMed)
 
3. Simell B, Vuorela A, Ekström N, Palmu A, Reunanen A, Meri S, Käyhty H, Väkeväinen M. Aging reduces the functionality of anti-pneumococcal antibodies and the killing of Streptococcus pneumoniae by neutrophil phagocytosis. Vaccine. 2011 Feb 24;29(10):1929–34.
Aging reduces the functionality of anti-pneumococcal antibodies and the killing of Streptococcus pneumoniae by neutrophil phagocytosis (PubMed)
 
4. Hafrén L, Einarsdottir E, Kentala E, Hammarén-Malmi S, Bhutta MF, MacArthur CJ, Wilmot B, Casselbrant M, Conley YP, Weeks DE, Mandel EM, Vaarala O, Kallio A, Melin M, Nieminen JK, Leinonen E, Kere J, Mattila PS. Predisposition to Childhood Otitis Media and Genetic Polymorphisms within the Toll-Like Receptor 4 (TLR4) Locus. PLoS One. 2015 Jul 15;10(7):e0132551.
Predisposition to Childhood Otitis Media and Genetic Polymorphisms within the Toll-Like Receptor 4 (TLR4) Locus (PubMed)
 

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:s ackrediterade kompetensområde (på finska)

Enheten har ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS som testlaboratorium T077. Enheten är ackrediterad i enlighet med standard SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 och information om dess kompetensområde finns på webbplatsen för FINAS.