Kombinationsvaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio och Hib

Det här avsnittet innehåller information om vaccin som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och allvarliga inflammationer som orsakas av Hib-bakterien.

Femvalent vaccin för barn DTaP-IPV-Hib

Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib

  • grundvaccination av spädbarn och barn under 5 år
  • grundvaccination av personer som genomgått stamcellstransplantation

Femvalent vaccin för barn DTaP-IPV-Hib

Fyrvalent vaccin för barn DTaP-IPV 

Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio

  • boostervaccination av 4-åringar
  • grund- och boostervaccination av barn under 14 år, när Hib-vaccin inte längre behövs

Fyrvalent vaccin för barn DTaP-IPV

dtap-vaccin för unga och vuxna

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

  • boostervaccination av barn i skolåldern
  • förstärkning av skyddet mot kikhosta hos vuxna

dtap-vaccin för unga och vuxna

dT-vaccin för vuxna

Vaccin mot difteri och stelkramp

  • grund- och boostervaccination av vuxna och barn som fyllt 14 år

dT-vaccin för vuxna

Förebyggande av stelkramp vid olycksfall 

Här kan du läsa om hur man kan stärka tetanusskyddet vid olycksfall och med vilket vaccinpreparat. 

Förebyggande av stelkramp vid olycksfall

Information om sjukdomar och vaccinationsprogrammet

Informationsmaterial

Broschyr

Broschyr: Se till att alltid ha stelkrampsvaccinnationen i skick

Broschyr: Se till att alltid ha stelkrampsvaccinnationen i skick (pdf 230 kb)

Bild

Bild: Stelkrampsvaccinationer vid 25, 45 och 65 års ålder.

Bild: Stelkrampsvaccinationer vid 25, 45 och 65 års ålder

Bilden kan till exempel visas på informationsskärmarna i lobbyn på hälsocentret

Social media

Facebook

Bild: Stelkrampsvaccinationer vid 25, 45 och 65 års ålder.

Twitter

Bild: Stelkrampsvaccinationer vid 25, 45 och 65 års ålder.

På vår webbplats