Sjukdomsspecifika system för övervakning

Med hjälp av sjukdomsspecifika system för övervakning följs förekomsten av olika mikrober och egenskaperna hos dem upp. Uppföljningen av dessa sjukdomar har beskrivits i handböcker med information om använda uppföljningsmetoder samt definitioner och anvisningar för dem som deltar i verksamheten. 

Uppgifter som samlats in via uppföljningssystemen kan användas i förebyggande och bekämpning av smittsamma sjukdomar samt i utvecklingen av vaccinationsprogrammet och som stöd för det. 

Det är bara några sjukdomar som har ett separat system för uppföljning, men många andra sjukdomar följs upp med hjälp av registret över smittsamma sjukdomar och stamsamlingsprover som skickas till laboratoriebaserad uppföljning.

System för uppföljning av influensa 

Influensavirus förändras hela tiden, vilket kräver ständig uppföljning. 
System för uppföljning av influensa

System för uppföljning av norovirus

I Finland följs norovirusinfektioner upp med hjälp av flera processer.
System för uppföljning av norovirus

System för uppföljning av rotavirus

THL:s enhet för mikrobiologisk expertis ansvarar för uppföljningen av rotavirusinfektioner i Finland.
System för uppföljning av rotavirus

Mer information om prevalens