Information om medling för skolor

Två män skakar hand i medlingMedling i brott- och tvistemål är en opartisk, frivillig och avgiftsfri tjänst. Vid medling träffas den brottsmisstänkte och brottsoffret eller parterna i en tvist. Parterna får själva aktivt vara med och avgöra ärendet. Vid medlingen närvarar två opartiska medlare med tystnadsplikt som hjälper parterna att förhandla. 

Medling kan ha en stor fostrande och social betydelse för unga förbrytare. Det är viktigt att barnet eller den unga ser konsekvenserna av sin gärning och möter parten som orsakats skada. Detta kan förebygga framtida brott eller andra situationer där den unga lockas att bryta mot reglerna.  

Målet är att medlingen ska leda till en positiv förändring i barnets eller den ungas liv. Medlingstjänsterna stödjer även vårdnadshavare och andra personer som ansvarar för barns och ungas uppfostran.

Mer information om medling

Skolans roll vid medling

Skolor kan ta initiativ till medling i barns och ungas brott- och tvistemål. En lärare, rektor, skolkurator eller annan yrkesutbildad person på skolan kan ta kontakt direkt med närmaste medlingsbyrå. Medlingsbyrån utreder om parterna kan behandla ärendet genom medling. 

Initiativet till medling kan också tas av brottsoffret eller den brottsmisstänkte. Dessutom kan polisen, åklagaren, vårdnadshavaren, intressebevakaren eller de sociala myndigheterna ta initiativ till medling. 

Så här lämnar du ett initiativ till medling (pdf 77 kb)

Medlingsbyråernas kontaktuppgifter

Hur berättar jag för den unga eller barnet om medlingen?

Medlarna tar inte ställning till vem som har rätt och fel eller vem som är skyldig och oskyldig. Vid medling kan båda parter berätta om sina upplevelser och känslor. De får vara med och utreda händelserna och avgöra ärendet. Parterna får konfrontera händelserna och prata om dem, vilket kan göra att situationen känns lättare.

Material för användning i skolorna

 1. På adressen thl.fi/medling finns det mer information om medling i brott- och tvistemål.
  Webbplats för unga med mer information om medling
  Exempel på brott- och tvistemål som avgjordes genom medling
   
 2. En affisch för utskrift hänvisar den unga till webbplatsen för att hitta mer information om medling. På affischen nämns också youtubarna Niko och Santtus video om medling som publiceras hösten 2019. Sätt upp affischen till exempel på skolans anslagstavla.
  Affisch om medling för skolor (på finska)
   
 3. Videon berättar hur Niko och Santtu löste sin tvist genom medling. Videon som gjordes i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd finns på YouTube-kanalen NikojaSanttu!
  Kolla Nikos och Santtus medling video (på finska)
   
 4. I Nikos och Santtus morgonsamling berättar youtubarna hur de löste sin tvist genom medling. Morgonsamlingen har skapats tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd och är tänkt att användas i skolorna.
  Niko och Santtus morgonsamling (på finska)

Niko och Santtu i medling (på finska)