Sjukdomar och olycksfall

De kroniska folksjukdomarna, dvs. hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i andningsorganen, cancer, sjukdomar i muskuloskeletala systemet, psykiska sjukdomar och även diabetes som snabbt håller på att bli allt vanligare, är betydande sjukdomsgrupper som försämrar befolkningens funktionsförmåga och orsakar för tidig död.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) tar fram information om de centrala folksjukdomarna med hjälp av statistik, register och enkäter.

Statistik om ämnet

Corona kartapplikation

THL:s kartapplikation samlar uppgifter om laboratoriebekräftade fall av coronavirus (COVID-19) i Finland.