Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2022

Rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattujen tapausten määrä kasvoi hieman.

Vuonna 2022 sovittelulain mukaiseen, sovittelutoimistojen tarjoamaan rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattiin yhteensä 10 015 sovittelualoitetta, jotka sisälsivät yhteensä 13 591 asiaa (13 007 rikos- ja 584 riita-asiaa). Sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrä kasvoi 2,1 prosenttia (276) edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaikista sovitteluun ohjatuista rikos- ja riita-asioista yli puolet (54 %) oli väkivaltarikoksia (7 369). Lähisuhdeväkivaltarikoksia ohjattiin sovitteluun 2 663 (edellisenä vuonna 2 478), mikä on 20 prosenttia kaikista sovitteluun ohjatuista rikoksista.

Sovitteluprosessi käynnistyi 58 prosentissa (7 572) kaikista sovitteluun vuonna 2022 ohjatuista rikoksista. Käynnistyneistä rikossovitteluista 70 prosenttia (5 281) päättyi sopimukseen. Riita-asioiden kohdalla sovittelu käynnistyi 42 prosentissa tapauksista (248).

Käynnistyneissä riitojen sovitteluissa sopimukseen päästiin 52 prosentissa (130). Sovitteluissa tehtyjen sopimusten rahallinen arvo oli noin 3,5 miljoonaa euroa.
Vuonna 2022 sovitteluprosessin keskimääräinen ajallinen kesto oli 78 päivää, josta puolet (39 päivää) kului sovittelun edellytysten selvitysvaiheeseen ja puolet varsinaiseen sovitteluun.

Sovittelutoimistojen sovittelupalvelun tuottamiseen käyttämä rahamäärä oli noin 6,9 miljoonaa euroa vuonna 2022. Yhden rikos- tai riita-asian sovittelukäsittelyn hinta oli keskimäärin 509 euroa. Sovittelu on maksutonta osapuolille.

Lataa koko tilastoraportti

Sovittelukäsittelyyn ohjatut sovittelualoitteet ja niistä puretut rikokset ja riita-asiat 2007−2022

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää tietoja sovittelutoimistoon ohjattujen juttukokonaisuuksien ja niistä purettujen rikoslakirikosten, lähisuhdeväkivaltaan liittyvien rikosten sekä riita-asioiden lukumäärät.

Sovittelun toimialueilta kerätyt keskeisimmät tiedot on saatavilla vuodesta 2006 alkaen, jolloin Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta astui voimaan (1015/2005).

Vuoden 2019 alusta otettiin käyttöön uusi valtakunnallinen tietojärjestelmä Sopu. Sopu mahdollistaa tiedonsaannin suoraan tietokannasta, ja erillisestä tiedonkeruusta tilastoja varten on luovuttu. Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia ennen vuotta 2019 ja sen jälkeen.

Tilasto julkaistaan vuosittain kesäkuussa.

Lähde

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2022

Tilastoraportti 63/2023, 17.11.2023
Suomen virallinen tilasto, Rikos- ja riita-asioiden sovittelu. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Henrik Elonheimo
puh. 029 524 6025

sähköposti: [email protected]