Sosiaalihuollon asiakkaat

THL on julkaissut tarkennetun  arvion hyvinvointialueiden sosiaalihuollon asiakkaiden määristä sosiaalihuollon eri palvelutehtävissä. Lisäksi julkaistaan ensimmäinen arvio sosiaalihuollon asiakkaiden kokonaismäärästä.

Arvio asiakasmääristä

Lue koko työpaperi tästäSosiaalihuollossa arvioidaan olevan noin 770 000 asiakasta. Asiakkaiden määrän väestöosuus vaihtelee voimakkaasti eri ikäryhmissä. Asiakkaan asioita voidaan käsitellä yhtäaikaisesti useassa eri palvelutehtävässä.


Palvelutehtävittäin asiakkaita arvioidaan olevan seuraavasti:   

  • Iäkkäät: 250 000 asiakasta eli 19 % yli 65-vuotiaista suomalaisista
  • Työikäiset: 250 000 asiakasta eli 7 % 18–64-vuotiaista suomalaisista
  • Lapsiperheet: 240 000 asiakasta eli 6 % alle 65-vuotiaista suomalaisista 
  • Lastensuojelun asiakkaat: 40 000–45 000 alle 18-vuotiasta eli 4,3 % alle 18-vuotiaista suomalaisista 
  • Vammaispalvelut: 130 000 asiakasta eli 2,3 % suomalaisista 
  • Päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut: 30 000–50 000 asiakasta eli 0,5 % suomalaisista 

Arvio sosiaalihuollon asiakasmääristä. Kuva havainnollistaa edellistä listausta.

Kuva 1. Arvio sosiaalihuollon asiakasmäärästä palvelutehtävissä. 
Tarkennettu arvio perustuu Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietoihin sekä hyvinvointialueiden erikseen toimittamiin tietoihin. Hyvinvointialueet ovat verranneet THL:n Seurantarekisterin tietoja alueen omaan asiakasmäärätietoon.  Arvio perustuu pääosin heinä-, elo- ja syyskuun tietoihin. 

Asiakasmäärät kotikunnittain

Liitetaulukoissa raportoidaan asiakasmäärät kotikunnittain kaikkien tietojen osalta.

Tutustu liitetaulukoihin tästä

Raportointi laajenee 2024 aikana ja tiedon laatu paranee

Vuoden 2024 aikana sosiaalihuollon seurantaa kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueiden ja järjestelmätoimittajien kanssa 

Lähde

Sosiaalihuollon asiakasmäärät - Sosiaalihuollon seurantarekisterin tiedot vuoden 2023 vuosineljänneksillä (julkari.fi)

Yhteystiedot

Martta Forsell
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7974

Sirpa Lastikka
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7207

Maija Vakkuri
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7338

sähköpostit: [email protected]