Sosiaalihuollon asiakkaat

THL on julkaissut ensimmäisen arvion hyvinvointialueiden sosiaalihuollon asiakkaiden määristä sosiaalihuollon eri palvelutehtävissä.

Ensimmäinen arvio perustuu Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietoihin. Arviossa on hyödynnetty tietoja, jotka hyvinvointialueet ovat arvioineet kattaviksi. 

Arvio asiakasmääristä palvelutehtävittäin

  • Iäkkäät: 250 000 asiakasta eli 19 % yli 65-vuotiaista suomalaista, arvion väestöpohja: 1 %  
  • Työikäiset: 220 000 asiakasta eli 7 % 18–64-vuotiaista suomalaista, arvion väestöpohja: 14 % 
  • Lapsiperheet: 230 000 asiakasta eli 6 % alle 65-vuotiaista suomalaista, arvion väestöpohja: 11 %  
  • Lastensuojelulain mukainen asiakasmäärä: 40 000 asiakasta eli 3,9 % alle 18-vuotiaista suomalaista, arvion väestöpohja: 23 %  
  • Vammaispalvelut: 135 000 asiakasta eli 2,4 % suomalaista, arvion väestöpohja: 24 % 
  • Päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut: 50 000 asiakasta eli 0,4 % suomalaista, arvion väestöpohja: 2 % 
  • Asiakkaan asioita voidaan käsitellä yhtäaikaisesti useassa eri palvelutehtävässä.

Arvio täsmentyy vuoden 2024 alkupuoliskolla kun aineistoa täydennetään hyvinvointialueiden erikseen toimittamilla asiakkuustiedoilla.

Lataa koko työpaperi

Kuvassa on esitetty edellisen listauksen tiedot eli arviot sosiaalihuollon asiakasmääristä eri palvelutehtävissä.
Kuva 1. Ensimmäinen arvio sosiaalihuollon asiakasmääristä palvelutehtävittäin.

Asiakasmäärät kotikunnittain

Liitetaulukoissa raportoidaan asiakasmäärät kotikunnittain kaikkien Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettujen tietojen osalta kolmen kuukauden seurantajaksoissa lokakuusta 2022 syyskuuhun 2023.

Sosiaalihuollon asiakasmäärät (xlsx 234 kt)

Raportointi laajenee 2024 aikana ja tiedon laatu paranee

Vuoden 2024 aikana tietoja tullaan päivittämään suuremmalla määrällä kuntia ja ajantasaisemmilla tiedoilla. Lisäksi vuoden aikana edetään julkaisemaan tietoja uusista sisällöistä kuten sosiaalipalveluiden saajien määristä.

THL kehittää yhteistyössä hyvinvointialueiden ja järjestelmätoimittajien kanssa sosiaalihuollon seurantaa.

Lähde

Sosiaalihuollon asiakkaat. Työpaperi 1/2024. 5.1.2024.

Yhteystiedot

Martta Forsell
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7974

Sirpa Lastikka
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7207

Maija Vakkuri
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7338

sähköpostit: [email protected]