Vesipiippu

Tämän sivun sisältö

Mikä on vesipiippu?

Vesipiippu on tupakointiväline, jonka avulla poltetaan joko tupakkatuotteita tai tupakan vastiketta.

Vesipiipulla ja sen käytöllä on useita nimiä, kuten hookah, shisha, argileh ja hubble-bubble.

Vesipiippu on lähtöisin itäisen Välimeren, Lähi-idän ja Aasian alueilta. Eri alueilla käytetään erilaisia piippuja. Käyttötarkoitus on kuitenkin kaikissa vesipiipuissa sama.

Miten vesipiippu toimii?

Vesipiipun rakenne.

Vesipiipussa on neljä pääkomponenttia: pesä, säiliö, venttiili ja imuletku. 

Tupakka tai tupakan vastine lämmitetään hiilen avulla. Palamisreaktiossa syntyy savua, joka suodattuu vedellä täytettyyn kulhoon. 

Vesipiipun käyttäjä imee savua kumisen putken tai letkun päässä olevan suukappaleen avulla.

Mitä aineita vesipiipuissa käytetään?

Tupakkaa sisältävät seokset

Vesipiipun poltetaan pääasiallisesti kolmea eri tupakkaa sisältävää seosta: maassel, tumbak ja jurak. Niissä on vaihtelevat osuudet tupakkaa. Ne voivat sisältää myös hunajaa, mausteita, ja kuivattuja hedelmiä.

Yrttiseokset

Vesipiipussa voidaan polttaa myös yrttiseoksia, jotka eivät sisällä tupakkakasvia. Näistä seoksista käytetään nimiä herbal shisha ja herbal molasses. Ne koostuvat sokeriruo’osta, melassista, yrteistä ja makuaineista.

Yrttiseoksia mainostetaan usein terveellisinä vaihtoehtoina. Näidenkin seosten polttamisessa syntyy kuitenkin huomattavia määriä terveydelle haitallisia yhdisteitä. 

Itse palamisprosessi on kaikissa poltettavissa tuotteissa merkittävä myrkkyjen aiheuttaja. Sekä tupakkaa sisältävien että tupakattomien tuotteiden polttaminen on terveydelle haitallista.

Höyrykivet eli steam stones

Vesipiipuissa käytetään myös höyrykiviä (steam stones) tupakan sijaan. Höyrykivet ovat huokoista materiaalia ja niitä säilytetään nesteessä. Kun vesipiippua poltetaan, kivet kuumenevat ja niistä vapautuu höyryä.

Höyrykiviä markkinoidaan nuoriin vetoavilla mauilla. Valmistajien mukaan tuotteet eivät sisällä nikotiinia tai muita terveydelle haitallisia aineita. Käytännössä höyrykivien mahdollisista terveyshaitoista ei kuitenkaan ole tietoa. 

Höyrykivien lämmitykseen käytetään usein hiiltä, joka on merkittävä terveydelle haitallinen tekijä vesipiipun poltossa.

Altistuuko vesipiipun käyttäjä haitallisille aineille?

Vesipiipun poltossa merkittävä terveydelle haitallinen tekijä on poltettava hiili. Vesipiippua poltetaan usein pitkiä aikoja kerrallaan, joten savua hengitetään paljon enemmän kuin tupakanpoltossa. 

Haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuudet ovat myös suurempia kuin tupakoinnissa. Yksi tunti vesipiipun käyttöä vastaa 4-20 savukkeen polttamista.

Vesipiipussa poltettavien tupakkakasvien nikotiinipitoisuus on samanlainen kuin tehdasvalmisteisissa savukkeissa.

Vesipiipun käyttäjä altistuu tupakoijaa enemmän

  • syöpävaarallisille aineille
  • tervapitoisuuksille ja
  • hiilimonoksidille eli häälle.

Vesipiipun poltossa vapautuu muitakin terveydelle haitallisia yhdisteitä, kuten fenoliyhdisteitä. Fenoliyhdisteet ovat myrkyllisiä yhdisteitä, joista osa aiheuttaa syöpää.

Vesipiipun käyttöön liittyy mielikuva, että vesi suodattaisi tehokkaasti haitallisia aineita.  Veden suodattava vaikutus on kuitenkin hyvin pieni, jopa merkityksetön. Useiden terveydelle vaarallisten aineiden suhteen vesipiipun poltto voi olla jopa yhtä tupakointikertaa haitallisempaa.

Miten vesipiipun käyttö vaikuttaa terveyteen?

Vesipiipun käyttöön liittyy terveydellisiä riskejä. Sen pitkäaikaiset vaikutukset terveyteen tunnetaan huonosti, sillä vesipiippua polttavat käyttävät usein myös muita tupakkatuotteita. 

  • Vesipiipun polttaminen vaikuttaa keuhkoihin ja hengitysoireisiin yhtä paljon kuin tupakointi. Nikotiinia sisältävät tuotteet ja nikotiinittomat tuotteet ovat keuhkosoluille yhtä haitallisia. Vesipiipun käyttö vaikuttaa sydämen toimintaan ja verenkiertoon.
  • Vesipiipun polttamisella on yhteys muun muassa keuhkosyöpään, hengityssairauksiin, lapsen alhaiseen syntymäpainoon ja hammassairauksiin. 
  • Vesipiipun polttaminen altistaa posken soluja ja valkosoluja DNA-muutoksille.
  • Vesipiippuravintoloissa sama piippu saattaa kiertää pitkään eri asiakkailla ilman huolellista puhdistusta. Se voi levittää tartuntatauteja, kuten hepatiittia, helikobakteeria ja tuberkuloosia. 
  • Vesipiippujen tupakkaseoksissa on nikotiinia. Kun vesipiippua poltetaan, veren nikotiinipitoisuus nousee. Vesipiipun käyttö aiheuttaa samanlaista riippuvuutta kuin tupakointi.

Lue lisää nikotiiniriippuvuudesta 
Nikotiini

Lue lisää tupakkariippuvuudesta
Mitä on tupakkariippuvuus?

Sivuvirran savu

Kun vesipiippua poltetaan, savu kulkeutuu myös ympäristöön. Sitä kutsutaan sivuvirran savuksi. Vesipiipun sivuvirran savussa on enemmän haitallisia yhdisteitä kuin savukkeista tulevassa sivuvirran savussa.

Vesipiippua poltetaan usein pitkään. Siksi myös vesipiipun läheisyydessä olevat henkilöt altistuvat suurille määrille haitallisia ja vaarallisia yhdisteitä. Sivuvirran savun lisäksi he altistuvat vesipiipun polttajien uloshengittämälle savulle.