RAI-vertailutietokannat

RAI-vertailutiedot ovat yhteenvetoja ja keskiarvoja palveluja tuottavien organisaatioiden asiakaskunnista. Tiedoista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä henkilöä. Tietoja tarkastellaan RAI-vertailutietokannoissa THL:n tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymässä.

RAI-tiedonsiirron ohjeet ja RAI-vertailutiedon muodostaminen (Tilastot ja data -sivusto)

Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta

RAI-vertailutiedot on koostettu vuosien 2017–2021 RAI-arviointien tiedoista iäkkäiden säännöllisissä palveluissa.

Tietokanta on jokaisen käytettävissä. Vertaile 14 RAI-mittarin avulla asiakaskunnan toimintakykyä ja voimavaroja kotiin annettavien palvelujen ja ympärivuorokautisen hoivan välillä, palveluntuottajittain tai yksityisellä ja julkisella sektorilla. Vertaa kuntasi tilannetta naapurikuntaan tai tarkastele tietoja hyvinvointialueittain ja koko maan tasolla.

Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta

RAI-välineistöä käyttävien organisaatioiden vertailutietokannat

RAI-välineistön käyttäjäorganisaatioille on tarjolla useita vertailutietokantoja, joihin pääsy vaatii sisäänkirjautumisen.

RAI-palauteraportit ja RAI-asiakasohjaustietokanta ovat kaikkien RAI-arviointeja tekevien palveluntuottajien saatavilla. Yhteisrahoitteiseen RAI-vertailukehittämiseen osallistuvilla on käytössään lisäksi myös easyRAIder-tietokannat, RAI-järjestäjä- ja RAI-tilaajatietokanta sekä laajemmat vertailutiedot RAI-asiakasohjaustietokannassa.
Yhteisrahoitteinen RAI-vertailukehittäminen

RAI-yhdyshenkilö saa kirjautumistunnuksen THL:ltä sähköpostitse tietokantojen päivityksen yhteydessä ja vastaa tunnuksen jakelusta organisaatiossaan.

RAI-palauteraportit

Oman yksikön toiminnan seuraaminen ja organisaation yksiköiden välinen vertailu välinekohtaisesti.

Kotihoidon RAI-välineen palauteraportti (interRAI-HC ja RAI-HC)
Ympärivuorokautisen hoidon RAI-välineen palauteraportti (interRAI-LTCF ja RAI-LTC)
Kehitysvammatyön RAI-välineen palauteraportti (interRAI-ID)
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammatyön RAI-välineen palauteraportti (interRAI-ChYMH-DD)
Palvelutarpeen arvioinnin RAI-välineen palauteraportti (interRAI-CHA) 
Mielenterveystyön avohoidon RAI-välineen palauteraportti (interRAI-CMH) 

EasyRAIder-tietokanta

Toimintayksiköiden tarkastelu ja organisaatioiden välinen vertailu.

Kotihoidon RAI-välineen EasyRAIder-tietokanta (interRAI-HC ja RAI-HC)
Ympärivuorokautisen hoidon RAI-välineen EasyRAIder-tietokanta (interRAI-LTCF ja RAI-LTC)

RAI-järjestäjätietokanta

Alueellinen tarkastelu kunta-, järjestäjä- ja hyvinvointialuekohtaisesti.

RAI-järjestäjätietokanta

RAI-tilaajatietokanta

Ostopalveluyksiköiden tarkastelu ja vertailu.

RAI-tilaajatietokanta

RAI-asiakasohjaustietokanta

Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen ja ratkaisujen seuranta.

RAI-asiakasohjaustietokanta

RAI-infektioindikaattorit

Sairaanhoitopiirien tartuntatautivastaavien käytössä infektioihin, niiden torjuntaan ja mikrobilääkkeiden käyttöön liittyvään tarkasteluun.

RAI-infektioindikaattorit

Materiaalipaketti: Tietokantojen sisältö, käyttö ja selitteet

RAI-vertailutietokantojen kattavat käyttötarkoituksen ja sisältöjen kuvaukset sekä vertailumittarit selitteineen löydät alla olevasta materiaalipaketista. 

Ohjeita ja lisätietoja

Vaihda raporttia -painikkeesta siirryt tietokantakuution ja valmiita näkymiä tarjoavien tiivisteiden välillä tietokannassa.

Ohjeistusta ja opasvideoita vertailutietokantojen käyttöön löydät THL:n RAI-verkkokoulun kurssilta TIKU RAI-vertailutiedon tarkastelussa.

Tietoa ja havainnollistavia esimerkkejä tietokantojen ja RAI-vertailutiedon käytöstä johtamisessa saat kurssilta RAI-vertailukehittäminen.

THL:n verkkokoulut

Kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä TIKUn ohjeet 
RAI-vertailutiedon käyttö johtamisessa 
RAI-tietovarantojen kuvaus Aineistokatalogissa

Ohjeet tietojen toimittamiseen: RAI-tiedot palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnista (Tilastot ja data -sivusto)