Turvapaikanhakijoiden parissa toimivien rokotukset

Tällä sivulla kerrotaan, mitä rokotuksia henkilö tarvitsee, jos hän toimii turvapaikanhakijoiden parissa joko työssään tai vapaa-ajallaan. Sivulla kerrotaan myös, mikä taho on lainsäädännön mukaan vastuussa eri rokotusten järjestämisestä ja niiden toteuttamisesta. 

Tällä sivulla esitetyt tarkemmat suositukset koskevat myös sellaisen henkilön rokotuksia, joka majoittaa Ukrainasta saapuvia ihmisiä tai työskentelee näiden ihmisten parissa. THL:n tekemät ohjeistukset eivät ole juridisesti velvoittavia. 

Tällä sivulla

Perussuoja, jonka kaikki tarvitsevat

Suomen rokotusohjelman tarjoama perussuoja on hyvä olla kaikilla kunnossa. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota tuhkarokko-, kurkkumätä- ja poliosuojaan

Suomessa asuvien aikuisten suoja rokotuksilla ehkäistäviä tauteja vastaan perustuu koko elämän aikana saatuihin rokotteisiin. Tiettyjä tauteja vastaan annetaan tehosterokotteita myös aikuisille. 

Lasten ja nuorten suoja tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa eli MPR-tauteja, kurkkumätää ja poliota vastaan on kunnossa, jos he ovat saaneet rokotusohjelman mukaiset rokotukset ajallaan.

Suoja on myös riittävä, jos sitä ollaan parhaillaan täydentämässä nopeutetun rokotusohjelman mukaisesti. 

Lisäksi on myös tärkeää, että suoja koronavirusta vastaan on kunnossa. 

Suomessa kaikki rokotukset ovat vapaaehtoisia.

Tuhkarokkosuoja ja ohjeita MPR-rokotuksiin 

Tuhkarokko on erityisen herkästi tarttuva tauti. Suoja tuhkarokkoa vastaan on syytä olla kunnossa riippumatta siitä, onko henkilöllä lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia kontakteja turvapaikkaa hakeviin henkilöihin. Suomessa kaikille henkilöille suositellaan suojaa kaikkia MPR-tauteja eli tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. 

 • Suoja on kunnossa, jos henkilö on sairastanut kaikki edellä mainitut taudit tai jos hän on saanut kaksi annosta MPR-rokotetta. 
 • Suoja on tarpeen täydentää, jos suoja mitä tahansa MPR-tautia vastaan on vajaa.
 • Jos suoja on puutteellinen, henkilö voi toimia turvapaikanhakijoiden parissa, jos hän on saanut vähintään yhden MPR-rokoteannoksen. Rokotussuojaa täydennettäessä riittää, jos MPR-rokotukset annetaan 2 vuoden välein. 

MPR-rokote

Kurkkumätäsuoja ja ohjeita rokotuksiin

Suomessa kaikille suositellaan rokotuksia kurkkumätää vastaan. Erillistä kurkkumätärokotetta ei ole Suomessa käytössä, joten suoja saadaan käyttämällä iänmukaisia yhdistelmärokotteita. (dT, dtap, DTaP-IPV-Hib, DTaP-IPV).

Useimmiten työntekijä on saanut perussuojan ja tehosteita jo neuvola- ja kouluiässä osana rokotusohjelmaa. Kurkkumätäsuoja pysyy yllä säännöllisillä tehosteilla. Suomessa kurkkumätäsuojaa tehostetaan myös aikuisena. Rokotussuoja on tarpeen, vaikka henkilö olisi sairastanut kurkkumädän.

 • Suoja on kunnossa, jos henkilö on saanut perussarjana vähintään 3 kurkkumätärokoteannosta. Jos perusrokotussarjassa on puutteita, se on syytä täydentää.
 • Suoja pysyy yllä, kun henkilö saa tehosteen 25-, 45-, ja 65-vuotiaana sekä sen jälkeen 10 v välein. 
 • Jos henkilön edellisestä kurkkumätärokotuksesta on yli 20 vuotta, hän tarvitsee tehosteen, vaikka varsinainen iän mukainen rokotus ei vielä olisi ajankohtainen. 

Suomessa aikuisten tehosterokotteina käytetään dT- tai dtap-rokotteita.

dT-rokote

dtap-rokote

Poliosuoja ja ohjeita rokotuksiin

Poliovirus tarttuu herkästi. Poliorokote antaa hyvän suojan halvausoireista tautia vastaan.

Kaikilla aikuisilla on syytä olla vähintään kolmen annoksen perusrokotussarja. Jos perussuojassa on puutteita, se on syytä täydentää. 

Poliosuoja on syytä tarkistaa etenkin, jos henkilö työskentelee pitkäaikaisesti vastaanottokeskuksessa. 

Huomiota kannattaa kiinnittää myös niiden rokotussuojaan, jotka asuvat hiljattain korkean polioriskin maasta saapuneen kanssa. 

On hyvä tarkistaa vastaanottokeskuksessa tai muussa yhteismajoituksessa olevien muiden turvapaikanhakijoiden suoja, jos niihin saapuu uusia asukkaita korkean polioriskin maasta.

Huomioi, että Ukraina on korkean polioriskin maa.

Luettelo korkean polioriskin maista (Matkailijan terveysopas, MTO)

Poliotehosteita tarvitaan vain harvoin

Suomessa syntyneen ja kasvaneen aikuisen suojaa poliota vastaan ei yleensä tarvitse täydentää tai tehostaa, sillä suuri osa heistä on saanut riittävästi poliorokotuksia. 

Lyhytaikaisesti tai satunnaisesti turvapaikan hakijoiden parissa työskentelevän tai toimivan aikuisen poliosuoja on riittävä eikä suojaa tarvitse tehostaa, jos 

 • henkilö on saanut rokotusohjelman mukaiset poliorokotukset tai 
 • poliosuoja on täydennetty Suomen rokotusohjelmaa vastaavaksi 

Pitkäaikaisesti tai toistuvasti turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevä tai toimiva henkilön poliosuojaa ei tarvitse tehostaa, jos hän on neuvola- tai kouluiässä saanut Suomen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja aikuisiällä vähintään yhden poliotehosteen. 

Pitkäaikaisesti turvapaikanhakijoiden parissa toimiva voi tarvita poliorokotuksen tietyissä tilanteissa. Tämä kuitenkin riippuu henkilön rokotushistoriasta ja työtehtävistä ja siitä, minkälaisessa toimintaympäristössä turvapaikanhakijoiden parissa toimitaan. Alempana tällä sivulla kuvataan erilaisia tilanteita, jolloin henkilö tarvitsee poliotehosteen. 

Turvapaikanhakijoilla ei ole Suomessa todettu poliotartuntoja. Jos noudatetaan normaaleja suomalaisia hygieniaohjeistuksia, riski saada poliovirustartunta on hyvin pieni verrattuna epidemia-alueella asuvien riskiin. 

Tietoa poliorokotteesta ja poliorokotuksista eri vuosikymmeninä Suomessa 

Korona ja koronarokotukset 

Korona tarttuu ja leviää hyvin herkästi. Koronapandemiaa torjutaan rokotuksin ja muilla torjuntatoimilla. Rokotukset antavat hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan. 

Koronarokotuksissa noudatetaan samoja kansallisia ohjeita kuin muutenkin.  

Koronavirusrokotteet eli COVID-19 -rokotteet - ohjeita ammattilaisille

Rokotusten vastuutahot 

Hyvinvointialueiden on järjestettävä kansallisen rokotusohjelman mukaisia lasten ja aikuisten rokotuksia.

Työnantajan on huolehdittava siitä rokotussuojasta, mitä työolosuhteet vaativat. Työterveyshuolto arvioi työn vaatiman suojatarpeen. Työntekijä saa tarvitsemansa rokotukset työterveyshuollosta. 

Hyvinvointialueet huolehtivat koronarokotuksista. Joillain alueilla osa koronarokotuksista saatetaan antaa myös työterveyshuolloissa.

Koronavirusrokotteet eli COVID-19 -rokotteet - ohjeita ammattilaisille

Turvapaikanhakijoiden parissa satunnaisesti tai lyhyen aikaa toimivan henkilön rokotukset

Turvapaikanhakijoiden kanssa satunnaisesti tai lyhyen aikaa toimivia ovat esimerkiksi tulkit, poliisit, rajavartijat ja henkilöt, jotka vievät tavaraa vastaanottokeskuksiin.

Heillä on syytä olla suoja kurkkumätää ja MPR-tauteja vastaan. Myös koronasuoja on hyvä olla kunnossa.

Väliaikaisesti tai satunnaisesti turvapaikanhakijoiden kanssa toimivat eivät yleensä tarvitse muita rokotuksia. 

Rokotussuojan täydentämiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ovat tämän sivun alkuosassa.

 • Työnantaja on velvollinen huolehtimaan niistä rokotuksista, jotka henkilö tarvitsee työtehtävien takia. 
 • Hyvinvointialueet antavat ohjeita koronarokotuksista. Myös työnantaja voi antaa ohjeita siitä, mistä koronarokotuksen saa. 
 • Lyhytaikaisesti ja satunnaisesti turvapaikanhakijoiden parissa toimiva vapaaehtoistyöntekijä saa tarvitsemansa rokotukset omalta terveysasemalta. 

Vastaanottokeskuksessa muissa kuin terveydenhuollon tehtävissä toimivan henkilön rokotukset

Muissa kuin terveydenhuollon tehtävissä toimivia ovat esimerkiksi ohjaajat, siivoojat, vartijat ja muut pitkäaikaisesti tai toistuvasti vastaanottokeskuksessa työskentelevät henkilöt, vapaaehtoistyöntekijät ja tulkit.

Pitkäaikaisesti ja toistuvasti vastaanottokeskuksessa työskentelevien ja toimivien suoja kurkkumätää, poliota ja MPR-tauteja vastaan on syytä olla kunnossa. Myös koronasuoja on tarpeellinen. Huomioi, että henkilö tarvitsee poliorokotuksen, jos polion perussarja on puutteellinen tai hän on saanut poliorokotuksia vain lapsena ja nuorena. 

Hepatiitti A -rokotus on tarpeen kaikille vakituisesti vastaanottokeskuksessa työskenteleville. Sitä on syytä harkita myös väliaikaisille työntekijöille etenkin, jos he työskentelevät lasten parissa.

Hepatiitti A -virus tarttuu yleensä ruuan tai juoman välityksellä suun kautta. Alle 5-vuotiaat lapset voivat levittää hepatiitti A -virusta myös oireettomina tai vähäoireisina, ja erityisesti vaippaikäisistä virusta leviää herkästi ympäristöön. Viruksen tartuttava annos on hyvin pieni. 

Muun rokotussuojan täydentämiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ovat tämän sivun alkuosassa. 

 • Työnantaja on velvollinen huolehtimaan niistä rokotuksista, jotka henkilö tarvitsee työtehtävien takia. 
 • Hyvinvointialueet antavat ohjeita koronarokotuksista. Myös työnantaja voi antaa ohjeita siitä, mistä koronarokotuksen saa.
 • Vapaaehtoistyöntekijä saa omalta terveysasemaltaan kaikki muut rokotukset paitsi hepatiitti A -rokotuksen. Rokotteen ostamiseen apteekista tarvitaan resepti.

Hepatiitti A -rokote

Hepatiitti B -rokote

Terveydenhuollon tehtävissä vastaanottokeskuksessa toimivan henkilön rokotukset

Vastaanottokeskuksessa työskentelevän terveydenhuollon ammattilaisen suoja kurkkumätää, poliota ja MPR-tauteja vastaan on syytä olla kunnossa. Myös koronasuoja on tarpeellinen. 

Huomioi, että henkilö tarvitsee poliorokotuksen, jos polion perussarja on puutteellinen tai hän on saanut poliorokotuksia vain lapsena ja nuorena. 

Näiden lisäksi terveydenhuollon työntekijä saattaa myös tarvita suojaa hepatiitti B:tä vastaan.

Turvapaikanhakijat tulevat usein alueilta, joilla hepatiitti B -viruksen oireeton kantajuus on yleistä.

Virus leviää veren ja eritteiden välityksellä, ja siksi hepatiitti B -rokotusta suositellaan esimerkiksi henkilölle, joka ottaa verinäytteitä tai voi muuten altistua pistotapaturmalle. 

Jos työhön ei kuulu tällaisia tehtäviä, riski saada hepatiitti B -tartunta on olematon. Tartunta vaatii kaikissa tapauksissa ihon läpäisevän haaverin, sillä ihon läpi virus ei tartu.

Rokotussuojan täydentämiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ovat tämän sivun alkuosassa.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset

 • Työnantaja on velvollinen huolehtimaan niistä rokotuksista, jotka henkilö tarvitsee työtehtävien takia. 
 • Hyvinvointialueet antavat ohjeita koronarokotuksista. Myös työnantaja voi antaa ohjeita siitä, mistä koronarokotuksen saa.

Turvapaikanhakijoita terveydenhuollon tehtävissä esimerkiksi terveyskeskuksessa tai sairaalassa hoitavan henkilön rokotukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijällä on syytä olla rokotussuoja tuhkarokkoa, kurkkumätää ja koronaa vastaan. 

Hepatiitti B -rokotusta suositellaan esimerkiksi henkilölle, joka ottaa verinäytteitä. 

Väliaikaisesti tai satunnaisesti turvapaikanhakijoiden kanssa toimivat terveydenhuollon ammattilaiset eivät yleensä tarvitse muita rokotuksia. 

Poliosuojaa ei tarvitse erikseen täydentää tai tehostaa, jos työntekijä on saanut rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja aikuisiällä yhden tai useamman poliotehosteen. Vain harva tarvitsee poliotehosteen, sillä moni terveydenhuollon ammattilainen on saanut poliorokotuksia myös aikuisena.  

Hepatiitti A -suojaa tarvitaan vain, jos havaitaan paikallinen epidemia.

Rokotussuojan täydentämiseen liittyvä tarkemmat ohjeet ovat tämän sivun alkuosassa.

 • Työnantaja on velvollinen huolehtimaan niistä rokotuksista, jotka henkilö tarvitsee työtehtävien takia. 
 • Hyvinvointialueet antavat ohjeita koronarokotuksista. Myös työnantaja voi antaa ohjeita siitä, mistä koronarokotuksen saa.

Tarvitseeko turvapaikan hakijoiden parissa työskentelevä tai hänen lapsensa tuberkuloosirokotuksen? 

Turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevä ei tarvitse tuberkuloosi- eli BCG-rokotusta. Suomessa BCG-rokotusta ei anneta aikuiselle, sillä rokote suojaa heitä huonosti.  Rokotteen suojateho keuhkotuberkuloosia vastaan on heikko. Aikuisten tuberkuloosia torjutaan muilla tavoin kuin rokotuksin. 

Työntekijän lapsi ei tarvitse rokotusta. Tuberkuloosi voi tarttua vain henkilöstä, joka sairastaa hoitamatonta keuhkotuberkuloosia. Tällaisessa tilanteessa käynnistetään tuberkuloosin torjuntaohjeen mukaiset toimenpiteet. 

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020: Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset

Suomessa BCG-rokotusta on tarjottu kaikille vastasyntyneille vuoteen 2006 asti ja sen jälkeen tiettyihin riskiryhmiin kuuluville vastasyntyneille ja alle 7-vuotiaille lapsille.  

Turvapaikanhakijalapsen tai -nuoren kanssa samassa koulussa tai päiväkodissa olevan rokotukset

Lapsen tai nuoren rokotussuoja on riittävä, jos hän on saanut ne kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet, jotka annetaan neuvolassa ja koulussa.  Rokotusohjelman iän mukaisia rokotuksia ei tarvitse aikaistaa. 

Jos rokotussuoja havaitaan puutteelliseksi, se on syytä täydentää. Rokotukset ovat vapaaehtoisia. 

Ohjeita lasten ja nuorten koronarokotuksiin 
Koronarokotukset lapsille ja nuorille 

Mitä suojaa päiväkotihenkilöstö tarvitsee?

Suoja MPR-tauteja, kurkkumätää ja poliota vastaan on syytä olla kunnossa. Myös koronasuoja on tarpeellinen. 

Huomioi, että päiväkodissa työskentelevä voi tarvita poliotehosteen, jos päiväkotiin tulee turvapaikkaa hakevia lapsia, jotka ovat hiljattain saapuneet korkean polioriskin maasta. 

Turvapaikanhakijoilla ei ole Suomessa todettu poliotartuntoja. Jos noudatetaan normaaleja suomalaisia hygieniaohjeistuksia, riski saada poliovirustartunta on hyvin pieni verrattuna epidemia-alueella asuvien riskiin.

Rokotussuojan täydentämiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ovat tämän sivun alkuosassa.

Hepatiitti A -suojaa tarvitaan vain, jos havaitaan paikallinen epidemia.

 • Työnantaja on velvollinen huolehtimaan niistä rokotuksista, jotka henkilö tarvitsee työtehtävien takia. 
 • Hyvinvointialueet antavat ohjeita koronarokotuksista. Myös työnantaja voi antaa ohjeita siitä, mistä koronarokotuksen saa.

Mitä suojaa kouluhenkilöstö tarvitsee?

Suoja MPR-tauteja ja kurkkumätää vastaan on syytä olla kunnossa. Myös koronasuoja on tarpeellinen.

Poliosuojaa ei tarvitse erikseen tehostaa. Riittää, jos henkilöllä on rokotusohjelman mukainen perussuoja kunnossa. 

Jos noudatetaan normaaleja suomalaisia hygieniaohjeistuksia, riski saada poliovirustartunta on erittäin pieni verrattuna epidemia-alueella asuvien riskiin.

Muuhun rokotussuojan täydentämiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ovat tämän sivun alkuosassa.  

 • Työnantaja on velvollinen huolehtimaan niistä rokotuksista, jotka henkilö tarvitsee työtehtävien takia. 
 • Hyvinvointialueet antavat ohjeita koronarokotuksista. Myös työnantaja voi antaa ohjeita siitä, mistä koronarokotuksen saa.

Turvapaikanhakijan majoittavan perheen rokotukset

Kaikilla perheenjäsenillä on syytä olla suoja tuhkarokkoa, kurkkumätää ja poliota vastaan. 

Henkilö, joka majoittaa korkean polioriskin maista tulevia turvapaikanhakijoita omassa kodissaan, voi myös tarvita poliorokotuksen. 

Aikuinen tarvitsee poliorokotuksen, jos polion perusrokotussuoja on puutteellinen tai hän on saanut poliorokotuksia vain lapsena ja nuorena. 

Aikuisen rokotussuojan täydentämiseen liittyvät ohjeet ovat tämän sivun yläosassa. 

Perheen lapsilla on tarpeen olla kansallisen rokotusohjelman iänmukainen suoja kunnossa. Jos alaikäisen rokotussuoja havaitaan puutteelliseksi, se on syytä täydentää. Ylimääräisiä tehosteannoksia ei tarvita. Rokotuksia ei tarvitse aikaistaa. 

Jos noudatetaan normaaleja suomalaisia hygieniaohjeistuksia, riski saada poliovirustartunta on hyvin pieni verrattuna epidemia-alueella asuvien riskiin.

Polio-, kurkkumätä- ja MPR-rokotukset ovat maksuttomia. Rokotukset saa omalta terveysasemalta tai neuvolasta.

Hyvinvointialueet antavat ohjeita koronarokotuksista. 

Tarvitaanko tuberkuloosirokote? 

Jos majoittajaperheessä on alle 7-vuotiaita lapsia, terveydenhuollon ammattilaisen on syytä arvioida tuberkuloosiriski.  Tuberkuloosi voi tarttua vain henkilöstä, joka sairastaa hoitamatonta keuhkotuberkuloosia. BCG-rokotukset on syytä keskittää synnytyssairaaloihin ja lasten poliklinikoille.

BCG-rokotetta ei anneta aikuiselle. Rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja se annetaan vain tiettyihin riskiryhmiin kuuluville alle 7-vuotiaille lapsille. Rokote suojaa pientä lasta tuberkuloosin vakavilta muodoilta, kuten yleistyneeltä tuberkuloosilta ja aivokalvotulehdukselta. 

BCG-rokote

Hepatiitti A -rokote voi olla tarpeen 

Jos kotiin majoitetaan alle 5-vuotiaita lapsia, he saattavat levittää hepatiitti A -virusta oireettomina tai vähäoireisina. Erityisesti vaippaikäisistä virusta leviää herkästi ympäristöön. 

Hepatiitti A-virus tarttuu yleensä ruuan tai juoman välityksellä suun kautta. Sen tartuttava annos on hyvin pieni.  Vaikka erittäin hyvällä käsihygienialla on mahdollista vähentää tartuntariskiä, rokotus voi olla tarpeen. Hepatiitti A -rokotteen voi ostaa apteekista reseptillä.

Lainsäädäntö

Tartuntatautilaki (1227/2016), Finlex

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista (149/2017), Finlex

Työterveyshuoltolaki (1383/2001), Finlex

Työturvallisuuslaki (738/2002), Finlex

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 1485/2001, Finlex

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta 933/2017, Finlex