Maahanmuuttajien rokotukset

Tällä sivulla on viittauksia maahanmuuttajien rokotuksia koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi sivulla on THL:n laatimia kansallisia suosituksia maahanmuuttajien rokotuksista. THL:n suositukset eivät ole juridisesti velvoittavia.

Tällä sivulla:

Kenelle tarjotaan kansallisen rokotusohjelman mukaista rokotussuojaa?

Kansallisen rokotusohjelman mukaista rokotussuojaa tarjotaan seuraaville maahanmuuttajille:

 • turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevat alaikäiset ja raskaana olevat 
 • kiintiöpakolaiset
 • turvapaikan eli pakoalaisaseman saaneet  
 • tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet
 • toissijaisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet
 • muulla perusteella oleskeluluvan saaneet
 • adoptiolapset
 • opiskeluterveydenhuoltoa käyttävät ulkomaalaiset opiskelijat
 • muut pysyvästi Suomeen muuttaneet.

Tarkista ja arvioi, vastaako maahanmuuttajan rokotussuoja rokotusohjelmamme mukaisia suosituksia. Muista, että lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville tarjotaan riskiryhmien rokotteita.  

Tarkista sekä ulkomailta muuttaneen oma että hänen perheensä rokotussuoja. Huomioi, että myös Suomen lähialueilta tulleiden rokotuksissa voi olla puutteita. 

Kansallisen rokotusohjelman rokotteet ovat myös maahanmuuttajille maksuttomia. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista.

Missä tilanteissa maahanmuuttajan rokotussuoja selvitetään?

Maahanmuuttajan rokotustarve on syytä selvittää

 • työhöntulotarkastuksissa
 • neuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
 • kiintiöpakolaisia vastaanotettaessa
 • turvapaikan saaneiden terveyspalveluissa
 • niissä tilanteissa, joissa kohdataan muusta syystä oleskeluluvan saaneita

Rokotustarve on hyvä tarkistaa myös silloin, kun maahanmuuttaja hakeutuu terveydenhuoltoon muista syistä. 

Maahanmuuttajalta saattaa puuttua rokotussuoja joko kokonaan tai osittain. Jos havaitset suojassa puutteita, täydennä rokotussuoja.   

Katso myös: 
Turvapaikkaa hakevien rokotukset
Ukrainasta saapuvien henkilöiden rokotukset

Miten selvitän maahanmuuttajan rokotussuojan?

Joskus maahanmuuttajalla on mukanaan todistuksia annetuista rokotteista ja pystyt arvioimaan rokotustarpeen niiden avulla. 

Maahanmuuttaja ei välttämättä tiedä, mitä rokotuksia hän tai hänen lapsensa on saanut. Selvitä haastattelemalla, onko maahanmuuttaja saanut rokotuksia ja mitä rokotuksia hän on saanut. 

Rokotussuojaa selvitettäessä on hyvä arvioida myös, minkälaisista olosuhteista maahanmuuttaja tulee ja millainen lähtömaan terveydenhuollon taso on ollut. Ota huomioon myös mahdollinen rokotuskielteisyys.

Euroopan tautikeskuksen (ECDC) sivuilla on tietoa eri Euroopan maiden rokotusohjelmista. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yllä maakohtaista listaa rokotusohjelmista. Voit käyttää näitä tietolähteitä apuna, kun selvität maahanmuuttajan rokotuksia.

Ota kuitenkin huomioon, että kaikki maahanmuuttajat eivät ole saaneet perusrokotuksia. 

Epävarmoissa tilanteissa on parempi rokottaa kuin olla rokottamatta. 

Maahanmuuttaja on myös saattanut saada rokotteita, jotka ovat tarpeellisia hänen lähtömaassaan, mutta jotka eivät kuulu rokotusohjelmaan Suomessa. Näitä rokotuksia ei välttämättä tarvitse jatkaa. Jos maahanmuuttaja haluaa jatkaa niitä, hän voi ostaa rokotteet apteekista lääkemääräyksellä.

Miten täydennän maahanmuuttajan rokotussuojan?

Nopeutettu rokotusohjelma ja poikkeamat -sivulta löytyy ikäryhmäkohtaisia aikatauluja rokotussuojan rakentamiseen. Sivun taulukoissa on eritelty jokaisen ikäryhmän kohdalla, kuinka monta annosta, mitä rokotetta ja millä aikataululla tarvitaan perussuojan rakentamiseen. 

Taulukoiden perusteella voit päätellä, mitä rokotuksia maahanmuuttajalta puuttuu ja antaa täydentävät annokset. 

Nopeutettu rokotusohjelma ja poikkeamat

Aikuisen rokotussuojan täydentäminen

Jos maahanmuuttajalla on todistukset annetuista rokotuksista, täydennä puuttuvat rokotukset Suomen rokotusohjelman mukaisesti. 

Jos rokotustodistusta ei ole, mutta maahanmuuttaja kertoo saaneensa kaikki koti- ja lähtömaansa mukaiset rokotukset, anna aikuiselle yksi annos dT-, polio- ja MPR-rokotetta.

Rakenna rokotussuoja alusta, jos 

 • maahanmuuttaja ei ole saanut rokotuksia
 • ei muista saaneensa rokotuksia
 • kertoo saaneensa joitain rokotuksia, mutta ei tiedä mitä.

Ohjeita aikuisen rokotussuojan rakentamiseen löydät sivulta Yli 14-vuotiaana aloitettu rokotusohjelma.

Lapsen rokotussuojan täydentäminen

Jos annetuista rokotuksista on todistukset, mutta rokotusohjelma on jäänyt kesken tai rokotuksia puuttuu, täydennä puuttuvat rokotukset Suomen rokotusohjelman mukaisesti. 

Jos rokotustodistusta ei ole, mutta vanhemmat kertovat lapsen saaneen kaikki koti- ja lähtömaansa mukaiset rokotukset, tarkista, mitä rokotuksia kyseisessä maassa kuuluu rokotusohjelmaan. Täydennä puuttuvat rokotukset suomalaisen rokotusohjelman mukaisesti. 

Epävarmoissa tilanteissa, esimerkiksi jos lapsi on muuttanut usein, voit antaa yhdet annokset kutakin lapselle iänmukaisesti annettavaa rokotetta. Jatka tämän jälkeen rokotuksia suomalaisen rokotusohjelman mukaan.

Rakenna rokotussuoja alusta, jos

 • lapsi ei ole saanut rokotuksia
 • vanhemmat eivät muista lapsen saaneen rokotuksia
 • vanhemmat kertovat lapsen saaneen joitain rokotuksia, mutta eivät tiedä mitä ne olivat.

Lapsen rokotukset aloitetaan mahdollisimman pian, mielellään viimeistään ennen kuin lapsi menee päivähoitoon tai kouluun. Lapsen kouluun meno ei saisi kuitenkaan viivästyä tarpeettomasti vain sen takia, että hänen tarvitsemiaan rokotuksia ei ole aloitettu.

Nopeutettu rokotusohjelma ja poikkeamat

Huomioi myös nämä neljä rokotetta maahanmuuttajan rokotuksissa

Poliorokotussuoja 

Poliorokotussuoja tarkistetaan ja tarvittaessa täydennetään kaikilta korkean polioriskin maista saapuvilta, jotka ovat oleskelleet polioriskimaassa vähintään 4 viikkoa.

Kaikille korkean polioriskin maista saapuville tulee tarjota poliorokotusta, jos edellisestä rokotuksesta on yli 12 kuukautta. 

 • Luettelo korkean polioriskin maista (Matkailijan terveysopas)
 • Poliorokotukset korkean polioriskin maista saapuville
 • Monissa maissa käytetään suun kautta annettavaa poliorokotetta (OPV) pistettävän poliorokotteen (IPV) sijaan. 
 • Huomioi annetut OPV-annokset aivan samoin kuin IPV-annokset. 
 • OPV-annoksia on voitu paikallisen tilanteen mukaan antaa useampia kuin Suomessa tarvitaan.
 • Lasten jatkorokotuksissa voidaan tarvittaessa käyttää erillistä poliorokotetta. Nelos- ja viitosrokotteita (DTaP-IPV-Hib ja DTaP-IPV) voidaan käyttää iänmukaisesti, jos lapsen suoja myös muita näillä rokotteilla ehkäistäviä tauteja vastaan on puutteellinen.

Myös korkean polioriskin maasta hiljattain saapuneen henkilön kanssa asuvien poliosuoja on hyvä tarkistaa. Ohjeita riittävästä poliosuojasta ja suojan täydentämisestä:

Poliorokote

Hepatiitti A- ja B -rokotukset

Tarkista, tarvitseeko maahanmuuttaja hepatiitti A- tai B -rokotuksen. Varmista, että myös hepatiitti B -kantajan lähipiiri saa tarvittaessa hepatiitti B -rokotukset suosituksen mukaisesti.

Tuberkuloosi- eli BCG-rokote

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maasta tulevalle alle 7-vuotiaalle lapselle tarjotaan BCG-rokotusta.

Huomaa, että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten joukossa voi olla sellaisia matalan tai kohtalaisen tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista kotoisin olevia lapsia, joilla on olosuhteiden vuoksi lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta. Siksi BCG-rokotusta suositellaan kaikille alle 7-vuotiaille lapsille, jotka 

 • eivät ole aiemmin saaneet BCG-rokotusta ja
 • ovat saapuneet maahamme pakolaisleiriltä tai mahdollisesti salakuljetettuna turvapaikanhakijana tai
 • asuvat vastaanottokeskuksessa tai alaikäisyksikössä. 

BCG-rokotukset on syytä keskittää lastenpoliklinikoille, koska

 • mahdollisen akuutin ja piilevän tuberkuloosin poissulku vaatii erityisosaamista,
 • BCG-rokote on moniannospulloissa,
 • ihonsisäinen ID-rokotustekniikka vaatii harjaantuneisuutta ja kokemusta. 

BCG- eli tuberkuloosirokote

Koronarokote

Muun perussuojan lisäksi on myös tärkeää, että suoja koronavirusta vastaan on kunnossa.

Koronarokotuksissa noudatetaan samoja kansallisia ohjeita kuin muutenkin. Jos henkilö on aiemmin saanut koronarokotuksia, mutta sarja on jäänyt kesken, täydennetään rokotussarja loppuun Suomen suositusten mukaisesti.

Koronavirusrokotteet eli COVID-19 -rokotteet – ohjeita ammattilaisille

Maahanmuuttaja matkailijana

Maahanmuuttajien tekemät matkat saattavat poiketa tavanomaisesta turistimatkasta sekä matkan keston että matkaolosuhteiden osalta. Matkustamiseen liittyvät terveysasiat kannattaa ottaa esille esimerkiksi terveystarkastuksen tai muun vastaanottokäynnin yhteydessä. 

Lisätietoa Matkailijan terveysoppaassa.
Kyläilymatkailijat (Matkailijan terveysopas)

Kansallisen rokotusohjelman ulkopuoliset vapaa-ajan matkalle tarvittavat rokotukset rokotettava maksaa itse. Työnantajan velvollisuus on huolehtia työmatkalle tarvittavasta rokotussuojasta.

Matkailijan rokotukset