MPR eli tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote

Rokote suojaa  tuhkarokolta,  sikotaudilta ja  vihurirokolta ja niiden aiheuttamilta jälkitaudeilta, kuten  keuhkokuumeelta ja aivokalvontulehdukselta.

MPR-rokotteeseen kuuluu aina myös kuiva-aineampulli

Rokotevalmisteesta riippumatta MPR-rokote sisältää aina sekä liuottimen esitäytetyssä ruiskussa että kuiva-aineampullin. Rokote pitää sekoittaa valmiiksi, ennen kuin sen voi pistää.

Tällä sivulla

Kenelle MPR-rokote annetaan?

Kaikilla lapsilla ja aikuisilla tulee olla joko sairastettujen tautien tai MPR-rokotusten tuottama suoja tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. 

MPR-rokote  tulee antaa, jos henkilön suoja jotakin edellä mainittua tautia vastaan on puutteellinen.  Rokote on osa kansallista rokotusohjelmaa ja kaikille maksuton.

Erityisen tärkeää on varmistaa, että seuraavat ryhmät on suojattu MPR-tauteja vastaan:

 • terveydenhuoltohenkilökunta
 • ulkomaalaiset opiskelijat
 • maahanmuuttajalapset ja -nuoret
 • Suomessa  vuosina 1965-1975 syntyneet

Jos henkilö ei ole sairastanut MPR-tauteja tai hän ei ole saanut kahta annosta MPR-rokotetta, täydennä rokotussuoja.  Jos tilanne on epäselvä, anna rokote.

Kansallisen rokotusohjelman MPR-rokotteita saa käyttää myös tartuntatautilain 48 pykälän mukaisiin rokotuksiin.

Työelämän rokotukset

Opiskelijoiden rokotukset

Miten arvioit, onko henkilöllä suojaa MPR-tauteja vastaan?

 • Suurimmalla osalla ennen vuotta 1970 syntyneistä on lapsena sairastettujen MPR-tautien antama immuniteetti.
 • Vuosina 1965-1975 syntyneillä suoja voi olla puutteellinen, sillä osa heistä ei ole sairastanut tuhkarokkoa, sikotautia tai vihurirokkoa. Etenkin naisilla voi olla puutteita rokotussuojassa.
 • Vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneistä lähes kaikki ovat saaneet MPR-rokotuksen neuvolassa tai koulussa.
 • Osa vanhemmista ikäluokista on saanut rokotuksen sairaanhoito-oppilaitoksessa, synnytyslaitoksella tai varusmiespalvelun aikana.

Maahanmuuttajien rokotukset

Turvapaikkaa hakevien rokotukset

Huomioi myös

Triviraten-nimistä MPR-rokotetta käytettiin vuosina 1992-2004 voimakkaasti kananmunalle allergisten lasten rokottamiseen. Myöhemmin ilmeni, että Triviraten ei suojaa riittävästi sikotaudilta. Yhden tai kaksi annosta Triviraten-rokotetta saaneille tulisi antaa yksi ylimääräinen annos MPR-rokotetta (Priorix tai M-M-RVAXPRO) sikotautisuojan parantamiseksi.

MPR-rokotteen antaminen tuhkarokkoaltistuksessa

Mitä rokotetta käytetään ja mitä se sisältää?

Rokotusohjelmassa käytetään joko Priorix- tai M-M-RVAXPRO -rokotetta.

 • Rokotteet sisältävät kanan alkion ja ihmisen soluviljelmissä tuotettuja eläviä, taudinaiheuttamiskyvyltään heikennettyjä tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkoviruksia.
 • Apuaineina on sokereita, suoloja, aminohappoja, happamuuden muutosta ilmaisevaa väriainetta ja puhdistettua vettä.
 • M-M-RVAXPRO:ssa on apuaineena liivatetta.
 • Rokotteet eivät sisällä merkittäviä määriä kananmunan proteiinia, ovalbumiinia.
 • Rokotteissa on neomysiiniä vain jääminä.
 • Rokotteet eivät sisällä tehosteainetta.

Rokotepakkaus sisältää ruiskussa olevan liuottimen ja kuiva-aineampullin. Rokote pitää sekoittaa valmiiksi, ennen kuin sen voi pistää.

Katso rokotepakkauksesta tarkemmat ohjeet rokotteen käyttövalmiiksi saattamisesta. 

Lisätietoa Priorix-rokotteesta (Lääkeinfo.fi)

Lisätietoa M-M-RVAXPRO-rokotteesta (Lääkeinfo.fi)

Annostus ja aikataulu

Yksi rokoteannos on 0,5 ml.

Perusrokotussarjaan kuuluu kaksi annosta. Niistä ensimmäinen annetaan 12–18 kuukauden iässä, mieluiten heti 12 kuukauden ikäisenä. Toinen annos annetaan kuuden vuoden iässä.

Jos lapsi matkustaa ulkomaille, terveydenhuollon ammattilainen voi harkita ylimääräisen MPR-rokotuksen antamista ennen kuin se annettaisiin kansallisen rokotusohjelman mukaan. 

MPR-rokotetta voi valmisteyhteenvedon perusteella käyttää 9 kuukauden iästä alkaen. THL, WHO ja monen maan viranomaiset suosittavat kuitenkin rokottamista jo 6 kuukauden iästä alkaen, jos sairastumisen riski arvioidaan suureksi esimerkiksi tuhkarokkoepidemian tai kohdemaassa toistuvasti esiintyvän tuhkarokon vuoksi. 

Katso ajantasaiset ohjeet matkailuun liittyvistä MPR-rokotuksista:
Tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko (Matkailijan terveysopas)

Jos rokote annetaan alle 11 kuukauden ikäiselle lapselle, se katsotaan ylimääräiseksi annokseksi. Lapsi tarvitsee tällöin MPR-rokoteannoksen myös 12–18 kuukauden ja 6 vuoden iässä. Ylimääräisen annoksen ja rokotusohjelman mukaisen ensimmäisen annoksen välin tulisi olla mielellään 6 kuukautta. Jos lapsi on saanut ylimääräisen annoksen esimerkiksi 9 kuukauden iässä, tulisi seuraava rokoteannos antaa noin 15 kuukauden iässä. 

Jos lapsi, nuori tai aikuinen ei ole sairastanut MPR-tauteja tai ei ole saanut MPR-rokotuksia lainkaan, hänelle suositetaan kahta MPR-rokotetta vähintään kuuden kuukauden välein, mieluiten 2–3 vuoden välein.

Jos perusrokotussarja on aikanaan jäänyt kesken, se täydennetään.

Usein kysyttyä rokotuksista -sivulla kerrotaan, miksi THL:n ohjeet voivat poiketa valmisteyhteenvedon ohjeista.
Usein kysyttyä rokotuksista

Rokotusohjeet

Anna Priorix ihonalaisesti (SC) tai lihakseen (IM). 

M-M-RVAXPRO kannattaa pistää lihakseen, koska ihon alle pistettynä se kirvelee todennäköisemmin.
Rokottamisen tärkeimmät muistisäännöt

Mitkä ovat rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet?

Tutustu MPR-rokotteen vasta-aiheisiin ja varotoimiin ennen kuin rokotat.
Mitkä ovat rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet?

Mitä hyötyjä MPR-rokotteella on?

MPR-rokotteen ansiosta tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkotapaukset ovat hävinneet Suomesta lähes kokonaan. 

Yksittäisiä tuhkarokko- ja sikotautitautitapauksia on raportoitu ulkomailta tartunnan saaneilla henkilöillä ja heidän lähikontakteillaan vain noin 0–5 tapausta vuodessa.

Hävinneet ovat myös monet, aiemmin yleiset, tuhkarokon, sikotaudin ja vihurirokon aiheuttamat jälkitaudit kuten

 • sairaalahoitoja vaatineet keuhkokuumeet 
 • aivokalvo- ja aivotulehdukset
 • kivestulehdukset
 • synnynnäiset vihurirokko-oireyhtymät
 • muut lievemmät komplikaatiot

Mitä haittoja MPR-rokotteella voi olla?

Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuksia, mutta ne ovat yleensä ohimeneviä ja niitä esiintyy vain pienellä osalla rokotetuista. 
Mitä haittoja MPR-rokotteella voi olla?

MPR-rokotteen historia rokotusohjelmassa

MPR-rokotukset aloitettiin vuonna 1982 kahden annoksen ohjelmalla, ensimmäinen annos 14–18 kuukauden ikäisille ja toinen annos 6-vuotiaille. 

Vuonna 2011 ensimmäisen annoksen antoikää muutettiin annettavaksi 12–18 kuukauden ikäisille. 

MPR-rokotetta on annettu myös 

 • vihurirokkovasta-ainenegatiivisille vastasynnyttäneille naisille 1982–1993 
 • sairaanhoito-oppilaitoksissa, jos rokotussuoja on ollut puutteellinen 
 • armeijassa vuosina 1986–2000 kaikille 
 • armeijassa vuodesta 2012 puutteellisen suojan omaaville ja 
 • vuonna 1988 koulussa 11–13- vuotiaille, jos toinen MPR-rokoteannos on puuttunut.

Yksittäistä tuhkarokkorokotetta annettiin neuvoloissa 1-vuotiaille 1975–1982. 

Yksittäisellä sikotautirokotteella rokotettiin armeijassa vuosina 1960–1985. 

Yksittäisen vihurirokkorokotteen ovat saaneet 11–13-vuotiaat tytöt kouluissa vuosina 1975–1988 ja vastasynnyttäneet naiset synnytyslaitoksella 1975–1988.