Turvapaikkaa hakevien rokotukset

Tällä sivulla on viittauksia turvapaikanhakijoiden rokotuksia koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi sivulla on THL:n laatimia kansallisia suosituksia turvapaikanhakijoiden rokotuksista. THL:n suositukset eivät ole juridisesti velvoittavia.

Tällä sivulla:

Mihin rokotuksiin turvapaikanhakijalla on oikeus? 

Suomeen saapuu turvapaikanhakijoita alueilta, joissa rokotusohjelmia ei ole voitu toteuttaa kattavasti viime vuosina. 

Lain mukaan turvapaikkaa hakevalla lapsella on oikeus kansallisen rokotusohjelman mukaisiin rokotuksiin. Jos hän kuuluu riskiryhmään, hänellä on oikeus myös riskiryhmien rokotuksiin.

Myös aikuiselle turvapaikanhakijalle tarjotaan yksilön ja väestön suojelun kannalta välttämättömät rokotukset

Raskaana olevilla turvapaikanhakijoilla on oikeus neuvolapalveluihin mukaan lukien terveyden edistäminen yksilöllisen tarpeen mukaan. THL suosittelee, että raskaana olevalle annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Jos raskaana oleva kuuluu riskiryhmään, THL suosittelee, että hänelle annetaan myös riskiryhmien rokotukset.

Kaikkien turvapaikanhakijoiden rokotuksiin voidaan käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita. Rokotteiden toimittamiseen, käyttöön ja kirjaamiseen liittyvät asiat tulee suunnitella huolellisesti ja rokotusten toteuttamisesta on syytä sopia paikallisesti.

Rokotusten järjestäminen kunnassa

Myös Ukrainasta paenneiden, tilapäistä suojelua hakevien henkilöiden rokotuksissa voidaan noudattaa tällä sivulla olevia suosituksia. Ukrainasta saapuneiden rokotuksista on myös oma verkkosivunsa:
Rokotukset Ukrainasta saapuneille

Miten selvitän turvapaikanhakijan rokotussuojan?

Turvapaikanhakijan rokotussuoja on syytä tarkistaa alkuterveystarkastuksessa. Suosittelemme, että turvapaikanhakijoiden rokotustarve arvioidaan ja rokotukset aloitetaan mahdollisimman pian maahan saapumisen jälkeen.
Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastus

Ohjeita rokotussuojan selvittämiseen löydät Maahanmuuttajien rokotukset -sivulta.

Turvapaikkaa hakevan lapsen rokottaminen

Turvapaikkaa hakevalle lapselle tarjotaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Suosittelemme, että rokotukset toteutetaan ensisijaisesti osana kunnan järjestämiä lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltopalveluita. 

Tarkemmat ohjeet maahanmuuttajalapsen rokotussuojan täydentämiseen 
Turvapaikkaa hakeville lapsille ja nuorille suositellaan myös koronarokotuksia kansallisen ohjeistuksen mukaisesti. 
Koronarokotukset lapsille ja nuorille

Lisäksi kaikille alle 18-vuotiaille vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikkaa hakeville lapsille tarjotaan mahdollisuus saada influenssarokote.
Influenssarokote

Lasten BCG- eli tuberkuloosirokotukset

Turvapaikanhakijoiden joukossa voi olla sellaisia matalan tai kohtalaisen tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista kotoisin olevia lapsia, joilla on olosuhteiden vuoksi lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta. Siksi BCG-rokotusta suositellaan kaikille alle 7-vuotiaille lapsille, jotka

  • eivät ole aiemmin saaneet BCG-rokotusta ja
  • ovat saapuneet maahamme pakolaisleiriltä tai mahdollisesti salakuljetettuna turvapaikanhakijana tai
  • asuvat vastaanottokeskuksessa tai alaikäisyksikössä.

Suosittelemme, että BCG-rokotukset keskitetään esimerkiksi lastenpoliklinikoille, koska rokote on moniannospullossa ja ihonsisäinen ID-rokotustekniikka vaatii harjaantuneisuutta ja kokemusta.

Lasten tuberkuloosiseulonnoista ja BCG-rokotusten toteuttamisen käytännöistä on hyvä sopia paikallisesti, jotta lapset ohjautuvat sujuvasti BCG-rokotusta edeltäviin tutkimuksiin ja BCG-rokotuksiin.

BCG- eli tuberkuloosirokote

Turvapaikkaa hakevan aikuisen rokottaminen

Yksilön ja väestön suojelun kannalta on tärkeää, että jokaisella turvapaikanhakijalla olisi suoja ainakin kurkkumätää, poliota ja tuhkarokkoa vastaan. 

Lisäksi vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikanhakijoille tulisi tarjotatarjotaan influenssarokotetta.
Influenssarokote

Muun perussuojan lisäksi on myös tärkeää, että suoja koronavirusta vastaan on kunnossa. Koronarokotuksissa noudatetaan samoja kansallisia ohjeita kuin muutenkin.
Koronarokotteet

Täydennä kurkkumätä-, polio- ja tuhkarokkorokotussuoja näin: 

  • Jos turvapaikanhakijalla on todistukset annetuista rokotuksista, mutta rokotuksia puuttuu tai sarja on jäänyt kesken, täydennä puuttuvat rokotukset.
  • Jos turvapaikanhakija kertoo saaneensa koti- ja lähtömaansa mukaiset rokotukset, mutta rokotustodistusta ei ole, anna yksi annos kutakin rokotetta.
  • Jos turvapaikanhakija ei ole saanut rokotuksia, ei muista saaneensa rokotuksia tai kertoo saaneensa joitain rokotuksia, mutta rokotussuoja vaikuttaa puutteelliselta, aloita rokotukset oheisen taulukon mukaisesti.

Rokote

dT
(kurkkumätä-jäykkäkouristus)

IPV (polio)

MPR (tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko)

Aikataulu

0, 2 ja 6 kk

0, 2 ja 6 kk

0 ja 2 v

Epävarmoissa tilanteissa on parempi rokottaa kuin olla rokottamatta.

Kurkkumätä- ja jäykkäkouristussuoja

Kurkkumätä- ja jäykkäkouristussuojan rakentamiseen ja täydentämiseen käytetään kaikilla 14 vuotta täyttäneillä lapsilla sekä aikuisilla dT-rokotetta. 
dT-rokote

Poliosuoja

Korkean polioriskin maista saapuvien turvapaikanhakijoiden poliosuoja on syytä tarkistaa. Henkilölle, joka on asunut tai oleskellut yli 4 viikkoa korkean polioriskin maassa, tulee tarjota poliorokotusta, jos edellisestä rokotuksesta on yli 12 kuukautta. 

Jos henkilö on aiemmin saanut täyden poliorokotussarjan eli vähintään kolme annosta, annetaan yksi tehosteannos. Tämän jälkeen tehosterokotuksia tarvitaan vain, jos henkilö muuttaa takaisin tai matkustaa pidemmäksi aikaa korkean polioriskin maahan.

Suun kautta annettavan poliorokotteen (OPV) annokset huomioidaan aivan samoin kuin pistettävän poliorokotteen (IPV) annokset. 

Poliorokotukset riskimaihin lähteville ja sieltä saapuville

Myös korkean polioriskin maasta saapuvien kanssa asuvien poliosuoja on syytä tarkistaa. Lisätietoa korkean polioriskin maasta saapuvien parissa työskentelevien ja heitä majoittavien rokotuksista: 
Turvapaikanhakijoiden parissa toimivien rokotukset

Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkosuoja

Kahta MPR-rokotusta suositellaan kaikille turvapaikanhakijoille, jotka eivät ole sairastaneet tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa taija jotka eivät tiedä saaneensa aiemmin kahta MPR-rokotusta. Jos tilanne on epäselvä, kannattaa antaa yksi MPR-rokotus. Ylimääräisestä annoksesta ei ole haittaa. 
MPR-rokote 

Raskaana olevalle ei saa antaa MPR-rokotusta.
Raskaana olevien rokottaminen  

Turvapaikanhakijasta maahanmuuttajaksi

Kun aikuinen turvapaikanhakija saa pysyvän oleskeluluvan, hänellä on oikeus kaikkiin kansallisen rokotusohjelman rokotuksiin. Jos hän kuuluu johonkin riskiryhmään, hänellä on oikeus myös riskiryhmän rokotuksiin.
Ohjeita maahanmuuttajan rokotussuojan täydentämiseen

Muuta lisätietoa

Lainsäädäntö ja muut ohjeistukset