Nuvaxovid-koronavirusrokote

Tällä sivulla kerrotaan Nuvaxovid XBB.1.5 -varianttirokotteesta. Aiemmin käytössä ollut alkuperäinen Novavaxin Nuvaxovid-rokotevalmiste ei enää ole Suomessa käytössä.

Novavaxin Nuvaxovid XBB.1.5 -varianttirokote ehkäisee tehokkaasti vakavaa koronatautia. Varianttirokote myös laajentaa rokotesuojan immunologista pohjaa.

XBB.1.5-räätälöityjen rokotteiden tehosta kertyy lisätietoa loppuvuoden 2023 ja vuoden 2024 aikana. 

Koronavirus SARS-CoV-2

Tällä sivulla:

Kenelle rokote annetaan? 

Nuvaxovid-varianttirokote on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Mitä Nuvaxovid-varianttirokote sisältää?

 • Rokote ei sisällä eläviä koronavirustaudin aiheuttajaviruksia.
 • Omikron XBB.1.5 -pohjainen valmiste ei sisällä alkuperäisen viruksen pintaproteiinin valmistusohjetta, vaan siinä on pelkästään XBB.1.5-variantin piikkiproteiinin valmistusohje. Piikkiproteiini on tuotettu geenitekniikalla hyönteissoluissa.
 • Rokote sisältää saponiinipohjaista adjuvanttia eli tehosteainetta, Matrix-M. 
 • Apuaineina on suoloja, polysorbaatti 80 ja vesi sekä pieniä määriä muita aineita, jotka pitävät yllä rokotteen oikeaa koostumusta.
 • Rokote ei sisällä säilöntäaineita.

Tehosteaine Matrix-M sisältää mm. kolesterolia, fosfatidyylikoliina (ml. alfatokoferoli) ja suoloja. Se tehostaa puolustusjärjestelmän solujen aktivoitumista ja antigeenin käsittelyä, mikä voimistaa immuunivastetta. 

Lisätietoa Nuvaxovid-rokotteesta (EMA (XBB.1.5-valmiste s. 19 alkaen)

Nuvaxovid-varianttirokotteen säilytys ja säilyvyys

Rokote säilytetään jääkaapissa 2–8 asteessa. 

Rokotejääkaappi on tarkistettava säännöllisesti. Rokote ei saa jäätyä enää uudestaan.

 • Lävistämätön rokotepullo säilyy jääkaapissa 12 kuukautta
 • Lävistetty rokotepullo säilyy huoneenlämmössä tai jääkaapissa enintään 6 tuntia.
  Lävistetty rokotepullo säilytetään ensisijaisesti jääkaapissa. 

Rokotteen valmiiksi saattaminen

Rokotetta ei saa laimentaa

Noudata huolellista aseptiikkaa, kun käsittelet rokotetta.

Katso tarkemmat ohjeet rokotteen käyttövalmiiksi saattamiseen ja rokotevälineiden valintaan.
Koronarokotteen valmistelu ja käyttökuntoon saattaminen

Lisätietoa käytettyjen rokotusvälineiden hävittämisestä:
Ohjeita koronarokotusten järjestämiseen

Annostus ja aikataulu

Rokote on moniannospullossa, joka sisältää 5 annosta. Annoksen koko on 0,5 ml

Nuvaxovid-varianttirokotetta voidaan käyttää 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille perussarjaan ja tehosteannoksiin.

Lisätietoa perusrokotussarjan ja tehosteannosten aikataulusta:
Koronarokotteet

Koronavirustaudin sairastaneiden rokottaminen

Lisätietoa siitä, miten sairastettu koronavirustauti vaikuttaa rokotuksiin:
Vaikuttaako sairastettu koronavirustauti rokottamiseen?

Rokotusohjeet

Novavaxin rokotepakkauksessa ei ole mukana neuloja tai ruiskuja.

Anna rokote lihaksensisäisesti (IM) olkavarren hartialihakseen. 

Rokotetta ei saa antaa ihon alle (SC). 

Kun rokotat verenvuototautia sairastavaa potilasta, käytä ohutta neulaa ja paina pistoskohtaa riittävän pitkään. 

Ei-elävän rokotteen, kuten Nuvaxovid-rokotteen, voi antaa samaan aikaan tai millä aikavälillä tahansa muihin rokotteisiin nähden.

Nuvaxovid-varianttirokotetta voidaan käyttää riippumatta siitä, mitä valmisteita rokotettava on saanut aiemmin. Lisätietoa rokotteiden ristiinkäytöstä: 
Koronarokotuksista kysyttyä

Sopiiko rokote kaikille?

Nuvaxovid-varianttirokote sopii lähes kaikille. Esimerkiksi aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista. Rokotteesta ei myöskään ole haittaa, vaikka henkilöllä olisi oireeton koronavirusinfektio tai itämisvaiheessa oleva koronavirustauti silloin, kun rokote annetaan. 

Pitkittyneen koronataudin oireista kärsivän henkilön voi myös rokottaa. Rokotusta kannattaa kuitenkin siirtää, jos henkilö on hyvin heikkokuntoinen, tutkimukset ovat kesken tai oireet ovat juuri pahentuneet. Näin pitkittyneen koronataudin oireita ei tulkita rokotteen aiheuttamaksi. 
Lisätietoa pitkittyneestä koronataudista eli long covidista

Myös voimakkaasti allergisen voi yleensä rokottaa. Esimerkiksi tavanomaiset ruoka-aineallergiat eivät estä rokottamista.  

Edes anafylaktinen reaktio jonkin toisen rokotteen antamisen jälkeen ei suoraan estä koronavirusrokotteen antamista. Tällaisessa tilanteessa rokotuspäätös arvioidaan aina yksilöllisesti. 

Allergisten rokottaminen

THL suosittelee koronarokotetta kaikille raskaana oleville. Koronarokotteen voi antaa myös imettävälle. 

Raskaana olevalle ja imettävälle annetaan ensisijaisesti mRNA-rokotetta. Jos mRNA-rokotetta ei voida antaa, voidaan käyttää Nuvaxovid-rokotetta.

Raskaana olevien ja imettävien koronarokotukset 

Mitkä ovat rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet?

Nuvaxovid-varianttirokotetta ei saa antaa henkilölle, joka on saanut anafylaktisen reaktion edellisestä Nuvaxovid-rokoteannoksesta tai jostain rokotteen aineosasta. 

Rokotuksen jälkeistä seuranta-aikaa pidennetään 30 minuuttiin, jos henkilö on todennetusti saanut anafylaktisen reaktion aiemmin annetusta muusta rokotuksesta tai injektoitavasta lääkkeestä. 

Anafylaksia

Rokote sisältää pienen määrän polysorbaatti 80:tä. Polysorbaatti 80:tä on esimerkiksi elintarvikkeissa ja lääkkeissä. Allergia polysorbaatti 80:lle on hyvin harvinaista. 

Jos henkilö on aiemmin saanut koronarokotteen jälkeen sydänlihastulehduksen tai sydänpussintulehduksen, tulee jatkorokottamista harkita yksilöllisesti. Harkinnassa pitää ottaa huomioon rokotettavan ikä ja muut mahdolliset vakavan koronataudin riskitekijät.

Siirrä rokotusta, jos henkilöllä on kuumetta tai kuumeinen infektio.

Rokotetta ei saa antaa alle 12-vuotiaille, sillä Nuvaxovid-varianttirokotteella ei ole myyntilupaa tätä nuoremmille.  

Mitä hyötyjä Nuvaxovid-varianttirokotteella on?

Rokote on paras suoja koronavirusta vastaan. Varianttirokote ehkäisee tehokkaasti koronataudin vakavia muotoja. Lisäksi varianttiräätälöidyt rokotteet laajentavat suojan immunologista pohjaa.
Tutkimustietoa varianttirokotteiden tehosta: Koronan tehosterokotukset syystalvella

Mitä haittoja Nuvaxovid-varianttirokotteella voi olla?

Tavanomaisimmin ilmenee pistosalueen paikallisia oireita, kuten kipua, arkuutta, punoitusta, ja turvotusta. 

Hyvin tavallisia ovat myös ohimenevät yleisoireet, kuten kuumereaktiot, pahoinvointi, lihas- ja nivelkipu ja päänsärky.

Paikallis- ja yleisoireet alkavat yleensä parin vuorokauden sisällä rokottamisesta. Ne menevät ohi muutamissa tunneissa tai vuorokausissa. Niitä voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeellä.

Paikallis- ja yleisoireet eivät estä jatkorokotuksia.

Myyntilupaa edeltäneissä tutkimuksissa todettiin korkeaa verenpainetta kolmen päivän ajan rokotuksen jälkeen. Korkeaa verenpainetta todettiin enemmän rokotetta saaneessa ryhmässä kuin lumeryhmässä.

Harvinaiset haittavaikutukset

Anafylaktisia reaktioita on raportoitu. Niiden riskin vuoksi rokotettavaa suositellaan seuraamaan 15 minuutin ajan rokotuksen jälkeen.

Ihon tuntohäiriöitä, eli poikkeavia tuntemuksia tai tuntopuutoksia, on raportoitu harvinaisena haittavaikutuksena rokotuksen jälkeen.

Rokotteen saaneilla on raportoitu joitakin sydänlihastulehduksia eli myokardiitteja ja sydänpussitulehduksia eli perikardiitteja.  Nämä sairaudet voivat ilmetä jo muutaman päivän sisällä rokotuksen jälkeen. Yleensä ne ovat kuitenkin ilmenneet 14 päivän sisällä rokotuksesta.

Sydänlihastulehduksia ilmenee jatkuvasti erilaisten infektioiden seurauksena myös rokottamattomilla. Myös koronavirusinfektion jälkitautina on todettu sydänlihastulehduksia.

THL suosittelee varotoimena välttämään äärimmäistä fyysistä rasitusta kolmen vuorokauden ajan koronarokotuksen jälkeen.

Rokotettua on neuvottava hakeutumaan hoitoon välittömästi, jos hänellä ilmenee

 • rintakipua
 • rytmihäiriöitä
 • hengenahdistusta.

Sydänlihastulehdus eli myokardiitti (Terveyskirjasto)

Sydänpussitulehdus eli perikardiitti (Terveyskirjasto)