Nuvaxovid-coronavirusvaccin

På denhär sidan informerar vi om Nuvaxovid XBB.1.5-variantvaccin. Det ursprungliga Nuvaxovid-vaccinpreparatet från Novavax som tidigare användes, används inte mera i Finland. 

Nuvaxovid XBB1.5 variantvaccinet från Novavax förebygger effektivt allvarlig coronasjukdom. Dessutom breddar variantvaccinet vaccinskyddets immunologiska bas.

Under slutet av 2023 och början av året 2024 inkommer mer information om effekten av XBB1.5- anpassade vacciner.

Coronavirus SARS-CoV-2