Pistospaikan ja neulan valinta hartialihakseen rokotettaessa

Oikea rokotustekniikka ja kyky valita oikeanlaiset välineet ovat osa rokotusturvallisuutta. 

On tärkeää, että rokottaja

  • tuntee olkapään alueen anatomian
  • osaa valita oikeanlaisen neulan suhteessa rokotettavan ruumiinrakenteeseen. 
  • osaa hahmottaa, missä on anatomisesti oikea ja turvallinen pistospaikka. 

Pistospaikan hahmottaminen ja oikean neulan valinta vaativat perehtymistä ja harjoittelua. Riittävällä koulutuksella vähennetään riskiä, että rokote annetaan liian ylös tai liian alas.

Miksi pistospaikka on tärkeä?

Kun rokote pistetään oikeaan paikkaan hartialihakseen (m. deltoideus), rokote imeytyy oikein, rokotus on kivuttomampaa ja paikallisreaktioiden riski pienenee. 

Jos rokote pistetään olkavarren alueella liian ylös, neula voi osua olkaluun ja lihaksen väliseen limapussiin eli bursaan, kiertäjäkalvosimeen, luuhun tai jopa niveleen asti. 

Harvinaisissa tapauksissa on myös raportoitu olkavarren liikerajoitusta, raajan heikkoutta, limapussin tulehduksia sekä niveltulehduksellisia tiloja.

Liian alas hartialihaksen alareunaan tai alapuolelle pistettäessä on riskinä osua hermoon, jolloin seurauksena voi olla hermovaurio.

Miten löydän pistospaikan hartialihaksessa?

Kuvissa 1, 2, 3 ja 4 olkapään rakennetta ja pistosaluetta on havainnollistettu aikuisen olkavarressa. Pistoskohdan voi hahmottaa piirtämällä hartialihakseen kuvitteellinen kolmio. Kolmion yläreuna on 3-4 sormenleveyttä olkalisäkkeen alapuolella ja sen alareuna sijaitsee kainalon tasolla. 

Turvallinen pistospaikka on siis hivenen kainalon tason yläpuolella ja 3–4 sormenleveyttä olkalisäkkeen alapuolella keskilinjassa.  Huomioi, että  pistosalue hartialihaksessa ei ole suuri.  Pistospaikan hahmottamiseksi on tärkeää silmämääräisesti ja sormin tunnustelemalla etsiä oikea kohta. 

Havainnekuva pistospaikkasta edestä katsottuna.

Kuva 1. Rokotteen pistospaikka on kuvassa olevan kolmion sisällä

 Havainnekuva pistospaikkasta sivulta katsottuna.

Kuva 2. Rokotteen pistospaikka sivusta katsottuna

Pistospaikka hartialihaksessa tussilla havainnollistettuna.
Kuva 3. Rokotteen pistospaikka aikuisen hartialihaksessa havainnollistettu piirtämällä (Kuva: THL)

Pistospaikan voi hahmottaa myös sormien avulla laittamalla vasemman käden peukalo rokotettavan kainaloon. Etusormi on peukalon kanssa samassa linjassa. Keskisormi on olkalisäkkeen alareunassa. Tällöin pistospaikka sijaitsee näiden kahden sormen välissä, keskilinjassa.

Pistospaikka sormilla hahmotettuna.

Kuva 4. Pistospaikan hahmottaminen sormien avulla  (Kuva: THL)

Miksi oikea neulan koko on tärkeä?

Kun rokoteneulan koko on oikein suhteutettu rokotettavan olkapään rakenteeseen, rokote menee lihakseen, imeytyy oikein ja saavuttaa optimaalisen tehon.

Jos neula on liian lyhyt, voi rokote mennä ihonalaiskudokseen lihaksen sijaan. Seurauksena voi olla ärsytystä, tulehdusreaktio, jopa nekroosi tai steriili absessi.  

Jos neula on liian pitkä, voi se osua luuhun, hermoihin tai verisuoniin.

Miten valitsen oikean neulan koon?

Injektioneulan valinnassa huomioidaan neulan pituus ja neulan halkaisija eli Gauge. 

Mitä suurempi G eli Gauge, sitä ohuempi on injektioneula. Kun rokotetaan hartialihakseen, on neulan halkaisija 22–25G.

Injektioneulan tulee olla riittävän pitkä, jotta se ylettyy lihakseen. Aikuisella rokotusneulan pituus on 25–40 mm. Valitse neulan pituus aina rokotettavan mukaan.

Katso ruumiinrakennetta. Arvioi hartialihaksen kokoa ja ihonalaisen rasvakudoksen paksuutta. 

Tunnustele tarvittaessa rokotettavan olkapään rakennetta. Valitse sitten vasta neula, jolla rokotat.

Mitä enemmän rokotettavalla on rasvakudosta olkavarren alueella, sitä pidempi tulee neulan olla. 

Jos hartialihas on hyvin pieni ja rokotettava on kakektinen (kuihtunut), hauras, eikä hänellä ole juuri ihonalaiskudosta, suosittelee osa asiantuntijoista 16 mm:n neulaa. Tällöin rokotettaessa ihon täytyy olla kiristettynä. Tällaisessa tilanteessa voi olla parempi antaa rokote reisilihakseen.