Ilmoitettavat taudit ja mikrobit

Tartuntataudit ja niitä aiheuttavat mikrobilöydökset on jaettu kolmeen luokkaan:

 1. Yleisvaaralliset tartuntataudit 
 2. Valvottavat tartuntataudit 
 3. Muut ilmoitettavat mikrobilöydökset

Luokitus on tehty ilmoittamista ja torjuntaa varten, ja se perustuu tartuntatautiasetukseen. Tartuntatautiluokitus 

 • mahdollistaa tahdonvastaisen hoidon toteuttamisen (yleisvaaralliset tartuntataudit)
 • vaikuttaa hoidon maksullisuuteen potilaalle (yleisvaaralliset ja valvottavat tartuntataudit)
 • vaikuttaa tulomenetysten korvattavuuteen, mitkä määritellään muissa säädöksissä.

Tietoa kustannuksista löytyy Yleisvaaralliset ja valvottavat tartuntataudit -sivulta.
Yleisvaaralliset ja valvottavat tartuntataudit ja niiden kustannusten jakautuminen

Laboratorioiden ja lääkäreiden ilmoitusvelvoitteet 

Laboratorio on velvollinen ilmoittamaan kaikkiin yllä mainittuihin ryhmiin kuuluvista löydöksistä, jotka varmistavat taudin. 

Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet , joissa laboratorioilla ei ole ilmoitusvelvollisuutta:

 • yksinomaan kliiniseen epäilyyn perustuva tuberkuloosi
 • botulismi
 • Creutzfeldt-Jakobin tauti
 • rokotushoitoon johtanut rabiesaltistus.

Lääkärin ja hammaslääkärin on tehtävä ilmoitus yleisvaarallisista ja valvottavista taudeista lukuun ottamatta niitä tauteja, jotka on merkitty alla olevaan luetteloon kursiivilla.

Yleisvaaralliset tartuntataudit 

 • EHEC-bakteerin aiheuttama tauti
 • hepatiitti A  
 • hepatiitti E 
 • A-tyypin influenssaviruksen H5N1- tai H7N9-alatyypin taikka muun uuden tai harvinaisen alatyypin aiheuttama tauti 
 • isorokko 
 • kolera 
 • kuppa 
 • kurkkumätä 
 • lavantauti (Salmonella typhi)
 • meningokokin aiheuttama vaikea yleisinfektio ja aivokalvontulehdus 
 • pernarutto 
 • pikkulavantauti (Salmonella paratyphi)
 • polio 
 • rutto 
 • SARS ja MERS
 • salmonelloosi (muu kuin lavantauti ja pikkulavantauti)
 • shigellapunatauti 
 • tuberkuloosi 
 • tuhkarokko 
 • Ebola, Lassa, Marburg, Krimin-Kongon verenvuotokuume ja muut virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet 

Valvottavat tartuntataudit

 • Apinarokko (mpox)
 • botulismi 
 • Covid-19
 • Creutzfeldt–Jakobin tauti
 • ekinokokkoosi  
 • hemofiluksen aiheuttama vaikea yleisinfektio ja aivokalvontulehdus 
 • hepatiitti B 
 • hepatiitti C 
 • hinkuyskä 
 • hiv-infektio 
 • sukupuoliteitse leviävät klamydiainfektiot 
 • keltakuume 
 • legionelloosi 
 • listerioosi 
 • lepra ja muu mykobakteeritauti kuin tuberkuloosi
 • malaria 
 • pneumokokin aiheuttama vaikea yleisinfektio ja aivokalvontulehdus 
 • puutiaisaivokuume 
 • vesikauhu (raivotauti) 
 • rotavirusinfektio 
 • sankkerit (LGV ja ulcus molle) 
 • sikotauti 
 • tetanus 
 • tippuri 
 • vihurirokko

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tautien ilmoitusvelvollisuudet ja miten ilmoitus tehdään.  

Taulukko. Tautien ilmoitusvelvollisuus
Tartuntatauti Yhteydenotto
puhelimitse
THL:ään ja
sairaanhoitopiirin
sekä kunnan
tartuntataudeista
vastaavalle lääkärille
Lääkäri
tekee 
tartuntatauti-
ilmoituksen
Yhteydenotto puhelimitse eläinlääkintä-
viranomaiselle

 
Apinarokko (mpox) x x  
botulismi ja botulismiepäily x x x
bruselloosi     x
Creutzfeldt-Jakobin tauti   x  
Burkholleria mallei -tartunta     x
EHEC-bakteerin aiheuttama
tauti
  x x1
ekinokokkoosi   x  
hepatiitti A   x  
hepatiitti B   x  
hepatiitti C   x  
hepatiitti E   x  
hiv-infektio   x  
A-tyypin influenssaviruksen H5N1-
tai H7N9-alatyypin taikka muun uuden
tai harvinaisen alatyypin aiheuttama
tauti
x x  x2
isorokko x x  
keltakuume   x  
kolera x x  
kuppa   x  
kurkkumätä x x  
lavantauti (S. Typhi)   x x3
LGV   x  
legionelloosi   x  
leptospiroosi     x3
listerioosi   x  
malaria   x  
meningokokin aiheuttama vaikea 
yleisinfektio ja aivokalvontulehdus
  x  
Mycobacterium bovis -tartunta     x
Pikkulavantauti (salmonella paratyphi)   x x3
pernarutto ja -epäily x x x
polio

 x

x  
psittakoosi     x
Q-kuume     x3
rabies ja -epäily x x x
rutto x x  
Salmonelloosi (muut kuin lavantauti ja pikkulavantauti)      x3
SARS ja MERS x x  
shigellapunatauti   x  
sikotauti   x  
tetanus   x  
tippuri   x  
trikinoosi     x
tuberkuloosi   x  
tuhkarokko x x  
ulcus molle   x  
vihurirokko   x  
Ebola, Lassa, Marburg, Krimin-Kongon
verenvuotokuume ja muut virusten 
aiheuttamat verenvuotokuumeet
x x  

x1  EHEC-tartunta henkilöllä, joka on ollut kosketuksissa tuotantoeläimiin kotimaassa

x2  A-tyypin influenssaviruksen H5N1- tai H7N9-alatyypin taikka muun uuden tai harvinaisen alatyypin aiheuttama tauti henkilöllä, joka asuu tai työskentelee siipikarjatilalla

x3  salmonellatartunta, Q-kuume tai leptospiroosi henkilöllä, joka asuu tai työskentelee tuotantoeläintilalla

Muut ilmoitettavat mikrobilöydökset

Muiden tartuntatautien ilmoitettavia mikrobilöydöksiä lääkeherkkyystietoineen ovat kaikki mikrobit, jotka on todettu verestä tai selkäydinnesteestä ja näiden lisäksi:

Bakteerit

 • Borrelia burgdorferi 
 • Borrelia recurrentis
 • Brusellat 
 • Chlamydia pneumoniae 
 • Chlamydia psittacii 
 • Clostridium difficile 
 • Coxiella burnetii 
 • Enterobacter cloacae (kannat, joiden herkkyys karbapeneemeille on alentunut)  
 • Enterokokit (vankomysiinille resistentit kannat, VRE) 
 • Escherichia coli (kannat, joiden herkkyys III polven kefalosporiineille alentunut) 
 • Escherichia coli (kannat, joiden herkkyys karbapeneemeille on alentunut) 
 • Francisella tularensis 
 • Kampylobakteerit 
 • Klebsiella pneumoniae (kannat, joiden herkkyys III polven kefalosporiineille alentunut) 
 • Klebsiella pneumoniae (kannat, joiden herkkyys karbapeneemeille on alentunut) 
 • Leptospirat 
 • Mycoplasma pneumoniae 
 • Staphylococcus aureus (metisilliinille/oksasilliinille resistentit kannat, MRSA) 
 • Stafylokokit (vankomysiinille resistentit kannat, VRSA) 
 • Vibrio parahaemolyticus 
 • Yersiniat

Virukset

 • Adenovirukset
 • Astrovirukset 
 • Chikungunya-virus 
 • Coxsackievirukset 
 • Denguevirukset 
 • Echovirukset 
 • Enterovirukset 
 • Hepatiitti D -virukset 
 • HTL -virukset 
 • Influenssavirukset 
 • Japanin B -enkefaliittivirus 
 • Noro- ja sapovirukset 
 • Parainfluenssavirukset 
 • Parvovirus 
 • Puumalavirus (myyräkuumevirus) 
 • Puutiaisenkefaliittivirus 
 • Respiratory syncytial -virus 
 • Rinovirus 
 • Rotavirukset 
 • Sindbisvirus 
 • Varicella zoster -virus
 • West Nile -virus 
 • Zikavirus

Alkueläimet

 • Cryptosporidium
 • Cyclospora cayetanensis 
 • Entamoeba histolytica 
 • Filariat 
 • Giardia lamblia 
 • Leishmaniat 
 • Skistosomat 
 • Toxoplasma gondii 
 • Trichinella spiralis

Sienet

 • Pneumocystis carinii