Mikrobiluettelo

Tartuntatautirekisterin mikrobiluettelo ohjaa laboratorioita löydösten ilmoittamisessa valtakunnalliseen tartuntatautirekisteriin.

Mikrobiluettelossa mainitaan mikrobin tunnus, mikrobin nimi ja lääkärin ilmoitusvelvollisuus mikrobin aiheuttamassa taudissa. Kriteeriluettelosta ilmenee, millä tavoilla saadut löydökset laboratorio ilmoittaa tartuntatautirekisteriin (esimerkiksi viljelty verestä). Lisäksi luettelossa on tieto yhdistelyaikaväleistä, tautiluokasta, kuulumisesta kantakokoelmaan sekä muista ominaisuuksista.

Mikrobiluettelon ajantasaista sisältöä voi katsoa kansallisesta koodistopalvelusta.
Kansallinen koodistopalvelu

Lisäksi koko luettelon sisällön voi ladata excel-tiedostona.
Excel-tiedosto

Mikrobiluetteloa päivitetään tarvittaessa. 

Mikrobiluettelon sisältö koodistopalvelussa
Sarake Selite
CodeID Mikrobin tunnus.
LongName Mikrobin ensisijainen nimi.
Abbreviation Mikrobin lyhenne.
ShortName Mikrobin lyhenne.
BeginningDate Mikrobin voimassaolon alkupäivämäärä.
ExpiringDate Mikrobin voimassaolon loppupäivämäärä.
A:SisältyyMikrobiin Mihin mikrobiin mikrobi mahdollisesti sisältyy. Esim.Vibrio chloerae (1755-18) sisältyy mikrobiin Vibrio  sp. (9434-83). Mikrobien sisältymishierarkia voi olla monitasoinen, esimerkiksi Salmonella Choleraesuis var kurzendorf (3335-06) >> Salmonella Choleraesuis (5396-87) >> Salmonella enterica ssp. enterica (I), ryhmä C (O:7; O:8) (5956-74) >> Salmonella enterica ssp. enterica (I) (1198-80) >> Salmonella enterica (4910-62) >> Salmonella  sp. (8019-64). Tämän kentän avulla laboratorion tietojärjestelmä voi muodostaa mikrobihierarkian.
A:Mikrobiluokka Mikrobin luokittelu (1=bakteeri, 2=virus, 3=parasiitti, 4=sieni, 5=yleislöydös). Luokan 5 (yleislöydös) mikrobien löydöksistä laboratorio ei tee tartuntatauti-ilmoitusta.
A:Tautiluokka Tartuntataudit ja niitä aiheuttavat mikrobilöydökset on jaettu tartuntatautien ilmoittamista ja torjuntaa varten tartuntatautiasetuksessa kolmeen luokkaan (1=yleisvaarallinen, 2=valvottava, 3=muu). Laboratorion tulee tehdä tartuntatauti-ilmoitus kaikista luokista. Lisäksi tautiluokka vaikuttaa henkilötietojen ilmoittamiseen seuraavasti: täydellinen henkilötunnus ilmoitetaan aina, yleisvaarallisissa ja valvottavissa tartuntataudeissa ilmoitetaan myös nimi, ja muissa rekisteröitävissä mikrobilöydöksissä ilmoitetaan nimi, jos henkilötunnus on puutteellinen.
A:LääkärinIlmoitus

Tuleeko lääkärin tehdä mikrobin aiheuttamasta taudista tartuntatauti-ilmoitus (1=kyllä, 2=ei). Laboratorion tulee muistuttaa tutkimusvastauksessaan lääkäriä ilmoitusvelvollisuudesta. Muistutus voidaan tehdä vastaukseen liitetyllä tekstillä “Lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus taudista"
Lääkärin tartuntatauti-ilmoitus

A:Tartuntamaa Tuleeko laboratorion tartuntatauti-ilmoituksessa ilmoittaa tieto tartuntamaasta ja/tai -paikasta (1=kyllä, 2=ei).
A:YhdistelyAikaväli Samalle henkilölle ilmoitetun saman tartuntataudin tai mikrobilöydöksen rekisteröimisessä tartuntatautirekisterissä uutena tapauksena käytetään tautikohtaista yhdistämisaikaväliä (3, 12, 36 tai 600 kuukautta).
ALONG:Kriteerit Kriteerit, joiden mukaan tietystä mikrobista saadut löydökset laboratorio ilmoittaa tartuntatautirekisteriin (esim. 11=viljelty ulosteesta). Ilmoituskriteerit on listattu koodi ja selite -pareina pilkulla erotellen, esim: 1=viljelty verestä,2=viljelty likvorista,19=viljely kliinisestä näytteestä (resistenssiominaisuus).
ALONG:Synonyymi Mikrobin mahdolliset synonyymit, pilkulla eroteltuna listana.Mikrobin mahdolliset synonyymit, pilkulla eroteltuna listana.
ALONG:Ominaisuudet Lista ominaisuuksista, joita mikrobille voidaan tartuntatauti-ilmoituksissa ilmoittaa. Ominaisuudet on listattu pilkulla erotellen muodossa koodi=selite ominaisuusteksti, esim: 5=lääkeherkkyys VANKO/R,5=lääkeherkkyys TEIKO/R, tai 1=tyyppi HxNx,1=tyyppi H1N1swl,1=tyyppi H1N1v,1=tyyppi H5N1.

Lisätietoa

Mikrobiluettelon lisäysehdotukset

Silja Mentula
erikoistutkija
[email protected]

Tartuntatautirekisteri
ttr(at)thl.fi