Tartuntatautirekisterin etäkäyttösovelluksen saavutettavuusseloste

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä saavutettavuusseloste koskee Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ylläpitämää Tartuntatautirekisterin etäkäyttösovellusta, joka on laadittu 21.12.2023.
Etäkäyttösovellus

Seloste perustuu saavutettavuuden arviointiin, joka on toteutettu THL:n asiantuntijan toimesta.

Palvelun saavutettavuuden tila

Palvelu ei vielä täytä kaikkia WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Saavutettavuusarvioinnissa havaittiin muun muassa seuraavia puutteita:

  • Sovelluksessa kaikki käytön kannalta olennaiset toiminnallisuudet eivät ole käytettävissä näppäimistöltä.
  • Sovelluksessa havaittiin joitakin kontrastipuutteita erityisesti syötekenttien ja valintaruutujen erottumisessa taustaväristä.
  • Kaikki käyttäjän tekemät muokkaukset, jotka muuttavat dataa tietovarastossa, eivät vaadi käyttäjän vahvistusta tai ole käyttäjän itsensä peruttavissa.
  • Käyttäjän sijainnin paikantamisessa sivustolla on parantamisen varaa. Parannettavaa on muun muassa sivujen otsikoissa, käyttäjän sijainnin ja käytössä olevan toiminnallisuuden indikoinnissa sekä näppäimistökäytön kohdistuksessa. 
  • Sovellus ei varoita inaktiivisuuden aiheuttamasta automaattisesta uloskirjauksesta.
  • Joidenkin sivuston elementtien tekstivastineita tulisi parantaa sekä lisätä ohjeita tiettyjen toiminnallisuuksien käytöstä tekstin muodossa.
  • Käyttäjän syötevirheistä esitettäviä korjausehdotuksia tulisi selkeyttää.

Palvelun saavutettavuuden parantaminen

Uudistettu etäkäyttösovellus otettiin käyttöön 3.10.2023. Uudistus toteutettiin niin sanottuna minimitoteutuksena (MVP - Minimum Viable Product). Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja havaittuja puutteita korjataan järjestelmän seuraavan kehitysjakson aikana vuonna 2024.

Mikäli huomasit saavutettavuuspuutteen järjestelmässä, kerro se meille sähköpostilla [email protected]. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa sitä kahden viikon aikana, voit tehdä asiasta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.
Käyttäjän oikeudet (Aluehallintovirasto)

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset (Aluehallintovirasto)
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000