Tillgänglighetsutlåtande för fjärranvändningen av registret över smittsamma sjukdomar

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller fjärranvändningen av registret över smittsamma sjukdomar som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd och har utarbetats 6.6.2023.
Fjärranvändning

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en expert på THL. 

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten uppfyller ännu inte alla kriterier på AA- och A-nivå i anvisningen WCAG 2.1.

En mer detaljerad lista över brister som noterats i tillgänglighetsbedömningen kommer att presenteras här strax efter att de har granskats, senast den 31.12.2023.

Förbättra tillgängligheten av tjänsten

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten och korrigerar identifierade brister under systemets nästa utvecklingscykel.
Om du har upptäckt en tillgänglighetsbrist i systemet, berätta det för oss via e-post på [email protected]. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.
Dina rättigheter (Regionsförvaltningsverkets)

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tillgänglighetskrav (Regionsförvaltningsverkets)
webbtillganglighe(a)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000