Vanhemmuuden tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset

Vanhemmuuden tunnustamisen merkitys ja vanhemmuuden vahvistamisen oikeusvaikutukset

Vanhemmuuden tunnustamisen tarkoituksena on lapsen ja hänen toisen vanhempansa välisen sukulaisuussuhteen vahvistaminen.

Sekä vanhemmuutensa tunnustaneen että erityisesti lapsen kannalta on tärkeää, että vanhemman ja lapsen sukulaisuussuhde vahvistetaan vain silloin, kun sille asetetut edellytykset täyttyvät.

Kun vanhemmuus vahvistetaan tunnustamisen perusteella, syntyy lapsen ja vanhemman sekä tämän sukulaisten välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Sen perusteella lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmaltaan siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen lapsella on oikeus saada elatusta koulutustaan varten, jos sitä pidetään kohtuullisena. Lapsi saa myös perintöoikeuden vanhempansa ja tämän sukulaisten jälkeen ja heillä on myös perintöoikeus lapsen jälkeen. Lapsi saa oikeuden myös vanhemman sukunimeen. 

Lapsen huolto

Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista asioista.

Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja huoltaja myös edustaa lasta tämän henkilöä koskevassa asiassa. Lisäksi lapsen huoltaja hoitaa lapsen taloudellisia asioita holhoustoimilain (442/1999) nojalla.

Yhteishuollossa huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. 

Huoltajat, jos vanhemmuus tunnustetaan ennen lapsen syntymää

Jos vanhemmuus tunnustetaan ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 6 a §). 

Huoltajat, jos vanhemmuus tunnustetaan lapsen syntymän jälkeen

Lapsen syntyessä lapsen huoltaja on hänet synnyttänyt äiti. Vanhemmat voivat sopia siitä, että huolto kuuluu molemmille vanhemmille yhteisesti. Hyvinvointialue vahvistaa sopimuksen vanhemmuuden vahvistamisen jälkeen, jollei sopimus ole lapsen edun vastainen. 

Huoltajat, jos avioliiton aikana syntyneen tai raskausaikana tunnustetun lapsen vanhemmuus kumotaan

Lapsella on syntyessään kaksi huoltajaa, kun lapsi syntyy hänet synnyttäneen äidin ja tämän aviomiehen avioliiton aikana. Muissa tilanteissa lapsen huoltaja on hänet synnyttänyt äiti. Jos vanhemmuus on tunnustettu ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 6 a §).

Jos vanhemman huoltajuus perustuu edellä kuvattuun, hänen huoltajuutensa päättyy, jos vanhemmuus kumotaan.

YHTEYSTIEDOT

Marjo Avela
johtava asiantuntija 
[email protected]
puh. 029 524 8723