Lastenvalvojan päätökset

Vanhemmuuslain 14 §:n nojalla lastenvalvojat tekevät päätöksiä sekä vanhemmuuden selvittämisen keskeyttämisestä että aloittamisesta uudestaan. Päätösasiakirjat sisältävät tiedon eri keskeyttämisperusteista sekä perusteista aloittaa selvittäminen uudestaan.

Tällä sivulla

Päätös vanhemmuuden selvittämisen keskeyttämisestä (VSAK-10)

Vanhemmuuslain 14 §:n mukaisesti vanhemmuuden selvittäminen pitää keskeyttää, jos 15 vuotta täyttänyt lapsi vaatii keskeyttämistä. 

Lastenvalvoja voi päättää, että vanhemmuuden selvittäminen keskeytetään, jos:

  1. on ilmeistä, ettei vanhemmuuden vahvistamista varten ole saatavissa riittävästi tietoja;
  2. lapsesta ei ole saatu näytettä, josta oikeusgeneettinen isyystutkimus olisi voitu tehdä;
  3. lapsi on syntynyt hedelmöityshoidoista annetun lain 1 §:ssä tarkoitetun hoidon tuloksena lapsen synnyttäneelle äidille, joka on saanut hoitoa yksin, ja on selvitetty, että siittiöiden luovuttaja ei ole mainitun lain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla suostunut siihen, että hänet voidaan vahvistaa hoidon tuloksena syntyneen lapsen isäksi;
  4. kukaan ei ole tunnustanut lasta ja on erityinen syy olettaa, että vanhemmuuden selvittäminen ei olisi lapsen edun mukaista, eikä 15 vuotta täyttänyt lapsi vaadi vanhemmuuden selvittämistä.

Asiakirjaan kirjataan, keitä vanhemmuuden selvittäminen koski ja mistä syystä selvittäminen keskeytetään. Lisäksi kirjataan tarpeen mukaan tietoja päätöksen perustelut -kohtaan. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus.

Jos lastenvalvoja keskeyttää vanhemmuuden selvittämisen, koska lapsesta ei ole saatu näytettä isyystutkimusta varten, lastenvalvojan tulee kuitenkin nostaa kanne vanhemmuuden vahvistamista varten, vaikka mahdollinen isä saakin kanneoikeuden vanhemmuuslain 32 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti. Näin ollen lastenvalvojalla on kanteennostovelvollisuus riippumatta siitä, tekeekö hän keskeyttämispäätöksen kohdan 2 perusteella vai eikö tee. 

Tätä asiakirjaa käyttää lastenvalvoja.

Löydät asiakirjan kootulta asiakirjasivulta:
Vanhemmuuden selvittämisessä käytettävät asiakirjat

Päätös vanhemmuuden selvittämisen aloittamisesta uudestaan (VSAK-11)

Vanhemmuuslain 14 §:n mukaisesti lastenvalvojan tulee aloittaa keskeytetty vanhemmuuden selvittäminen uudestaan, jos synnyttänyt äiti, 15 vuotta täyttänyt lapsi tai vanhempana itseään pitävä henkilö pyytävät sitä, eivätkä keskeyttämisen perusteet enää täyty. Mahdollisesta isästä on esimerkiksi saatu tietoja, jonka perusteella vanhemmuuden selvittämistä voidaan jatkaa tai siittiöiden luovuttaja on voinut suostua siihen, että hänet vahvistetaan hoidon tuloksena syntyneen lapsen isäksi. Vanhemmuuslain mukaan lastenvalvoja voi aloittaa selvittämisen uudelleen myös omasta aloitteestaan. 

Jos vanhemmuuden selvittäminen on keskeytetty sillä perusteella, että selvittäminen ei ole lapsen edun mukaista, vanhemmuuden selvittäminen tulee aloittaa uudestaan äidin, 15 vuotta täyttäneen lapsen tai vanhemmuuden tunnustaneen henkilön pyynnöstä.

Asiakirjaan kirjataan, keitä vanhemmuuden selvittäminen koskee ja milloin selvittäminen oli keskeytetty. Lisäksi kirjataan tarpeen mukaan tietoja päätöksen perustelut -kohtaan. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus.

Tätä asiakirjaa käyttää lastenvalvoja.

Löydät asiakirjan kootulta asiakirjasivulta:
Vanhemmuuden selvittämisessä käytettävät asiakirjat

YHTEYSTIEDOT

Marjo Avela
johtava asiantuntija 
[email protected]
puh. 029 524 8723