Oikeudenomistajat

 

Jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella ja isyyden selvittäminen alaikäisen lapsen osalta ja oikeusgeneettinen isyystutkimus tai kirjallinen hedelmöityshoitotodistus osoittavat kuolleen henkilön olevan alaikäisen lapsen vanhempi, hänen oikeudenomistajansa voivat lapsen syntymän jälkeen antaa suostumuksen siihen, että isyys vahvistetaan ilman oikeudenkäyntiä Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä. Tällöin edellytetään, että lasta ei ole tunnustettu eikä kannetta isyyden vahvistamiseksi ole vireillä.

Vastaavalla tavalla voidaan vahvistaa toinen äitiys, jos kirjallinen hedelmöityshoitotodistus osoittaa kuolleen henkilön olevan alaikäisen lapsen toinen äiti. 

Kun vanhemmuus halutaan osoittaa oikeusgeneettisellä isyystutkimuksella, vainajan oikeudenomistajien tai oikeudenomistajien laillisten edustajien tulee antaa suostumus kuolleen mahdollisen isän näytteen tutkimiseen tai aiemmin oikeusgeneettisessä isyystutkimuksessa saatujen tulosten käyttämiseen. 

Suostumuksen vanhemmuuden vahvistamiseen Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä voivat antaa vain täysivaltaiset oikeudenomistajat. Jos oikeudenomistajista yksikin on alaikäinen tai vajaavaltainen, vanhemmuuden voi vahvistaa vain tuomioistuin.

Tällä sivulla

Yhteenveto vainajan oikeudenomistajista (VSAK-12)

Oikeudenomistajat tulee selvittää, jotta olisi mahdollista tiedustella vainajan oikeudenomistajien suostumusta

  • vainajan näytteen tai aiemmin saatujen tulosten käyttämiseen oikeusgeneettisessä isyystutkimuksessa.
  • vanhemmuuden vahvistamiseen ilman oikeudenkäyntiä Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä.

Yhteenvetoasiakirjan liiteluettelossa on kuvattu ne asiakirjat, joiden avulla oikeudenomistajia voidaan selvittää. Yhteenvetoasiakirjaan kirjataan oikeudenomistajat ja heidän suhteensa kuolleeseen henkilöön (esimerkiksi lapsi, yleistestamentin saaja). 

Asiakirjaan kirjataan lisäksi, keitä vanhemmuuden selvittäminen koskee. Asiakirjaan kirjataan myös vainajan kuolinpäivä sekä tieto siitä, missä oikeusgeneettisessä isyystutkimuksessa käytettävää näytettä säilytetään, jos tämä tieto on saatavilla. Lisäksi merkitään, että synnyttäneeltä äidiltä tai oikeudenomistajilta saadun tiedon perusteella lapsen vanhemmuutta ei ole tunnustettu, eikä vanhemmuuden vahvistamiseksi ole vireillä kannetta.

Tätä asiakirjaa käyttää lastenvalvoja.

Löydät asiakirjan kootulta asiakirjasivulta:
Vanhemmuuden selvittämisessä käytettävät asiakirjat

Oikeudenomistajan suostumus (VSAK-13)

Asiakirjaan kirjataan, keitä vanhemmuuden selvittäminen koskee. Suostumusasiakirja täytetään kaikista oikeudenomistajista, joilta kysytään suostumusta oikeusgeneettiseen isyystutkimuksen tekemiseen sekä vanhemmuuden vahvistamiseen ilman oikeudenkäyntiä Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä.

Alaikäisen tai edunvalvonnassa olevan oikeudenomistajan laillinen edustaja voi antaa suostumuksen vainajan näytteen käyttämiseen oikeusgeneettisessä isyystutkimuksessa, mutta ei vanhemmuuden vahvistamiseen ilman oikeudenkäyntiä. Näin ollen vanhemmuuden selvittäminen voi näissä tilanteissa edetä lastenvalvojan toimesta oikeusgeneettisen isyystutkimuksen teettämiseen saakka, minkä jälkeen nostetaan kanne tuomioistuimessa vanhemmuuden vahvistamiseksi. Isyystutkimus voidaan tehdä myös tuomioistuimen määräyksestä

Suostumus oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen ja vanhemmuuden vahvistamiseen Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä annetaan vasta lapsen syntymän jälkeen. Suostumusta ei tarvitse antaa henkilökohtaisesti lastenvalvojalle.

Tätä asiakirjaa käyttää lastenvalvoja.

Löydät asiakirjan kootulta asiakirjasivulta:
Vanhemmuuden selvittämisessä käytettävät asiakirjat

YHTEYSTIEDOT

Marjo Avela
johtava asiantuntija 
[email protected]
puh. 029 524 8723